רסס רשות השידור - הפרוטוקולים

ברשות השידור התאמצו להסתיר מן הציבור פרוטוקולים של ישיבות המליאה הציבורית. עמותת "הצלחה" הצליחה לבסוף לקבלם. עיקריהם מרוכזים כאן