רסס חוזה עבודה קיבוצי

הסדר השכר שנחתם בין איגוד העיתונאים הארצי למו"לים, שנגע לתנאי העסקתם של עיתונאים. באמצע שנות השבעים החלו להיחתם חוזי עבודה אישיים, עד שדחקו לגמרי את החוזים הקיבוציים. מהלך זה שחק כמעט לגמרי את כוחן של אגודות העיתונאים. העיתון היומי הראשון שזנח לחלוטין את חוזי העבודה הקיבוציים היה "חדשות" ראו הרחבה 

02.02.2008