רסס המשקיף

עיתון יומי שיצא לאור על-ידי התנועה הרביזיוניסטית. נוסד ב-1939 והחליף את עיתון "הירדן". רוב העיתונאים המקימים היו חסרי ניסיון, אולם במהלך הזמן הצטרפו אליהם כותבים מנוסים, ובסופו של דבר יצאו מן העיתון עיתונאים בעלי שם. סבל מקשיים כלכליים במשך כל שנות קיומו, ואף נסגר תכופות. במאי 1949 נסגר סופית ראו הרחבה 

05.03.2008