בית-המשפט המחוזי דחה היום (28.1) את הערעור שהגיש יגאל סרנה על פסק הדין של השלום, שקבע כי הוציא את דיבתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. ההחלטה על דחיית הערעור היתה צפויה, לאור הרמזים העבים ששיגרה השופטת אביגיל כהן אל באי-כוחו של סרנה בסיום הדיון שנערך בשבוע שעבר. בנוסף לדחייה הוטל על סרנה לשלם לבני הזוג נתניהו הוצאות משפט בסך 20 אלף שקל. השופטת בחרה לפתוח את פסק דינה בפסוק "לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך".

כזכור, סרנה, עיתונאי "ידיעות אחרונות" לשעבר, פרסם פוסט בעמוד הפייסבוק הפרטי שלו, ובו טען כי שיירת ראש הממשלה נעצרה בשעת לילה ו"נפלט ממנה בחושך אל כביש 1, בצעקות, גבר לא צעיר שהוא עילת הכל, כי אשה אחת לא רוצה שהוא ישאר איתה". בעקבות הפוסט הגישו בני הזוג נתניהו, באמצעות עו"ד יוסי כהן, תביעת דיבה נגד סרנה. בני הזוג הכחישו מכל וכל את הפרסום, טענו כי מדובר בלשון הרע ודרשו פיצוי בסך 279,243 שקל. בית המשפט מצא את סרנה חייב בדין וקבע כי יפצה את הזוג נתניהו ב-100 אלף שקל.

בעקבות הפסיקה הגיש סרנה ערעור. באמצעות באי-כוחו, עורכי-הדין אביגדור פלדמן וליאור אפשטיין, טען סרנה כי התביעה נגדו היא תביעת השתקה, כי יש להתייחס לפרסומים בפייסבוק באופן שונה מפרסומים בתקשורת מסורתית וכי ראוי היה לאפשר לו להרחיב בראיות בדבר הדפוס שלדבריו מתקיים ביחסים בין ראש הממשלה לרעייתו.

השופטת כהן דחתה את כל טענותיו.

"לא בכדי פתחתי בציטוט מתוך ספר ויקרא ולפיו מצווים השופטים לשפוט באופן שוויוני את ה'דל' ואת ה'גדול'", כתבה השופטת כהן בפסק דינה. "[...] הנטיה הטבעית היא לרחם דווקא על העני או החלש. תוך יציאה מנקודת מוצא, ולפיה אי היעתרות לדרישת ה'גדול' לא תשפיע על עליו באופן משמעותי בעוד חיוב בעל הדין 'החלש' לשלם כספים לבעל הדין 'החזק', עלול למוטטו". השופטת הדגישה כי "דין אחד לכולם. ל'גדול' ול'דל'".

בנימין ושרה נתניהו, 12.12.2017 (צילום: הדס פרוש)

ראשית קבעה השופטת כהן כי לא מדובר בתביעת השתקה, כפי שטען סרנה. "התביעה הוגשה לא בגין הבעת ביקורת או הבעת דעה אלא בעניין פרסום עובדתי - 'מעשה שהיה'. התביעה הוגשה בסכום מידתי - מקסימום הסכום הסטטוטורי לפיצוי ללא הוכחת נזק על פי חוק איסור לשון הרע. לא הייתה מחלוקת עובדתית על כך שלפני הפרסומים נשוא התביעה וגם אחריהם המשיך המערער להביע את דעתו על המשיבים ולא הוגשו תביעות נגדו בעניין. לפיכך, התביעה דנן בכל מקרה איננה יכולה להיכנס לגדר 'תביעת השתקה'". לפי השופטת כהן אמנם קיימים פערי כוחות בין סרנה לבני הזוג נתניהו אולם אלו "פעלו במקרה דנן במידה רבה לטובת המערער [סרנה]". השופטת כיוונה לכך כי סרנה לא נאלץ לשלם מכיסו את הפיצוי שנפסק בשלום אלא פנה לציבור וקיבל את עזרתו.

שנית, השופטת דחתה את הטענה כי יש ליישם את חוק איסור לשון הרע באופן שונה בכל הנוגע לפרסומים בפייסבוק אל מול פרסומים במדיה המסורתית. "לסוגית זהות המדיה במסגרתה מתבצע פרסום יש השלכה לעיתים בסוגית הפיצוי", סייגה השופטת, אך הבהירה כי מעבר לכך אין משמעות לבמה בה הופיע הפרסום.

שלישית, וחשוב מכל, השופטת דחתה את הטענות כי הפרסום עצמו אינו לשון הרע או כי סרנה נהנה מההגנות שקבועות בחוק איסור לשון הרע. אגב כך דחתה גם את הטענה כי ראוי היה לאפשר לסרנה להביא ראיות בדבר "דפוס התנהגות" שקיים כביכול בין בני הזוג נתניהו.

ביהמ"ש על סרנה: "לא רק שלא הצליח להוכיח כיצד היה האירוע במדויק, אלא לא הצליח להוכיח שהיה אירוע דומה לנטען על ידו"

"לא רק שלא הצליח להוכיח כיצד היה האירוע במדויק", כתבה השופטת כהן על סרנה, "אלא לא הצליח להוכיח שהיה אירוע דומה לנטען על ידו". בהמשך הוסיפה כי "משלא הוכח כי הפרסום היה אמת, הרי החזקה היא כי הפרסום נעשה שלא בתום לב והמערער - הנתבע הוא זה שהיה צריך להוכיח כי הוא פעל בתום לב". סרנה לא הוכיח זאת, ולכן לא יכול ליהנות מהגנת תום הלב, קבעה.

אשר לקביעה כי בפרסום היתה "כוונה לפגוע", השופטת כהן פסקה כי גם בלי להידרש לפרסומים אחרים של סרנה על בני הזוג נתניהו, כפי שעשה בית-משפט השלום, "ניתן ללמוד מהעדויות ומהפרסום הראשון ואף מהנטען בהודעת הערעור, כי קיימת בענייננו 'כוונה לפגוע' כמשמעותה בחוק איסור לשון הרע". לפי השופטת כהן, "זו מדינה דמוקרטית וניתן לבקר ראש ממשלה. ניתן גם לרצות להחליף שלטון ובית משפט אינו משמש כמשטרת מחשבות. עם זאת, כאשר עסקינן בפרסום לשון הרע, בוחנים לצורך פסיקת פיצוי האם הפרסום נעשה בכוונה לפגוע בנושא הפרסום, ואכן על בסיס לשון הפרסום ועדויות הצדדים, המסקנה העובדתית, כי קיימת כוונה לפגוע היא המסקנה הנכונה".

אשר לסכום הפיצוי שבה השופטת כהן לתחילת פסיקתה וציינה כי "דין אחד לראש ממשלה ולאזרח מן השורה". עוד ציינה כי ממילא, "הגם שנמצאה כוונה לפגוע, נספק פיצוי בסכום אשר ניתן לפסקו גם ללא כוונה לפגוע". בשל כל זאת דחתה את הערעור והטילה על סרנה לשלם 20 אלף שקל הוצאות לבני הזוג נתניהו.

15267-09-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 611KB)