בית-המשפט המחוזי יידרש בקרוב לדון ולהכריע בסוגיות היקף ועוצמת החיסיון העיתונאי, זאת לאחר שמדינת ישראל החליטה לערער על החלטת בית-משפט השלום להרחיב את החיסיון כך שיחול לא רק על מקורותיו של עיתונאי, אלא גם על חומרי הגלם שאסף במהלך עבודתו. פרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד יונתן טל, סגן בכיר לפרקליט מחוז תל-אביב (פלילי), הגישה אתמול (25.1.16) ערר לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו ובו ביקשה להפוך את החלטת השופט ירון גת בבית-משפט השלום.

במרכז הפרשה ראיון נרחב שערך כתב חדשות ערוץ 2 גיא פלג עם עינת הראל עבור התוכנית "אולפן שישי". הראל, אז חשודה בעבירות של סרסרות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים וכיום נאשמת בעבירות אלו, דיברה עם פלג בהרחבה על חייה ומעשיה בעולם הזנות. שבועות אחדים לאחר שידור הראיון ביקשה משטרת ישראל מבית-המשפט, במעמד צד אחד, לקבל צו המורה לחברת החדשות להעביר לרשותה את כל חומרי הגלם של הראיון כדי שיוכלו לשמש אותה בחקירה. בית-המשפט הסכים והוציא את הצו, אולם בקשה שהגישה חברת החדשות, באמצעות באי-כוחה עורכי-הדין ישגב נקדימון ודקלה בירן, הסתיימה בביטול הצו והרחבת החיסיון העיתונאי.

צו להמצאת חומרי הגלם לראיון שנערך בחדשות ערוץ 2, 29.10.2015

צו להמצאת חומרי הגלם לראיון שנערך בחדשות ערוץ 2, 29.10.2015

בהחלטתו לבטל את הצו קבע השופט גת כי "יש מקום להחיל את החיסיון העיתונאי גם על תוכן מידע שנאסף במסגרת העבודה העיתונאית השוטפת ושאינו עלול להוביל לחשיפת מקורות". לדבריו, החיסיון שיש להטיל על חומרי גלם הוא בעוצמה נמוכה יותר מזה שיש להטיל על מקורות חסויים, אולם במקרה זה עוצמת החיסיון עדיין גוברת על האינטרס הציבורי שבקידום החקירה נגד הראל.

"אף אם נניח כי על החומר הגולמי חל חיסיון עיתונאי מופחת, הרי שבמקרה זה, בהתחשב בחומרת העבירות, במידת הרלבנטיות של החומר ובמידת הנחיצות שלו לגילוי האמת – יש להורות למשיבה למסור לידי העוררת את החומר"

"שגה בית-משפט קמא בהרחבת החיסיון העיתונאי", טענה המדינה בערר שהגישה. לפי המדינה, "גם לשיטתו של בית-המשפט בדבר הרחבת החיסיון, ובשים לב כי אין המדובר בחיסיון הדוחה מפניו כל ערך אחר, שגה בית-המשפט קמא באופן איזון החיסיון אל מול גילוי האמת בנסיבות מקרה זה".

אחרי סקירה קצרה של הסוגיה בראי הפסיקה הישראלית, טוענת המדינה כי השופט גת שגה כשאישר הטלת חיסיון על חומר הגלם בלי שבחן אותו. "היה על בית-המשפט קמא לברר באיזה אופן נמסרו החומרים לכתב החדשות, האם על דרך 'שאינה לציטוט' או שמא בדרך של ראיון, שפורסם בחלקו רק בשם שיקולים, כאלו ואחרים, של עריכה". לטענת המדינה, במקרה הזה אין ספק שהיה מדובר בשיקולי עריכה בלבד, שכן הראל התראיינה תוך נכונות מלאה לכך שכל החומר יפורסם.

המדינה אף טוענת כי השופט שגה באופן שבו איזן בין החיסיון לאינטרס הציבורי לחשוף את האמת במסגרת פעולות רשויות אכיפת החוק. בחומר הגלם של הראיון, מדגישה המדינה, "מפרטת הנאשמת את חלקה בבתי-הבושת ובאופן הסותר את גרסאותיה במשטרה". כמו כן, נטען, הראל התראיינה בלי כל ניסיון להסתיר את זהותה, ומכאן ש"לא ניתן להחיל בעניין זה את חוק הגנת הפרטיות".

"בנסיבות אלו, ונוכח חומרת העבירות המיוחסות לנאשמת, תטען העוררת כי אף אם נניח כי על החומר הגולמי חל חיסיון עיתונאי מופחת, הרי שבמקרה זה, בהתחשב בחומרת העבירות, במידת הרלבנטיות של החומר ובמידת הנחיצות שלו לגילוי האמת – יש להורות למשיבה למסור לידי העוררת את החומר".

טרם הוגשה תגובת חדשות ערוץ 2 לערר, אולם בראיון שהעניק היועץ המשפטי של חברת החדשות, עו"ד ישגב נקדימון, לתוכנית הרדיו "קול העין", הוא הביע נכונות להילחם בערעורים גם אם יגיעו עד לבית-המשפט העליון.

47724-01-16
60775-10-15

להורדת הקובץ (PDF, 1.65MB)