אלישע שפיגלמן, לשעבר נציב קבילות הציבור של רשות השידור

אלישע שפיגלמן, לשעבר נציב קבילות הציבור של רשות השידור

בשבועיים האחרונים אנו מגישים באתר "העין השביעית" את המידע העולה מפרוטוקולים של ישיבות המליאה הציבורית של רשות השידור, פרוטוקולים שהנהלת הרשות סירבה במשך חודשים לחשוף בפני הציבור. אחד הדוברים באחת הישיבות הוא אלישע שפיגלמן, מי שפרש ביוני האחרון מכהונה בת חמש שנים כנציב קבילות הציבור של הרשות, ולאחר קריירה ענפה ככתב וכעורך בטלוויזיה וברדיו הציבוריים.

בראיון שקיימנו עימו עם פרישתו העיד שפיגלמן כי "היחס של ההנהלה הנוכחית לנציב הקבילות – כאילו הוא לא קיים. אני כותב ולא מגיבים. כשהייתי כותב למשה גביש [יו"ר רשות השידור הקודם], הייתי מקבל תגובות. כשהייתי כותב למוטי שקלאר [מנכ"ל רשות השידור הקודם], הייתי מקבל תגובות וגם הוראות. יוני [בן-מנחם, מנכ"ל הרשות הנוכחי] לא הזמין אותי פעם אחת לפגישה". למרות נוהלי העבודה שניסח הוועד המנהל לפני כמה שנים, העיד שפיגלמן כי גם לא הוזמן לישיבות הנהלה.

דווקא לאחר פרישתו של שפיגלמן, בחר יו"ר רשות השידור הנוכחי, אמיר גילת, להזמינו לדבר באחת מישיבות המליאה (ב-8 באוגוסט) שבמוקדה הדיון בפיאסקו "המגישים המאזנים" שהנהלת רשות השידור ניסתה לכפות על התוכנית "סדר היום" של קרן נויבך. שפיגלמן, כעת פנסיונר, אמר את אשר על לבו.

"אני מוכרח לומר שלא ממש ידעתי למה אני מוזמן", אמר. "אני עוקב אחרי מה שמתפרסם, ובתור פנסיונר של רשות השידור, אני מאוד שמח שאני לא עובד עם ההנהלה הנוכחית. אני חושב שההנהלה הנוכחית עושה מעשים קטסטרופליים. ככה לא מנהלים גוף שידור, ככה לא נוהגים בעיתונאים, ככה לא משדרים לציבור שזו אמורה להיות רשות השידור שמשדרת אינפורמציה מדויקת ומהימנה. ככה הופכים לז'ללוף [כך במקור] ומנסים להפוך את רשות השידור לקול אדוניו.

"עושה את זה מיקי מירו, שבזמנו ננזף על זה שהביע את דעותיו בתוכניות שהוא שידר, והיום הוא בא בתור הקומיסר לשתק אנשים אחרים. מה שאתם עושים היום לרשות השידור, אתם יורים בה ברגל. ואני שמח שאני לא עובד פה יותר. אני שמח שאת הפנסיה שלי אני מקבל ממשרד האוצר, ושאף אחד מכם לא יוכל לשלול לי אותה. כי זה אחד הדברים שמפחידים פה. עברתם לנקמנות אישית בשיטות שהיו נהוגות אצל מנכ"ל שהודח [הכוונה ליוסף בראל], חזרה לפה ההנהלה שטופחה על-ידי אותו מנכ"ל ועושה עכשיו מה שנקרא 'אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים'. זה מה שאתם עושים, והורגים את הרוח של רשות השידור, והורגים את האמינות שלה.

"בתור נציב הקבילות קיבלתי הרבה קבילות על הרבה תוכניות, דיווחתי לכם על כולן, היה לי נוהג קבוע שאחרי בירור של כל קבילה היו היושב-ראש, המנכ"ל והממונים הישירים מקבלים העתק מההחלטה שלי ומהקבילה שהגיעה. התוכנית של קרן נויבך 'סדר יום' הוגדרה מה שנקרא בלחישות מסדרון, לא בדיון מסודר, כתוכנית אישית, שפירושה שהמגישה יכולה להביע את דעותיה, כל מה שנדרש ממנה זה לדאוג שיהיה ביטוי גם לדעות מנוגדות.

"לא פעם הערתי לקרן בעניין, וכשחשבה שאני צודק היא אמרה לי, אני אעשה כך, וכשהיתה פעם אחת שדרשתי שהיא תתנצל, הדבר נעשה. לכן לבוא ולהגיד, קרן נויבך אינה אחראית, אינה מסוגלת לנהל שידור, על סמך מה, מי אתם בכלל, זה שאתם הנהלה לא אומר שאתם יכולים להרוס את הגוף שניתן לכם. ניתן לכם גוף כדי לשפר אותו, לא כדי להרוס אותו. התוכנית 'סדר יום' זכתה להרבה מאוד תגובות והאזנה גבוהה, לא מפני שהיא לא טובה, אלא רק מפני שהיא טובה, לבוא ולקלקל אותה, להכניס מטורף בשם מנחם בן בתור מאזן של משהו, מיקי, ירדת מהפסים. אם בשביל זה הזמנת אותי, אז קיבלת את זה".

היו"ר, אמיר גילת: "לא, הוא לא הזמין אותך, אני – – –".

מיקי מירו: "תשמור על תרבות דיבור".

היו"ר, אמיר גילת: "הוא לא הזמין אותך, אני הזמנתי אותך, ואני מבקש באמת –".

מיקי מירו: "תשמור על התרבות, זה הכל".

היו"ר, אמיר גילת: "לא להגיע – – –".

אלישע שפיגלמן: "אל תקשקשו בענייני תרבות דיבור, תרבות דיבור זה איך שאתה מדבר, ואתה אומר דברים גלויים. מאחר וביקשת את דעתי, תן לי להביע אותה, לא הזמנת אותי כדי להשתיק אותי".

היו"ר, אמיר גילת: "לא, ודאי שלא".

אלישע שפיגלמן: "אני פנסיונר, מדבר כמה שאני רוצה".

היו"ר, אמיר גילת: "לא, לא כמה שאתה רוצה, אנחנו הולכים בארבע, אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה".

אלישע שפיגלמן: "בסדר. היו קבילות, הקבילות נבחנו, היו מקרים בודדים שהיתה לי טענה כלפי המגיש שהוא לא נתן, שהוא השתיק דעות, היו כמה וכמה מקרים שאמרתי שלדעתי צריך לדאוג להזמין אדם בעל דעה אחרת בתוכנית קרובה. למיטב ידיעתי הדברים נעשו ולא היו לי טענות, מעולם לא דרשתי לשתק. אני פניתי לוועדת האתיקה שתכין כללים כדי לבחון את הנושא של הבעות דעה בשידורים, למיטב ידיעתי הוועדה דנה בעניין בהרחבה בכמה ישיבות, אני לא יודע אם זה כבר הסתכם או לא, אבל למה ההנהלה מיהרה להתערב בעניין לפני שהיא קיבלה את הכללים, למה היא לא נוהגת על-פי כללים.

"ביקשתי מוועדת האתיקה ומהנהלת רשות השידור לקבוע כללים לפיהם יבחרו האנשים שעושים תוכניות אישיות, למיטב ידיעתי גם ההנהלה הזאת כמו הקודמת לא טרחה להכין כללים כאלה. אין כללים, בוחרים מגישים לתוכניות לפי שרירות לבו של המנכ"ל. ככה זה היה אצל המנכ"ל הקודם, אני מנחש שככה זה גם אצל המנכ"ל הזה, אני לפחות לא יודע –".

יוני בן-מנחם: "אתה טועה, כדאי שתבדוק לפני שאתה מטיח האשמות".

אלישע שפיגלמן: "אז אני אומר, אני חושב, אני לא יודע".

יוני בן-מנחם: "אז אם אתה לא יודע, למה אתה אומר".

אלישע שפיגלמן: "כי אני אומר מה אני לא יודע. אם אתה טוען שנקבעו כללים, תציג אותם למליאה".

יוני בן-מנחם: "אתה טוען, אני לא טענתי דבר, אתה זה שטוען".

היו"ר, אמיר גילת: "אלישע, אני חייב למקד אותך –".

רני בלייר: "אל תזלזל בפנסיה, מיקי –".

מיקי מירו: "אני לא מזלזל".

רני בלייר: "אל תתייחס לפנסיונר כאילו זה משהו מזלזל".

יואב הורוביץ: "לא, חס וחלילה".

מיקי מירו: "רק על תרבות דיבור".