בית-המשפט דחה את בקשתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו לבטל את ישיבת ההוכחות בתביעת הדיבה שהם עצמם הגישו נגד העיתונאי יגאל סרנה, וחייב אותם להתייצב ביום שלישי הקרוב לדיון שבו ייחקרו על תצהיריהם.

בני הזוג נתניהו הגישו לפני שנה תביעה נגד סרנה בגין פוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק הפרטי שלו, ובו טען כי שיירת ראש הממשלה נעצרה בשעת לילה ו"נפלט ממנה בחושך אל כביש 1, בצעקות, גבר לא צעיר שהוא עילת הכל, כי אשה אחת לא רוצה שהוא יישאר איתה".

אחרי הגשת התביעה ביקשו בני הזוג נתניהו לקבל אישור שלא להופיע לפגישת גישור, ובדיון המקדמי האחרון שנערך ביקש עו"ד יוסי כהן, בא כוחם, לאפשר להם לשהות בבית-המשפט רק לצורך החקירה על תצהיריהם ולעזוב ברגע שזו תיגמר. בקשה זו אושרה על-ידי השופט, כמו גם שתי בקשות קודמות שהגישו בני הזוג לדחיית מועדי ישיבת ההוכחות שנקבעו מראש.

לפני ימים אחדים פנה עו"ד כהן בשלישית לבית-המשפט בבקשה לדחות את מועד הדיון, וזאת "נוכח ריבוי משימות בינלאומיות של התובע 1 [נתניהו], לרבות מפגשים בינלאומיים אשר חלקם בלתי צפוי".

עו"ד כהן ביקש לדחות את הדיון לחודש יוני. עו"ד ליאור אפשטיין, בא-כוחו של סרנה, התנגד לבקשה. "המבקש הוא התובע", הזכיר עו"ד אפשטיין. "המבקש ידע על כל משימותיו וחובותיו עת בחר לתבוע. יתכבד המבקש, ימחק תביעתו, ויתפנה להגישה בעת שעתותיו בידיו. הנתבע סובל וסופג עינוי דין, והתיק גוזל משאבי סרק. על כן מתנגד הנתבע לבקשה". עו"ד אפשטיין הוסיף כי "נימוקי הבקשה" בדבר ריבוי משימות בינלאומיות "יהיו תקפים כל עוד ישמש התובע בתפקידו", וציין כי "הליך משפטי אינו שוט ואינו דגל".

"מדובר בישיבת הוכחות שנקבעה לפני זמן רב בתיאום עם באי כוח הצדדים", הזכיר השופט אלקלעי בפתח החלטתו. "אין ספק כי התובע כראש ממשלת ישראל הינו אדם עסוק ביותר, ואין חולק כי עיסוקיו חשובים מאין כמותם. יחד עם זאת חייבים התובעים לדעת כי משהגישו תביעה לבית-המשפט, עליהם להתייצב לדיון במועד שנקבע, כדי להיחקר על תצהיריהם וכי לצורך כך על התובע, ראש הממשלה, להיכבד ולהתפנות מעיסוקיו החשובים במועד החקירה, מה גם שקבעתי בהחלטתי כי התובע אינו חייב להיות נוכח בדיון אלא לצורך חקירתו על תצהירו, כך שאין מדובר להערכתי בזמן רב.

"זאת ועוד, זמנו של בית-המשפט מצוי במשורה, כך שדחיית הדיון, בסמוך למועד קיומו, תגרום לירידת זמן שיפוטי יקר מפז לטימיון, ודוק, דיוני הוכחות נקבעים על-ידי מותב זה, עקב העומס, לחודש מאי 2018, ולא ניתן לדחות את הדיון למועדים קרובים יותר. לא זו אף זו, אלא שהנתבע, שגם לו זכויות דיוניות, מתנגד לדחייה. אשר על כן הבקשה נדחית, הדיון יתקיים במועדו ועל התובעים להתייצב ולהיחקר על תצהיריהם".

56211-03-16