מועצת העיתונות בישראל מבקשת להצטרף כ"ידידת בית-המשפט" להליך שבו עתיד להיקבע היקף החיסיון של העיתונאים הפועלים בישראל.

בחודש שעבר קבע בית-משפט השלום בתל-אביב–יפו כי החיסיון העיתונאי חל לא רק על מקורותיו החסויים של העיתונאי, אלא גם על חומרי הגלם שאסף במהלך עבודתו. פסק דינו של בית-המשפט ניתן לנוכח בקשה של חדשות ערוץ 2 לבטל צו שחייב את חברת החדשות להעביר לידי משטרת ישראל את מלוא חומרי הגלם שצולמו במסגרת ראיון שערך העיתונאי גיא פלג עם עינת הראל, נאשמת בסרסרות והלבנת הון.

השופט ירון גת קבע בפסק דינו כי אמנם עוצמתו של החיסיון העיתונאי המוטל על חומרי הגלם שאוסף עיתונאי במהלך עבודתו נמוכה בהשוואה לחיסיון העיתונאי המגן על מקורות חסויים של העיתונאי, אך למרות זאת הוא קיים, ובמקרה של הראיון עם הראל, הוא אף מצדיק את ביטול הצו.

ימים אחדים לאחר מתן פסק הדין והרחבת היקף החיסיון העיתונאי עירערה המדינה לבית-המשפט המחוזי וטענה כי השופט גת שגה וכי בכל זאת יש מקום להורות לחברת החדשות של ערוץ 2 להעביר למשטרה את חומרי הגלם של הראיון.

אתמול (8.2.16) הגישה מועצת העיתונות, באמצעות עורכות-הדין ארנה לין ותמר הלוי, בקשה להצטרף לערעור ולהביע עמדתה.

"מפאת חשיבות העניין, יש צורך של ממש שהמבקשת, האמונה על השמירה על חופש העיתונות במדינת ישראל, תיקח חלק בהליך"

"במרכזו של הליך זה ניצבת סוגיה עקרונית ותקדימית שעניינה היקף החיסיון העיתונאי בדין הישראלי ותחולתו על מידע עיתונאי שלא פורסם, לרבות חומרי גלם עיתונאיים, כאשר זהות המקור גלויה", הוסבר בבקשת מועצת העיתונות. "סוגיה זו, שלה משמעויות עקרוניות משפטיות וציבוריות ביחס לחופש העיתונות וחופש הביטוי בישראל, טרם לובנה די צורכה בפסיקת בתי-המשפט הישראליים וטרם נקבעה בעניינה הלכה מנחה מפי בית-המשפט העליון".

מועצת העיתונות מזכירה כי בעבר הצטרפה כ"ידידת בית-המשפט" לכמה הליכים, ולאחרונה להליך בעניין "מקור ראשון", שעסק אף הוא בהיקף החיסיון העיתונאי.

"למבקשת", נכתב בהמשך הבקשה, "המייצגת אינטרס חיוני מאין כמוהו למרקם החיים של החברה בישראל כחברה דמוקרטית וחופשית, אינטרס רחב בהבעת עמדתה בנוגע בעיקר לעניין הקביעות בפסק דינו של בית-משפט קמא על החיסיון העיתונאי והיקפו, וכתוצאה מכך על ההשלכות של הסוגיה על חופש העיתונות ועל חופש הביטוי. [...] מפאת חשיבות העניין, יש צורך של ממש שהמבקשת, האמונה על השמירה על חופש העיתונות במדינת ישראל, תיקח חלק בהליך ותייצג במסגרתו את האינטרסים הרחבים של העיתונות והתקשורת במדינת ישראל".

חברת החדשות של ערוץ 2 הודיעה היום לבית-המשפט כי לדעתה ראוי לצרף את מועצת העיתונות להליך כ"ידידת בית-המשפט".

47724-01-16

להורדת הקובץ (PDF, Unknown)