העיתונאי יגאל סרנה מבקש מנשיא בית-המשפט המחוזי שיורה באופן חריג על כך שהרכב של שלושה שופטים, ולא שופט יחיד, ידון בערעור שהגיש על פסק הדין שקבע כי הוציא את דיבתם של בני הזוג בנימין ושרה נתניהו. הסיבה: מדובר ב"תיק נדיר וחסר תקדים". על הבקשה דיווחה לראשונה שלי טפיירו בכאן ב'.

בחודש שעבר ערער סרנה על החלטת בית-משפט השלום לחייב אותו לפצות את בני הזוג נתניהו במאה אלף שקל בגין פוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו, שבו תיאר כיצד גירשה נתניהו את בעלה ממכונית השרד הממשלתית. כבר בהודעת הערעור טען כי התביעה נגדו אינה אלא "תביעת השתקה מובהקת". השבוע פנה לנשיא בית-המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו בבקשה כי בניגוד למקובל, הדיון בערעורו ייערך בפני הרכב מורחב, וזאת אף שהתביעה המקורית נגדו עמדה על סך של פחות מ-300 אלף שקל – הסף שרק מעליו נוהג המחוזי לדון בערעורים בהרכב משולש.

באי-כוחו של סרנה, עורכי-הדין אביגדור פלדמן וליאור אפשטיין, טוענים בבקשה כי יש מקום לחרוג מהמקובל ולהורות על דיון בפני שלושה שופטים משום ש"התיק שבפנינו הינו הכל חוץ משדה חרוש של הלכות שהדין עסק בהן שוב ושוב [...] עניין לנו בתיק נדיר וחסר תקדים".

ראשית, כך מסבירים באי-כוח סרנה, זו תביעת השתקה, "טריטוריה חדשה במשפט" שיש מקום לדון בה באופן עקרוני. שנית, הערעור תוקף את הקביעות של שופט השלום עזריה אלקלעי בדבר האופן שבו יש להתייחס לפרסום בפייסבוק, כאילו מדובר בפרסום שנזקו עשוי להיות גדול יותר מפרסום בעיתון. שלישית, כך נטען בבקשה, לפי פסק הדין של בית-משפט השלום, הנזק שגרם סרנה לנתניהו היה בכך ש"שם ללעג את סדרי הביטחון של השיירה המאובטחת".

קביעה זו, לדעת סרנה, "ראויה לה להיבחן בפני הרכב שיפוטי בכיר שכן חלילה תתגנב ללב לא רק המחשבה שבשל הפער הבלתי נתפס במעמד בין המערער למשיב ורעייתו נולדה הקביעה, אלא גרוע וחמור מכך הוא החשש שבשולי פסק הדין מסתתרת הלכה חדשה וקיצונית האוסרת לשים ללעג את המשיב או את רעייתו לכשעצמו".

"אנו למדים מכל אלה כי הערעור, על אף הסכום הנמוך (לראש הממשלה, אך לאו דווקא ליגאל סרנה או לאדם מן היישוב), ראוי לדיון מעמיק בפני שלושה שופטים, בהיותו ממוקם בטרה אינקוגניטה", נכתב בבקשת סרנה.

15267-09-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.79MB)