זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל רשות השידור, "לא יעסוק בענייני כוח אדם, במינויים ובפיטורים של עובדי הרשות, למעט מינויים של עובדים במשרות אמון בלשכת המנכ"ל, וכן לא ייתן הוראות והנחיות לדרג המקצועי". כך התחייבה בשבוע שעבר רשות השידור בפני בית-הדין האזורי לעבודה בירושלים, שם התנהל משפט בעניינו של רבינוביץ' בעקבות פנייתה של אגודת העיתונאים בתל-אביב.

זליג רבינוביץ' ליד בנין רשות השידור בירושלים (צילום: פלאש90)

זליג רבינוביץ' ליד בנין רשות השידור בירושלים (צילום: פלאש90)

השופט אייל אברהמי החליט בשבוע שעבר לסגור את התיק והורה לבא-כוחה של רשות השידור למסור לבית-הדין "הודעה מפורטת ובה יתאר את אופי העבודה המתוכנן למר רבינוביץ' בתפקידו כמרכז הרפורמה". בית-הדין אף העיר כי בא-כוחה של הרשות לא מסר הודעות קודמות לפי הנדרש, ועל כן חייב את הרשות בתשלום הוצאות בסך 2,500 שקל.

כאמור, בעקבות החלטת השופט מסר בא-כוחה של הרשות, עו"ד יונתן פסי, כי רבינוביץ' לא יעסוק בעניינים שמצוינים לעיל. כמו כן פירטה רשות השידור את סמכויותיו של עוזרו הבכיר של המנכ"ל בתפקידו כמרכז הרפורמה: "ריכוז עבודת צוות הרפורמה, כזרועו הארוכה של המנכ"ל ובהתאם להחלטות צוות הרפורמה, בעיקר בנושאים הבאים: נדל"ן, טכנולוגיה וסדרי מינהל".

עוד נמסר כי רבינוביץ' יעסוק ב"תיאום מועדי פגישות, זימון לפגישות, פרסום סדר היום, ריכוז והכנת חומר לנושאים אשר על סדר היום" של ישיבות צוות הרפורמה; "ניהול תיק פרוטוקולים של ישיבות צוות הרפורמה", כולל "פרסום והפצה בין המשתתפים ו/או הגורמים הרלבנטיים", "מעקב אחר ביצוע והתקדמות החלטות צוות הרפורמה וכן מעקב ובקרה על תוכניות העבודה" ו"דיווח שוטף למנכ"ל על פעילות צוות הרפורמה".

כמו כן, ובהתאם להחלטת השופט, הועבר לבית-הדין ההסדר למניעת ניגוד עניינים שעליו חתום רבינוביץ'. לפי הסדר זה, שנחתם באפריל השנה, רבינוביץ' מתחייב להימנע מלהיות בקשרי עבודה עם אשתו, אילנה רבינוביץ', העובדת כמנהלת מינהל ברדיו. "בכל הנוגע ליישום הרפורמה בענייני מינהל ו/או כוח אדם ברדיו, אעבוד מול מנהל הרדיו", נכתב בהסדר. רבינוביץ' מתחייב עוד להימנע מלהיות בקשרי עבודה עם הגיס של אשתו, מאיר בר, העובד כמפיק בחטיבת החדשות של רשות השידור, עם גיס אחר של אשתו, יעקב אמויל, העובד כעוזר אביזרים בטלוויזיה הישראלית, ועם גיסתו שלו, אחותה של אשתו, עדה אמויל, שעובדת כמאפרת בטלוויזיה.

עוד קובע הסדר ניגודי העניינים של רבינוביץ' כי הנ"ל יימנע מלהשתתף בדיונים ולקחת חלק בהחלטות הנוגעות, באופן ישיר או עקיף, בעבודתם או בתנאי עבודתם של אשתו, בר ובני הזוג אמויל.