רביב דרוקר מציב לראש הממשלה בנימין נתניהו עוד 24 שעות להעברת המידע על שיחותיו עם איש העסקים שלדון אדלסון והעורך לשעבר של "ישראל היום", עמוס רגב – אחרת יחדש את ההליכים המשפטיים ויגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית-המשפט.

בתחילת החודש פסק בית-המשפט העליון לטובת רביב דרוקר וחדשות ערוץ 10 והורה למשרד ראש הממשלה להעביר לידיהם את מועדי שיחות הטלפון שקיים נתניהו עם אדלסון ורגב בין פברואר 2012 לפברואר 2015. פסק דין זה בא לאחר כשנתיים של הליכים משפטיים אשר כללו מספר תהפוכות והגיעו פעמיים לבית-המשפט העליון. אף שחלפו כשלושה שבועות מאז שניתן פסק הדין, דרוקר וחדשות ערוץ 10 טרם קיבלו ממשרד ראש הממשלה את המידע על השיחות.

במכתב שהעבירו היום דרוקר וחדשות ערוץ 10 באמצעות בא-כוחם עו"ד יונתן ברמן אל פרקליטות המדינה מציין העיתונאי כי "בית-המשפט לא השהה את מועד ביצוע פסק דינו, ולפיכך היה עליכם למסור את המידע מיד לאחר שניתן פסק הדין". לפי דרוקר, גם לפי גישה מקלה יותר, הלוקחת בחשבון את לוחות הזמנים שמצוינים בחוק חופש המידע, המועד להעברת המידע על שיחות נתניהו עם אדלסון ורגב כבר חלף.

דרוקר מזכיר לפרקליטות המדינה כי גם המועד להגשת עתירה לדיון נוסף חלף זה מכבר. "מבין המשיבים, מר נתניהו היה היחיד שהגיש עתירה לדיון נוסף, ובה ציין כי בכוונתו לקיים את פסק דינו של בית-המשפט", כותב דרוקר. "במסגרת עתירתו", מוסיף העיתונאי, "מר נתניהו לא הגיש בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין. כמו כן, בהודעה לתקשורת שהפיץ במועד הגשת עתירתו לדיון נוסף ציין מר נתניהו כי הוא אינו מבקש מבית-המשפט לבטל את החלטתו בעניין מסירת מועדי השיחות 'מהסיבה הפשוטה שאין לו מה להסתיר', לשון ההודעה לתקשורת. אלא שההתנהלות מאז ניתן פסק הדין מלמדת אחרת".

לפיכך מבקש העיתונאי מהפרקליטות להורות לממונה על חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה "לקיים לאלתר את פסק הדין" ולהעביר באופן מיידי את פירוט מועדי השיחות של נתניהו עם אדלסון ורגב. "ככל שהמידע לא יועבר לידינו עד מחר, 28.8.2017", חותם בא-כוחם של דרוקר וחדשות ערוץ 10 את המכתב לפרקליטות המדינה, "בכוונתנו להגיש ללא דיחוי נוסף בקשה לפי פקודת ביזיון בית-המשפט".