עמותת רופאי השיניים הערבים בישראל רסס - "העין השביעית"