ממשלת נתניהו השישית רסס - הכל

01.09.2023
06.03.2023