רביב דרוקר וחדשות ערוץ 10, שעתרו לבית-המשפט כדי לקבל את תיעוד מועדי שיחות הטלפון בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מייסד "ישראל היום", איל-ההון שלדון אדלסון, ועורך העיתון עמוס רגב, הגישו שלשום את עיקרי טיעוניהם והגיבו אגב כך לטענות משרד ראש הממשלה.

פרקליטות המדינה, מטעם משרד ראש הממשלה ובנימין נתניהו, טענה כי אין למסור כל מידע על השיחות שקיים נתניהו עם אדלסון ורגב, כיוון שאלה "חבריו האישיים" של ראש הממשלה ופרסום מידע על שיחותיהם יפגע בפרטיותו. "ראש הממשלה הוא אכן איש ציבור", כתבה עו"ד אחוה ברמן, סגנית בכירה בפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי). "יחד עם זאת, ראש הממשלה הוא אדם הזכאי לפרטיות ככל אדם אחר. אמנם עובדת היותו איש ציבור מחייבת אותו לחשיפה גדולה יותר מאדם אחר, אולם גם לחשיפה זו יש גבולות. דווקא בשל החשיפה המוגברת לה נתון ראש הממשלה מתוקף תפקידו, יש להותיר לו 'מרווח נשימה' בדל"ת אמותיו. מרחב פרטי, בו יוכל להתנהל בשלווה, מחוץ לעיני התקשורת".

בתגובה טוענים דרוקר וחדשות 10, באמצעות עורכי-הדין יונתן ברמן ואורי אדלשטיין, כי "הטענה, לפיה בשיחותיו של ראש הממשלה עם הבעלים ועם העורך הראשי של עיתון בעל תפוצה רחבה, המהווה שופר לעמדותיו ולמדיניותו, הוא מוצא שלווה ומפלט מאור הזרקורים, וכי מסירת מידע אודות השיחות (ושוב - מידע אודות מועדי השיחות ולא תוכנן) יחסל את סיכויו למצוא את השלווה לה הוא מייחל, היא טענה לא רצינית".

בהמשך מוסיף דרוקר: "שיחותיו של ראש הממשלה עם מר אדלסון ומר רגב הן שיחות עם שני אישים המקדמים באמצעות כלי תקשורת עתיר ממון את האג'נדה של ראש הממשלה. [...] תכלית שיחות הטלפון בין ראש הממשלה לאנשי תקשורת נועדה להשפיע על המידע שיגיע לעין הציבור, והיא אינה מקום המפלט של ראש הממשלה מעין הציבור".

לפי עמדת דרוקר וחדשות 10, "לא די בסיווגה של מערכת יחסים כ'חברית' כדי לקבוע אם מידע מסוים שקשור אליה הוא מידע פרטי. יש לבחון את מכלול הנסיבות לפני שייקבע אם מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות". בדיקת מכלול הנסיבות וההקשר, טוענים העותרים, מלמדת כי העברת המידע על השיחות לא תפגע בפרטיות נתניהו.

"ההקשר בענייננו הוא כל העניין כולו", נכתב מטעם דרוקר וחדשות 10. "ומה אם ייטען כי ראש הממשלה הוא 'חבר אישי' של כל אחד משרי הממשלה? האם במקרה כזה כל מידע בעניין התקשרות עמם יהווה מידע שחשיפתו היא פגיעה בפרטיות? האם במקרה כזה ייטען שמידע אודות יחסיו עם שרי הממשלה הוא מידע שנוגע לפרטיות ולאוטונומיה של ראש הממשלה, מידע שחשיפתו תפגע ביכולתו של ראש הממשלה למצוא מפלט ומרווח נשימה? מובן שלא".

דרוקר: "הטענה, כי ממילא ממתקיים שיח ציבורי ולכן אין כל אינטרס ציבורי לקבלת המידע המבוקש, לוקה בחוסר הבנה של הרציונלים של הזכות למידע, של חופש הביטוי, של הזכות לדעת ושל מהותו של שיח ציבורי"

"המשיבים [משרד ראש הממשלה ונתנהו עצמו] מביעים חשש מפני 'הצלבה' של מועדי שיחות ראש הממשלה עם מר אדלסון ועם מר רגב ושל 'פרטים נוספים, הידועים לציבור, כגון אירועים שהתקיימו בסמוך למועד השיחה'", נכתב בהמשך. "דווקא נימוק זה מצביע על כך שהשיחות בין ראש הממשלה לבין מר אדלסון ומר רגב אינן שיחות הנסבות על נושאים חבריים גרידא. אם אכן שיחות אלה נסבות על עניינים אישיים בלבד, לא ברור עם אלו פרטים הידועים לציבור ניתן להצליב את מועדי השיחות. אם, לעומת זאת, כפי שהראינו בעתירה, מטרת השיחות היא לתאם בין ראש הממשלה לבין מערכת 'ישראל היום' את תוכנן של ידיעות בעניין ראש הממשלה, בעלי בריתו ויריביו, או אז מועדי השיחות אכן עשויים להצביע על תיאום כזה באמצעות 'הצלבה' של מועדים אלה עם פרסומים בסמוך לאחר מכן ב'ישראל היום'".

בנוסף, דרוקר וחדשות 10 מדגישים פעם נוספת את האינטרס הציבורי בחשיפת המידע. פרקליטות המדינה טענה מטעם נתניהו כי הדיון הציבורי בעניין הקשר בין ראש הממשלה לעיתון "ישראל היום" מתקיים יפה גם בלי המידע על השיחות בינו לאדלסון ורגב. "טענה זו היא מיתממת במקרה הטוב, צינית במקרה הרע", מגיבים דרוקר וחדשות 10. "הרציונל העומד מאחורי הזכות לקבל מידע נוגע לזכותו של הציבור לקיים דיון ציבורי המבוסס על עובדות המוחזקות בידי הרשות המינהלית. עצם קיומו של שיח ציבורי בנושא מסוים אינו מלמד כי אין עוד צורך למסור מידע הנוגע לנושא זה, בתואנה כי השיח הציבורי מתנהל ממילא גם ללא המידע".

"[...] הטענה, כי ממילא ממתקיים שיח ציבורי ולכן אין כל אינטרס ציבורי לקבלת המידע המבוקש, לוקה בחוסר הבנה של הרציונלים של הזכות למידע, של חופש הביטוי, של הזכות לדעת ושל מהותו של שיח ציבורי. כפי שהוסבר בעתירה, מסירת המידע המבוקש תאפשר לציבור לשפוט בעצמו האם 'ישראל היום' הוא שופר למדיניות ועמדות ראש הממשלה. היא גם תאפשר לציבור לגבש דעה מושכלת יותר בשאלה האם פעולות מסוימות, כמו התנגדותו של ראש הממשלה לחקיקה שהייתה פוגעת באינטרסים כלכליים של העיתון, מהווה תמורה לטובת הנאה בדמות פרסום אוהד".

28606-09-15

להורדת הקובץ (PDF, 1.46MB)