חברת החדשות של ערוץ 2 הגישה היום בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית-המשפט המחוזי, שקבע כי עליה לכבד את הצו שהוצא לה ולהעביר לידי משטרת ישראל את חומרי הגלם מראיון שערך העיתונאי גיא פלג עם עינת הראל, המואשמת בסרסרות והלבנת הון. בהחלטתו ביטל המחוזי את פסיקת בית-משפט השלום, שם הורחבה תחולת החיסיון העיתונאי כך שיחול לא רק על זהות מקורותיו של עיתונאי אלא גם על חומרי הגלם שאסף במהלך עבודתו.

באי הכוח של חברת החדשות, עורכי-הדין ד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן, טוענים בבקשתם כי "זכותה של המבקשת [חברת החדשות] לחיסיון עיתונאי על המידע שנאסף על-ידה במסגרת העבודה העיתונאית משתרעת גם על תוכן המידע שנאסף על-ידי כתביה, בין אם פורסם ובין אם לא פורסם, כך שרק בנסיבות יוצאות דופן – שאינן מתקיימות במקרה שלפנינו – בית-המשפט יתיר פגיעה בזכותה של המבקשת לחיסיון עיתונאי על המידע הגולמי שבידיה".

בחברת החדשות מתריעים מפני פגיעה חמורה בחופש העיתונות, "בשל הנטייה הגוברת של רשויות החקירה לעשות שימוש בצווים" מכוח סעיף בפקודת מעצר וחיפוש "על מנת לחייב כלי תקשורת למסור להן מידע וחומרי גלם שנאספו על-ידיהם במסגרת עבודתם העיתונאית השוטפת". על-פי חברת החדשות, מאז יולי 2015 התקבלו במשרדיה 13 צווים שכאלה, המחייבים אותה למציע לרשויות מידע שנאסף אך לא פורסם.

"כל אדם השוקל אם למסור מידע לעיתונאי עלול להירתע מכך אם יידע כי העיתונאי עלול להפוך בדיעבד ל'אוסף מידע' מטעם רשות שלטונית"

"התערבותו של בית-משפט נכבד זה", כותבים באי כוחה של חברת החדשות, "מתבקשת על מנת לעצור את הכרסום המתמשך בחופש העיתונות בשל כך שכלי תקשורת הופכים בדרך זו – בעל כורחם – ל'זרוע ארוכה של רשויות החקירה'".

לטענת חברת החדשות, בבסיס היחסים בין עובדיה לבין מי שהם מסקרים עומד הסכם שלפיו מותר לחברה לשדר לציבור את החומר הראוי לשידור, על-פי שיקול דעתה, ואילו על החומר שנותר מאחור חל חיסיון עיתונאי, ולפיכך חברת החדשות אינה רשאית למסור אותו לצד שלישי אלא במקרים חריגים.

המקרה הנוכחי של הראיון שערך גיא פלג עם עינת הראל, טוענים בחברה, אינו מקרה חריג במידה המצדיקה מסירה של חומרי הגלם. "חיובה של חברת החדשות למסור לרשויות החקירה חומר גלם שמעולם לא שודר לציבור", נטען בבקשה, "עלול לפגוע ביכולותיה של חברת החדשות לבצע את התפקיד שהוטל עליה בחוק הרשות השנייה ולדווח דיווח חדשותי אמיתי ואובייקטיבי".

שופט בית-המשפט המחוזי בני שגיא, נכתב עוד בבקשה, טעה כשקבע כי המידע שפלג קיבל מהראל ולא פורסם אינו חוסה תחת חיסיון עיתונאי. "בית-המשפט המחוזי הנכבד", כך מוסבר, "לא נתן בהחלטתו את המשקל הראוי לזכויות החוקתיות הניצבות בבסיסו של החיסיון העיתונאי ולרציונלים שהובילו ליצירתו על-ידי בית-משפט נכבד זה". מלבד פגיעה בחופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת, חברת החדשות טוענת כי על-פי הלכות שקבע בית-המשפט העליון, המקרה של פלג והראל אינו מקרה שבו ניתן להסיר את החיסיון העיתונאי.

"חיובו של עיתונאי להמציא למשטרה תיעוד שנעשה על-ידו במסגרת עבודתו העיתונאית, אשר רק חלקים ממנו פורסמו", מדגישה חברת החדשות, "עלול להפוך את העיתונאי למי שנחזה ל'זרוע הארוכה' של המשטרה, היינו למי שאוסף חומר עבור הרשות, אשר ישמש להפללתם של הגורמים המסוקרים על-ידו".

בהמשך מוסיפים באי כוחה של חברת החדשות כי "כל אדם השוקל אם למסור מידע לעיתונאי עלול להירתע מכך אם יידע כי העיתונאי עלול להפוך בדיעבד ל'אוסף מידע' מטעם רשות שלטונית, המוסר את החומר שקיבל מאותו אדם לצורך הליכי חקירה שונים ואף עלול להופיע כעד תביעה כנגד מי שמסר לו את החומר. אפקט מצנן זה יפגע בחופש הביטוי והעיתונות ויצמצם את מעיין זרימת המידע לציבור".

טעות נוספת שנפלה בפסיקתו של המחוזי, כך לפי חברת החדשות, היא כשהשווה את דברי הראל לפלג לכדורגלן המתראיין בתום משחק כדורגל או אדם המתראיין במשאל רחוב על עומס התנועה בתל-אביב. "בדוגמאות אלה אין מדובר במידע שעשוי להוות נושא להליכי חקירה וביחס למרואיינים מסוג זה לא עשוי להיות אפקט מצנן שירתיע אותם ממסירת המידע לעיתונאי", נכתב בבקשה.

"הזכות לחיסיון עיתונאי מהווה נדבך חשוב במערכת הזכויות והחירויות שעליהן מושתת המשטר הדמוקרטי", מסכמים עורכי-הדין של חברת החדשות, ומוסיפים כי "על-פי ההלכה הפסוקה אין להסירה אלא במקרים חריגים בהתקיים מבחן משולש של רלבנטיות, מהותיות ונחיצות. [...] 'המבחן המשולש' על כל צלעותיו אינו מתקיים כאן, ומן הראוי לכן לבטל את הצו".

רע"פ 7835/16

* * *

לעיון בבקשה של חדשות ערוץ 2

להורדת הקובץ (PDF, 985KB)