בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, מצהיר כי מעולם לא היה מקרה שבו המאבטחים שלו הפרידו בינו לבין רעייתו שרה נתניהו או התערבו בכל דין ודברים ביניהם, מעולם לא נתן למאבטחים הנחיות כיצד לפעול במקרה שיש להרחיק אותו מרעייתו, מעולם לא היה ביניהם דין ודברים שהצדיק התערבות ביניהם במהלך נסיעה בשיירת כלי הרכב המאובטחים, ומעולם לא התרחש אירוע בשיירה שהוביל את המאבטחים להפריד ביניהם בפועל.

נתניהו מסר את תשובותיו במענה לשאלון שהעביר לו יגאל סרנה, במסגרת תביעת הדיבה שהגישו ראש הממשלה ורעייתו נגד העיתונאי. ואולם, בשל טעויות הקלדה שנפלו בשאלון דורש כעת בא כוחו של סרנה מראש הממשלה להבהיר כי בתשובותיו הוא אכן מתייחס לרעייתו שרה.

בני הזוג נתניהו תובעים את סרנה אחרי שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו כי רעיית ראש הממשלה עצרה את השיירה המאובטחת באמצע כביש מהיר וסילקה את בעלה מהרכב. בני הזוג דורשים לחייב את סרנה לפצותם בכ-280 אלף שקל בגין הפרסום, שהוא לטענתם שקרי ודיבתי.

במסגרת ההליכים המקדמיים הגיש סרנה לראש הממשלה ולרעייתו שאלון ארוך ומפורט שכלל שאלות מביכות רבות, אשר עסקו בפרסומי עבר על היחסים בין השניים. בסיומו של דיון שנערך לפני כחודש בפני השופט עזריה אלקלעי בבית-משפט השלום בתל-אביב–יפו הסכימו באי-הכוח של הצדדים כי בני הזוג נתניהו לא יחויבו להשיב על רוב השאלות שהופנו אליהם, למעט כמה שאלות ספציפיות שעוסקות במקרה שעליו דיווח סרנה. על כל השאלות הללו השיב כעת נתניהו בשלילה, בתצהיר שחתם בפני בא-כוחו עו"ד יוסי כהן.

להורדת הקובץ (PDF, 86KB)

עם זאת, טעויות דפוס שנפלו בשאלון שהועבר לידיו הובילה לכך שבפועל נשאל נתניהו לגבי האפשרות שמאבטחיו התבקשו להפריד בינו לבין "הנתבעת" במקום בינו לבין "התובעת", היא רעייתו שרה נתניהו. למעשה, בתביעת הדיבה הזו אין כל "נתבעת" אלא רק נתבע אחד (סרנה), תובע ותובעת (בני הזוג נתניהו). בשל כך ביקש מנתניהו בא כוחו של סרנה, עו"ד ליאור אפשטיין, לקבל הבהרה האם בתשובות שמסר אכן התייחס לרעייתו שרה נתניהו כפי שניתן להניח. נתניהו לא השיב לבקשה זו.

בנוסף נמנע נתניהו מלהשיב באופן חד-משמעי על שאלה אחת שנכללה בשאלון, הנוגעת למקרה שעליו דיווח סרנה. השאלה נוסחה, בטעות, כך:

האם היה מקרה בו במהלך נסיעה בשיירה מאובטחת נעצרה השייר הועברת להמשיך בנסיעה ברכב אחר"

כפי שניתן לראות, המשפט כולל שגיאה. במקום המלים "נעצרה השיירה ועברת", נכתב: "נעצרה השייר הועברת". בשל זאת השיב נתניהו כי "השאלה אינה ברורה", והוסיף: "ואולם, ככל שהנתבע מתייחס לאירוע הנטען בפרסום, התשובה שלילית". גם במקרה זה ביקש בא כוחו של סרנה מנתניהו לקבל תשובה חד-משמעית על נוסח השאלה כפי שהיה אמור להידפס, אך לא נענה.

בשל חוסר הנכונות של נתניהו להבהיר כי בתשובותיו אכן התייחס לרעייתו שרה, ובשל חוסר נכונותו לספק תשובה ברורה לנוסח המתוקן של השאלה שבה נפלה שגגה, מבקש כעת עו"ד אפשטיין מבית-המשפט להוציא צו המחייב את ראש הממשלה לעשות כן.

56211-03-16