כותרתו של מאמר רחב יריעה שהתפרסם ב-1963 ב"למרחב", עיתונה של תנועת אחדות-העבודה, וב"דבר", בעיתונה של מפלגת מפא"י. במאמר קרא יצחק בן-אהרן, מראשי אחדות-העבודה, למפלגות השמאל – מפא"י, אחדות-העבודה ומפ"ם – להניח את חילוקי הדעות ביניהן ולהתאחד. המאמר עורר פולמוס חריף בקרב חברי המפלגות, והביא את בן-גוריון לפרסם לאחר כמה ימים בעיתון "דבר" מאמר תמיכה באיחוד. בבחירות הבאות, ב-1965, אוחדו מפא"י ואחדות-העבודה למפלגת המערך, ושלוש שנים אחר-כך הוקמה מפלגת העבודה. הביטוי "עוז לתמורה בטרם פורענות" שימש מאוחר יותר פוליטיקאים ועסקנים, מן השמאל ומן הימין, בקריאה לאיחוד שורות.

קישורים

"יצחק בן-אהרון – עוז לתמורה בטרם פורענות", בבלוג של דניאל בלוך, 19.5.2006

ביבליוגרפיה

"לא יעלה על הדעת", רפי מן, הד-ארצי הוצאה-לאור, 1998

"הכל פוליטי", עמוס כרמל, דביר, 2001