רביב דרוקר וחדשות ערוץ 10 לא הגישו עתירה לקבלת מידע על השיחות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לעורך "ישראל היום" עמוס רגב ומייסד העיתון שלדון אדלסון במטרה לחשוף את נתניהו כמקור עיתונאי – אלא כדי "לחשוף מיהו העורך הראשי בפועל של 'ישראל היום'", כך טוענים דרוקר וחברת החדשות בתגובה שהגישו היום (א') לבית-המשפט המחוזי בירושלים.

העתירה לחשיפת מידע על שיחות הטלפון בין נתניהו לרגב ואדלסון חזרה לפני שבועות אחדים לבית-המשפט המחוזי, לאחר שבית-המשפט העליון קיבל את עמדת רגב ואדלסון כי נפל פגם בהליך המקורי שהתנהל במחוזי וחייב את הערכאה לשמוע גם את עמדתם, ולא רק את עמדת נתניהו, טרם החלטה סופית בקשר להעברת המידע.

לפני כחודשיים הגישו עורך "ישראל היום" ומייסדו את טיעוניהם, באמצעות עו"ד אביגדור קלגסבלד, ובהם העלו בין היתר את הטענה כי העברת המידע על השיחות עם נתניהו תפגע בחסיון המקורות שלהם.

בתגובת דרוקר וחדשות 10, שהוגשה על-ידי עורכי-הדין יונתן ברמן ואורי אדלשטיין, מובהר כי אין בעתירה כל כוונה לחשוף מקורות. "טענת העותרים אינה מתייחסת להיותו של ראש הממשלה מקור של אדלסון ורגב", נכתב בתגובה. "היא מתייחסת להשפעתו על תכני 'ישראל היום'. האינטרס הציבורי אינו מתן מענה לשאלה האם ראש הממשלה הוא מקור עיתונאי. העותרים סבורים כי המידע המבוקש ממילא לא ייתן מענה לשאלה זו. האינטרס הציבורי הוא עמידה על קשרי ה'הון-שלטון-עיתון' בין נתניהו, אדלסון ורגב".

"בניגוד לטענת אדלסון ורגב", נכתב בהמשך התגובה, "העותרים לא מבקשים את המידע כדי לחשוף מקור עיתונאי. בעתירה כלל לא נטען שזו מטרת בקשת המידע. מטרת בקשת המידע היא לחשוף מיהו העורך הראשי בפועל של 'ישראל היום'. מטרתה היא לעמוד על התנהלות ראש הממשלה אל מול אדלסון ורגב, ועל האופן שבו התנהלות זו מעצבת את הרוח הנושבת מ'ישראל היום' – מחמאות לראש הממשלה ומשפחתו, תקיפה של יריביו, הימנעות מדיווחים שעלולים לפגוע בראש הממשלה, קידום של מדיניותו וכן הלאה. האינטרס הציבורי בגילוי המידע אינו אינטרס של חשיפת ראש הממשלה כמקור, אלא של חשיפתו כשותף מרכזי בעיצוב האג'נדה של כלי תקשורת בעל תפוצה עצומה".

דרוקר ואדלסון מזכירים כי החיסיון העיתונאי ממילא אינו שייך לאדלסון, שכלל אינו עיתונאי, ואף לא לרגב, וזאת משום שהחיסיון שייך למקור. נתניהו, אם הוא אכן מקור של "ישראל היום", לא העלה כלל את הטענה בדבר חסיון מקורות במהלך התנגדותו להעברת המידע, ועל כן רגב ואדלסון אינם יכולים להעלותה במקומו.

עוד טוענים דרוקר וחברת החדשות של ערוץ 10 כי "האינטרס הציבורי העומד מאחורי העתירה אינו, כפי שטוענים אדלסון ורגב, 'לחשוף קשר בין גורמי תקשורת לבין מקור פוטנציאלי'. האינטרס הציבורי הוא לחשוף קשר בין גורמי תקשורת המשמשים שופר לראש הממשלה לבין ראש הממשלה. לא חשיפת קשרי החברות בין השלושה, ככל שקיימים כאלה, ולא חשיפת מקורות עיתונאיים היא תכליתה של העתירה. תכליתה היא חשיפת קשרי ה'הון-שלטון-עיתון' שעומדים בבסיס יחסים אלה".

לטענתם, "לציבור אינטרס מובהק לדעת האם כאשר הוא קורא את 'ישראל היום' הוא צורך תוכן שמיוצר לפי אמות מידה עיתונאיות מקצועיות ובלתי תלויות,
או שמא הוא נחשף לתוכן שבו סטנדרטים עיתונאיים מוכפפים לאינטרסים של גורמים פוליטיים".

דרוקר וחברת החדשות של ערוץ 10 מזכירים בתגובתם גם את הדו"ח שיצא בשבוע שעבר מטעם ארגון Freedom House, ובו נטען כי חופש העיתונות בישראל נפגם בין היתר בשל פגיעתו של "ישראל היום" בכלי תקשורת אחרים.

"אפשר להסכים או שלא להסכים עם ניתוח זה", נכתב בתגובה, "אולם כך או כך, ברור ש'ישראל היום' הוא שחקן מרכזי בשוק התקשורת בישראל, שיש לו השפעה נרחבת על שוק זה ואף על הדמוקרטיה בישראל. המידע המבוקש אינו עוסק בבעל עסק פרטי סתם. הוא עוסק במי ש-40% מתושבי מדינת ישראל נחשפים לדעותיו ולאג'נדה שלו ולמי שיש לו השפעה בלתי מבוטלת על שוק התקשורת בכללותו ועל חופש הביטוי והדמוקרטיה. האינטרס הנוגע לגילוי קשרי הגומלין בין גוף זה לבין ראש הממשלה הם ברורים".

בנוסף, בתגובה המפורטת של דרוקר וחברת החדשות מופיעות התייחסויות גם לטענת אדלסון כי אינו הבעלים הישיר של העיתון, ולטענה כי חשיפת המידע תפגע בפרטיותם של אדלסון ורגב. דרוקר וחברת החדשות מזכירים שלל התבטאויות, של אדלסון ושל אחרים בעיתון, שמהן עולה כי יש לו השפעה ישירה הן על ניהול העיתון והן על תכניו ועל האג'נדה שלו. אשר לפגיעה בפרטיות, העותרים טוענים כי מסירת המידע לא תפגע כלל בפרטיותם, וגם אם כן – תהא זו פגיעה מזערית שאינה מצדיקה את האיסור על מסירתו.

28606-09-15

להורדת הקובץ (PDF, 4.25MB)