ענת קם "לא ביקשה דבר ולא התנתה את מסירת המסמכים במגבלות כלשהן", כך טוען עיתונאי "הארץ" אורי בלאו בתשובה לשאלונים שהעבירו אליו באי-כוחה.

השאלונים הועברו במסגרת ההליכים המקדמיים של תביעת נזיקין שהגישה קם נגד בלאו ו"הארץ". לטענת קם, העיתון ועיתונאיו התרשלו והביאו לחשיפתה כמקור, מה שהוביל למאסרה והסב לה נזקים קשים. קם דרשה מהעיתון פיצוי בסך 2.6 מיליון שקל. לטענת העיתון ועובדיו, לא נפל כל פגם בהתנהלותם ואין להם אחריות לחשיפתה של קם כמקור או לכל נזק שנגרם לה.

בפברואר האחרון העביר עו"ד אילן בומבך, בא-כוחה של קם, רשימת שאלות לעו"ד טל ליבליך, באת-כוחם של "הארץ" ועיתונאיו. לפני ימים אחדים התקבלו התשובות.

בין היתר הפנה בומבך לבלאו את השאלה "מה בדיוק ביקשה התובעת [קם] מבלאו טרם מסירת הדיסק הנשלף", ועל כך השיב בלאו כמצוטט לעיל. בתשובה לשאלה "מה היתה תגובתך לאחר שראית את המסמכים בדיסק הנשלף" השיב בלאו: "לאחר קבלת המסמכים עיינתי בהם". בתשובה לשאלה "האם אתה מכחיש כי יצרת כל קשר עם התובעת [קם] באמצעות הטלפון הנייד שלך לאחר קבלת המסמכים?". השיב בלאו: "אינני מכחיש או מאשר – אינני זוכר כיצד שוחחנו, באיזה מכשיר ומי יזם את ההתקשרות".

בהמשך תשובותיו מאשר בלאו כי לאחר פרסום הכתבה שהפיק ממסמכי קם, על חשד להוצאות להורג שבוצעו על-ידי צה"ל בשטחי הגדה בלא משפט ובניגוד לפסיקת בג"ץ, שוחח עם ראש מחלקת תקשורת ביחידת דובר צה"ל אל"מ עופר קול. עוד אישר בלאו כי לא סיפר לקם על שיחה זו.

שאלות אחרות הופנו מטעם עו"ד בומבך לעיתונאי אבי זילברברג, ששימש בתקופת פרסום הכתבה של בלאו סגן עורך "הארץ". בתשובה לשאלה על חילופי דברים שהתנהלו כביכול בינו לבין הצנזורית הראשית אל"מ סימה ואקנין-גיל בקשר לפרסום הכתבה של בלאו, השיב זילברברג כי לא שוחח איתה כלל על הכתבה, למעט בקשה שהעביר אליה לאחר שטענה בכנס שנערך בחיפה כי הזהירה את זילברברג ו"הארץ" שלא לפרסם את המסמכים המסווגים מעל דפי העיתון. זילברברג, כך הוא מצהיר, דרש ממנה שתודיע שדבריה היו לא נכונים. ואקנין-גיל אכן פירסמה הבהרה לדבריה.

עם זאת, זילברברג מאשר כי כמה ימים לאחר פרסום הכתבה של בלאו שוחח עימו אל"מ קול. "אל"מ עופר קול פנה אלי וביקש מסמכים שהוזכרו בכתבה של אורי בלאו", מצהיר זילברברג. "עניתי לו כי דרישתו אינה מקובלת מבחינה עיתונאית, ולמיטב זכרוני אמרתי לו שאם יציג צו שיפוטי בעניין המסמכים, העיתון יפעל בהתאם".

6373-04-13