רביב דרוקר וחדשות ערוץ 10 לא יוכלו לקבל מידע על שיחות הטלפון שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המייסד של "ישראל היום" שלדון אדלסון ועורכו הראשי עמוס רגב, כך קבע היום בית-המשפט המחוזי בירושלים. מיד לאחר מתן פסק הדין הודיע דרוקר כי יגיש ערעור לבית-המשפט העליון.

זהו פסק הדין השני שנותן שופט המחוזי בירושלים דוד מינץ בעתירת חופש המידע שהגישו דרוקר וחדשות ערוץ 10. פסק הדין הראשון, שניתן לפני כשמונה חודשים, חייב את לשכת ראש הממשלה להעביר את המידע על מועדי שיחות הטלפון בין נתניהו לאדלסון ורגב לידי דרוקר וחדשות ערוץ 10. ואולם, בעקבות ערעור שהגישו אדלסון ורגב, הוחזר הדיון לבית-המשפט המחוזי, וזה התבקש לשקול מחדש את עמדתו לאחר שישמע גם את טענותיהם של הבעלים של העיתון הנפוץ בישראל ועורכו הראשי.

אדלסון ורגב, באמצעות עורכי-הדין אביגדור קלגסבלד ואמיר שרגא, טענו כי מסירת המידע לדרוקר תפגע בפרטיותם. כל השיחות שקיימו עם נתניהו, טענו, היו שיחות פרטיות בין חברים ולא נגעו לעבודתו המיניסטריאלית של ראש הממשלה ושר התקשורת. בנוסף טענו כי חשיפת המידע אסורה בשל חיסיון עיתונאי שחל על מקורותיו של עיתונאי, ובמקרה הזה היחסים בין נתניהו לרגב.

דרוקר וחדשות ערוץ 10, באמצעות עורכי-הדין יונתן ברמן ואורי אדלשטיין, טענו כי המידע אינו חושף דבר מעבר למה שכבר הוצהר על-ידי אדלסון ורגב (כי הם חברים של נתניהו), וכי בכל מקרה העניין הציבורי המובהק במידע על השיחות בין נתניהו לבין בעל העיתון ועורכו הראשי גובר על הפגיעה האפשרית בפרטיותם. בנוסף טענו כי אין מקום לקבוע שעל המידע חל חיסיון עיתונאי, שכן מדובר במידע שנמצא בידי לשכת ראש הממשלה ולא בידי עיתונאי זה או אחר, מה גם שהמקור הפוטנציאלי, נתניהו, לא טען לחסיון מקורות במקרה זה.

השופט מינץ קיבל את עמדת אדלסון ורגב כי מסירת המידע תפגע בפרטיותם. "לא יכולה להיות מחלוקת כי פרטיותם של אנשים פרטיים, כמו גם אישי ציבור ואנשי תקשורת, ראויה להיבחן בקנה מידה שונה מזה שייבחן עניינו ה'פרטי' של ראש הממשלה", כתב בפסק הדין. "בענייננו אפוא, ונוכח טענות המתנגדים, שוכנעתי כי המידע בדבר מועדי השיחות שהתקיימו בין המתנגדים לבין ראש הממשלה נכלל בגדר 'ענייניו הפרטיים' של אדם".

בנוסף דחה השופט מינץ את הטענה כי האינטרס הציבורי גובר על הפגיעה בפרטיותם של אדלסון ורגב. "תדירות שיחותיו של אדם עם חבריו נכלל במסגרת מעגל פרטיותו של אדם מן השורה המנהל קשרים חברתיים פרטיים כחלק ממסגרת חייו האישיים והפרטיים", כתב. "לפיכך, ראוי להגן על פרטיותם של אנשים פרטיים המקיימים שיחות עם רעיהם שאינם מעוניינים כי יחשפו מספר הפעמים שהם שוחחו או ניסו לשוחח עמם. בשים לב אפוא להבדל הניכר בין מעמדם הפרטי או הציבורי או המעין ציבורי של המתנגדים לבין זה של ראש הממשלה, שפרטיותו כאמור נבחנה בנפרד, אין מקום לחשוף את המידע המבוקש".

עם זאת, ובשולי הדברים, העיר השופט מינץ כי אדלסון ורגב "מנועים מלטעון לקיומו של חיסיון עיתונאי שעה שעמדו על כך שבינם לבין ראש הממשלה קיימת מערכת יחסים חברית, פרטית ואישית שהמידע המבוקש על אודותיה חוסה בצל הגנת הפרטיות".

28606-09-15

להורדת הקובץ (PDF, 106KB)