ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשרדו ממשיכים להערים קשיים על מי שמבקש לחשוף לציבור את יומניו הרשמיים. מתחילת השנה הגישה עמותת הצלחה שלוש בקשות חופש מידע בנוגע ליומן ראש הממשלה למחצית הראשונה של השנה הנוכחית וכן לקבלת יומנו משנת 2014. עד כה לא התקבל המידע, על אף שכל המועדים הקבועים בחוק למתן מענה כבר חלפו. על כן היום עתרה העמותה לבית-המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לחייב את ראש הממשלה לחשוף לציבור את המידע.

בשנים האחרונות ניהלה עמותת הצלחה, באמצעות עו"ד אלעד מן (לשעבר יו"ר עמותת העין השביעית), מאבק משפטי ממושך שהוביל לחשיפת יומני נתניהו לשנים 2015-2021. היומנים הוגשו במתכונת חסרה, מושחרת, ומתוך עותק של יומן שלא כלל מלכתחילה הערות בכתב יד המוסיפות מידע על פגישותיו של ראש הממשלה.

בית המשפט פסק זה מכבר כי על נתניהו לחשוף את יומניו, וכבר נוסחה מתכונת המקובלת על כל הגורמים המשפטיים והביטחוניים בממשלה ואשר מבטיחה מצד אחד חשיפה של מידע השייך ממילא לציבור ומאידך שמירה על ביטחון המדינה, על פרטיותו של נתניהו ועל פרטיותם של צדדים שלישיים. למרות זאת, גם הבקשות האחרונות שהגישה עמותת הצלחה לנתניהו ומשרדו נותבו אל מבוי סתום.

במשרד ראש הממשלה אישרו את קבלת הבקשות של עמותת הצלחה לקבלת היומנים הנוספים של נתניהו ומשרדו אך עד כה נמנעו מלהגיב להן, למעט הודעות חוזרות ונשנות על ארכות בטיפולן בין היתר "בשל מורכבות הבקשה".

יומניהם של ראשי הממשלה נפתלי בנט ויאיר לפיד, יש לציין, נחשפו לציבור לאחר עיכובים משמעותיים אולם בלא צורך בעתירה לבית-המשפט.

מלבד בקשה מבית-המשפט לחייב את נתניהו לחשוף את יומניו הנוספים מבקשת עמותת הצלחה להטיל עליו ועל משרדו "הוצאות משפט הולמות, אשר יהיה בהן כדי להרתיע משיבים דומים מהמשך ההתנהלות הבלתי תקינה".

51804-10-23