שרת הבריאות יעל גרמן החליטה למשוך את הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, שאחד מסעיפיה המרכזיים ביקש לאסור כמעט כליל על פרסום סיגריות ומוצרי עישון. הצעת החוק הממשלתית, שאיימה לגרוע עשרות מיליוני שקלים בשנה מהכנסות העיתונים, נידונה בוועדת הכלכלה של הכנסת והתניעה מסע שתדלנות ענף מצד לוביסטים המייצגים את חברות הסיגריות וקבוצות התקשורת.

חרף היותה של ההצעה יוזמה ממשלתית, בדיונים שהתקיימו בוועדת הכלכלה פעלו לסיכולה גם חברי-כנסת מסיעת השלטון, הליכוד–ישראל-ביתנו. הח"כים גילה גמליאל ורוברט אילטוב הכניסו בהצעה סעיפים שעיקרו כמה מעקרונותיה – ובכלל זה סעיף שהתיר פרסום נרחב של מוצרי עישון בעיתונים.

יוזמה שקידמה ח"כ גמליאל יחד עם סגן שר הבריאות לשעבר, ח"כ יעקב ליצמן (יהדות-התורה), שאושרה לאחרונה בוועדה, מבקשת לכרוך פרסום מוצרי עישון עם פרסום נגדי מטעם משרד הבריאות, במימון העיתונים. ההצעה הובילה את מנכ"ל משרד הבריאות, רוני גמזו, להודיע כי גם אם תיקבע כחוק, יסרב לשתף עימה פעולה.

לנוכח השינויים שהוכנסו בהצעת החוק הממשלתית החליטה שרת הבריאות גרמן לגייס מחדש את תמיכת הממשלה, ובכלל זה לפנות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבקש ממנו להורות לחברי-הכנסת מסיעות הקואליציה להצביע מחדש בעד הצעת החוק בנוסחה המקורי, בלי התוספות והשינויים שהוכנסו בה במסגרת דיוני ועדת הכלכלה. ייתכן כי כדי לקבל מחדש את תמיכת ראש הממשלה וסיעות הקואליציה ייאלץ משרד הבריאות לרכך בכל מקרה את נוסח ההצעה.

בדיון בזק שנערך אתמול (4.3.14) בוועדת הכלכלה הודיע ממלא-מקום יו"ר הוועדה, ח"כ דוד צור (התנועה), כי בקשתה של גרמן התקבלה יום קודם לכן, בשעת לילה, וכי אף שבשל "בעיה טכנית" לא ניתן היה למשוך את ההצעה באופן רשמי – לפי שעה, הצעת החוק למעשה נגנזה.

"האם החוק הזה יחזור לדיון באיזה מעקף? חד-משמעית לא. לא נאפשר את זה", אמר ממלא-מקומו של יו"ר הוועדה בתשובה לשאלה שהפנתה אליו ח"כ מיכל רוזין (מרצ), מתומכי הצעת החוק. לאחר מכן תיקן עצמו ח"כ צור ואישר כי כדי להסיר את ההצעה באופן סופי מעל סדר היום יהיה על הוועדה לקבל פנייה רשמית מטעם משרד הבריאות. הדיון בהצעה יידחה לכל הפחות עד לתחילת מושב הקיץ של הכנסת, שיחל בחודש מאי.