ההחלטה האם לחייב את חדשות ערוץ 2 להעביר חומרי גלם למשטרת ישראל תשוב ותידון בבית-משפט השלום, כך פסק היום בית-המשפט העליון. אגב כך ביטל העליון הן את הרחבת החיסיון העיתונאי שקבע השלום והן את ביטול ההרחבה שקבע בית-המשפט המחוזי.

לפני כשנה הוציא שופט בית-משפט השלום בתל-אביב ירון גת, במעמד צד אחד, צו שאילץ את חברת החדשות של ערוץ 2 להעביר למשטרת ישראל חומרי גלם מראיון שערך גיא פלג עם עינת הראל, הנאשמת בסרסרות והלבנת הון. באי-כוחה של חברת החדשות, עורכי-הדין ישגב נקדימון ודקלה בירן, פנו לבית-המשפט וביקשו לבטל את הצו בטענה כי העברת החומרים תפגע בחיסיון העיתונאי. בהחלטה תקדימית קיבל השופט גת את בקשתם, ביטל את הצו וקבע כי החיסיון העיתונאי חל לא רק על זהות המקור אלא גם על התוכן שנאסף במסגרת עבודת העיתונאי.

המדינה, באמצעות עו"ד איתי פרוסט מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי), ערערה על החלטה זו בפני בית-המשפט המחוזי. המדינה טענה כי יש הכרח לאפשר לה לקבל את החומרים וזאת כדי לשרת את האינטרס הציבורי של גילוי האמת על אודות הראל והעבירות שביצעה. השופט בני שגיא קיבל את הערעור, הפך את החלטת השלום, צמצם מחדש את תחולת החיסיון העיתונאי, וחייב בשנית את חברת החדשות להעביר למשטרת ישראל את חומרי הגלם מהראיון. הפעם היתה זו חברת החדשות שערערה על החלטת בית-המשפט. בחדשות 2 טענו כי שופט המחוזי שגה בהחלטתו והזהירו מפני השלכות המצב שבו חומר עיתונאי יהפוך לכלי בידי רשויות האכיפה בישראל.

הבוקר, בתום דיון שנערך בפני שופטי העליון יורם דנציגר, עוזי  פוגלמן וצבי זילברטל, הוחלט להחזיר את הדיון לבית-משפט השלום ולדרוש ממנו לתת פסק-דין חדש לאחר שיצפה בחומרי הגלם שבידי חברת החדשות. אלא שגם הצפייה של בית-משפט השלום בחומרים עדיין אינה עניין ודאי, וחברת החדשות תוכל להתנגד גם לו.

"משהתברר שהערכאה הדיונית לא עיינה בחומר שנטען לחסיונו", כתב השופט דנציגר בפסק הדין, "סברנו כי מן הראוי שהדיון בתיק יוחזר לערכאה הדיונית על מנת שתעיין בחומר שנטען לחסיונו ותיתן הכרעתה בין היתר בהסתמך על העיון דנן, זאת בכפוף לשמיעת טיעונים מקדימים של בעלי הדין לעניין הנטל הראשוני שעל התביעה להרים עוד קודם לעיון בית המשפט בחומר".

בהמשך פסק הדין מודגש כי היענות לדרישת משטרת ישראל לחייב את חברת החדשות להציג בפניה את החומרים שברשותה, "טעונה הפעלת שיקול דעת נפרד
עוד קודם לדיון בשאלת החיסיון, והדברים יפים על דרך קל וחומר כאשר מדובר
בהקשר בו עסקינן".

במילים אחרות, עוד קודם שחברת החדשות תעביר את חומרי הגלם לבית-משפט השלום כדי שיצפה בהם, יתקיים דיון מקדים שבו תוכל חדשות 2 לטעון כי אין זה המקרה שבו ראוי להציג בפני בית-המשפט את החומר, בשל, לדוגמה, השפעה של מעשה כזה על מקורות עיתונאיים.

גם אם בכל זאת יחליט בית-משפט השלום כי ראוי שיצפה בחומרים ויקבל על פיהם את החלטתו החדשה, בעליון מדגישים כי מן הראוי שייקח בחשבון, בלי קשר לשאלה האם החיסיון העיתונאי חל על אותם חומרי גלם, את הפסיקה בסוגיה, המחמירה את התנאים שבהם מחייבים העברת חומרים למשטרה ובמיוחד במקרים שבהם החומר הינו חומר עיתונאי. כדי שבית-משפט השלום יפסוק כי יש להעביר את החומרים יהיה עליו לקבוע כי משטרת ישראל זקוקה להם (קביעה שלא יהיה קל לקבלה שכן הראל כבר הועמדה לדין) וכי אין למשטרה כל דרך אחרת להשיג את החומרים מלבד צו נגד חברת החדשות של ערוץ 2.

60775-10-15
7724-01-16
רע"פ 7835

להורדת הקובץ (PDF, 72KB)