עובדי "מעריב" מתריעים מפני כוונה של המו"ל, שלמה בן-צבי, להוציא אל הפועל גל נוסף של פיטורים בעיתון. כמו כן, טוענים בוועד הפעולה של עיתונאי "מעריב", מבקש בן-צבי להעתיק את מערכת העיתון מתל-אביב לירושלים, שם פועלת כבר מערכת "מקור ראשון", שבשליטת משפחתו.

ההסכם הקיבוצי שעליו חתמו נציגי העיתונאים בשלהי 2012 מתיר להנהלה לפטר בתקופה הקרובה כעשירית מכלל עובדי העיתון, אך בוועד הפעולה טוענים כי נציגי המו"ל מעוניינים לפטר אף שיעור גבוה יותר מקרב העובדים. "ההנהלה הודיעה שהיא שוקלת להעביר את המערכת לירושלים, ומבקשת שנסכים לקיצוץ של יותר מ-10 אחוז מהעובדים שנקלטו מ'מעריב' הישן", נטען במכתב שהפיצו היום (שני, 8.4.13) אנשי הוועד. "בהנהלה אומרים שללא השינויים האלה 'מעריב' עלול למצוא את עצמו בסכנת סגירה", צוין במכתב, שהופץ לעיתונאים ופורסם גם בקבוצת הפייסבוק של עובדי "מעריב".

ההסכם הקיבוצי שעליו חתמו נציגי ועד עובדי "מעריב" וההסתדרות בשנה שעברה הסדיר את פיטוריהם של כלל עובדי העיתון ואת קליטתם מחדש של מיעוטם. המסמך, שהחתימה עליו הוצגה בפני עובדי "מעריב" כהישג, כלל סעיף המתיר להנהלה לפטר 10% מעובדי "מעריב" בחלוף חצי שנה; ההסכם נחתם ב-23 באוקטובר 2012, ותקופת ההגנה שנקבעה בו תסתיים בתוך כשבועיים מהיום, ב-23 באפריל 2013.

"שני הצדדים הסכימו להיכנס למשא-ומתן אינטנסיבי, שיתקיים בשבועיים הקרובים", צוין במכתב שפורסם היום מטעם הוועד. בשיחה עם "העין השביעית" סיפר גורם המקורב לוועד כי המגעים עם ההנהלה החלו כבר לפני ימים אחדים, עם תום חג הפסח, וכי במרכזם עומד נסיונם של העובדים לגבש הסכם העסקה קיבוצי חדש.

הזכות להסכם העסקה קיבוצי חדש מוזכרת גם היא בהסכם שנחתם באוקטובר, אם כי מודגש בו שההנהלה מתחייבת אך ורק לקיומו של משא-ומתן בעניין – ולא לקבלתו ואישורו של הסכם חדש. שוט הפיטורים, שהבשיל לכדי אופציה כשרה וריאלית ערב פתיחתו של המשא-ומתן בין הצדדים, ישמש אפוא כלי עזר להנהלה בניווט המשא-ומתן. לא תהיה זו הפעם הראשונה שבה יתרגלו קברניטי העיתון משבריוּת כדרך ניהול.

"בכל הנוגע לפיטורים הודענו להנהלה שמתוך הבנה למצב הכלכלי הקשה, נוכל לשאת בהגדלה מסוימת וחלקית של היקף הקיצוץ בתנאים מסוימים מאוד, וכן שכל המהלכים המתוכננים ייצאו לפועל רק לאחר שנחתום על הסכם קיבוצי חדש וכולל, שיעניק לעובדים שיישארו תחושת יציבות וביטחון גם במצב הנוכחי", נכתב בהודעה.

חרף הדאגה המובעת בהודעה הפומבית, גורמים המקורבים לוועד טוענים כי עד כה לא קיבלו פניות מקרב עובדים שהתבשרו על פיטוריהם הצפויים במסגרת גל הקיצוצים שעליו התריעו.

באשר להעברת המערכת לירושלים הצהירו נציגי העיתונאים כי דאגו להבהיר לנציגי ההנהלה כי יסרבו לשתף פעולה עם מהלך ממין זה. "מבחינת רוב העובדים מדובר בגזירה שלא יוכלו לעמוד בה, ושלא נאפשר לה לעבור ללא התנגדות", מוצהר בהודעת הוועד. עיתונאים ב"מעריב" ששוחחו עם "העין השביעית" במרוצת החודשים האחרונים הביעו חשש שהעברת המערכת לירושלים היא רק שלב ראשון בדרך לאיחודה של מערכת "מעריב" עם זו של "מקור ראשון". על רקע העלות הגבוהה של השימוש בבית "מעריב", שהערימה על המו"ל החדש קשיי מימון שיתבררו בקרוב בבית-המשפט, הציעו לאחרונה העובדים להעביר את המערכת לראש-העין או לפתח-תקווה.

בחודשים שחלפו מאז רכש בן-צבי את "מעריב" מידי הבעלים הקודם, נוחי דנקנר, דוללה מצבת כוח האדם של העיתון, ודולל גם שיעור החומרים המקוריים שמייצרים עיתונאיו. מוסף הכלכלה של "מעריב", "עסקים", בוטל, וסיקור התחום הועבר למיקור חוץ – לידי מערכת העיתון הכלכלי "גלובס" שבשליטת איש העסקים אליעזר פישמן. במקביל נמסרו תפקידים ותחומי אחריות במערכת לידי כתבים ועורכים מ"מקור ראשון", ומוספי "מעריב" מכילים זה כמה חודשים שיעור קבוע של תכנים שהוכנו במקור עבור היומון הדתי-לאומי בעריכת בן-צבי, המנוהל כחברה נפרדת שבעל השליטה בה הוא אבי רעייתו של המו"ל, קונרד מוריס.

המצוקה הפיננסית שעליה מעידים ראשי "מעריב" אינה פיקציה; בשנת 2012 הפסיד העיתון למעלה מ-300 מיליון שקלים, המתווספים למאות מיליונים נוספים שהפסידה החברה בשנים קודמות, בין היתר הודות למשכורות עתק שמשכו בכיריה. מהו אפוא הפתרון הראוי למצוקה זו, שיבטיח את בריאותה של החברה וגם את השמירה על מעמדם של העובדים?

האם ידרשו העיתונאים לצמצם את הוצאות החברה באמצעות קיצוץ משכורותיהם של בכירי העיתון וההנהלה, שכמה מהם נמנים עם בני משפחת המו"ל? האם יסכימו העובדים לפיטורים בקנה מידה קטן בתמורה להגנה מפני פיטורים עבור כל היתר? והאם, בדיעבד, מתברר כי השמחה על גיבושו של הסכם קיבוצי ב"מעריב" היתה מוקדמת?

"הכל מוקדם מדי, ואנחנו בוודאי לא מגיבים בנושא המשא-ומתן באמצעות התקשורת", נמסר ממשרד יחסי-הציבור המייצג את ועד עיתונאי "מעריב". מנציגיו של בן-צבי לא נמסרה תגובה.