רסס פרס פראט

פרס הניתן לעיתונאים ואנשי תקשורת על סיקור עיתונאי מצטיין בתחום איכות הסביבה על-ידי קרן פראט החל משנת 2002. מטרת הפרס היא "להגביר את הדיון הציבורי במשבר הסביבתי בישראל" ראו הרחבה