ארגון העיתונאים מבקש מבית-המשפט לצרפו במעמד של "ידיד בית-המשפט" להליך שבו יוכרע היקף החיסיון העיתונאי בישראל.

עניינו של ההליך בקביעתו של בית-משפט השלום בתל-אביב–יפו כי החיסיון העיתונאי חל לא רק על מקורותיו החסויים של העיתונאי, אלא גם על חומרי הגלם שאסף במהלך עבודתו. פסק דינו של בית-המשפט ניתן לנוכח בקשה של חדשות ערוץ 2 לבטל צו שחייב את חברת החדשות להעביר לידי משטרת ישראל את מלוא חומרי הגלם שצולמו במסגרת ראיון שערך העיתונאי גיא פלג עם עינת הראל, נאשמת בסרסרות והלבנת הון.

השופט ירון גת קבע בפסק דינו כי אמנם עוצמתו של החיסיון העיתונאי המוטל על חומרי הגלם שאוסף עיתונאי במהלך עבודתו נמוכה בהשוואה לחיסיון העיתונאי המגן על מקורות חסויים של העיתונאי, אך למרות זאת הוא קיים, ובמקרה של הראיון עם הראל, הוא אף מצדיק את ביטול הצו.

ימים אחדים לאחר מתן פסק הדין והרחבת היקף החיסיון העיתונאי עירערה המדינה לבית-המשפט המחוזי וטענה כי השופט גת שגה וכי בכל זאת יש מקום להורות לחברת החדשות של ערוץ 2 להעביר למשטרה את חומרי הגלם של הראיון.

בשבוע שעבר הגישה מועצת העיתונות בקשה להצטרף להליך כ"ידידת בית-המשפט", והיום (14.2.16) הצטרף ארגון העיתונאים בבקשה דומה מטעמו. באמצעות באי-כוחו, עורכי-הדין ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה, עומד ארגון העיתונאים על חשיבות ההליך ועל ההבדלים בין מעמדו שלו לזה של מועצת העיתונות.

"הליך זה מעורר היבט מהותי ועקרוני הנוגע למעמד העיתונאי בישראל וחופש העיתונות", כותבים באי-כוחו של ארגון העיתונאים. בהמשך הם מציינים כי במקרה זה, "המעלה סוגיות משפטיות וציבוריות עקרוניות ביחס למעמד העיתונאי ואופן עבודתו, קיימת חשיבות מיוחדת כי גופים ציבוריים, ובפרט ארגון העיתונאים, שהוא בעל אינטרס מיוחד להגן על העיתונאים ומומחיות מיוחדת לעשות כן – לרבות בהקשר לשמירה על העיתונות החופשית – יתייצב בהליך בו נדון הצורך בשמירה על עיתונות חופשית".

לטענת באי-כוחו של ארגון העיתונאים, "אף שארגון העיתונאים חבר במועצת העיתונות, אין מעמדו ותפקידו ביחס לעיתונות זהה לזה של מועצת העיתונות. יותר מכך, מדובר בשני גופים שונים בתכלית. לעומת מועצת העיתונות, ארגון העיתונאים הוא גוף שמעמדו נובע מחוק הסכמים קיבוציים, הוא מייצג את העיתונאים כעובדים, ומכיר את עבודת העיתונאים לפני ולפנים, תוך היכרות קרובה עם השינויים הרבים החלים בתחום והבעיות המורכבות בהן נתקלים עיתונאים בשגרת היום-יום של עבודת השטח.

"חברי הארגון הם עיתונאים פעילים, הנמצאים בקשר יומיומי זה עם זה, ועובדי הארגון (אף הם עיתונאים) ופעיליו (אף הם עיתונאים) נמצאים במשאים-ומתנים בכלי תקשורת רבים, תוך היכרות קרובה עם רוח הזמן והתקופה ועם הקשיים המיוחדים הצצים כיום בהקשר לחופש העיתונות והשמירה עליו. נכון וראוי כי תישמע עמדתו של ארגון העיתונאים – בהתייחס באופן מיוחד לאינטרסים המוגנים על-ידי ארגון העיתונאים ולמומחיות המיוחדת שלו בתחום".

לעצם סוגיית תחולת החיסיון העיתונאי מציין הארגון כי לעמדתו "ראוי לראות בכל מידע, חומר, מכל סוג, שבו מחזיק עיתונאי, ככזה שיש בו פוטנציאל לחשיפת מקורות, ולפיכך הוא ראוי להגנה במסגרת החיסיון העיתונאי".

44724-01-16

להורדת הקובץ (PDF, 1.53MB)