משרד ראש הממשלה מסרב לחשוף כמה זמן מקדיש בנימין נתניהו להתייעצויות ופגישות בנוגע לחקירות נגדו. במשרד התעלמו מבקשת חופש מידע שהוגשה בעניין, ומענה שסיפק המשרד בתגובה לעתירה שהוגשה לא כלל כל מידע בנושא. במשרד מתרצים את אי-מסירת הנתונים בשיקולי ביטחון, אך העותרים דוחים זאת ודורשים מבית-המשפט להטיל על משרד ראש הממשלה לשלם להם הוצאות ניכרות לנוכח הזלזול בחוק חופש המידע.

בקשת חופש המידע הוגשה לפני כשנה על-ידי העיתונאית רויטל חובל, אז כתבת "הארץ". חובל ביקשה מהמשרד לקבל את יומנו של ראש הממשלה משנת 2015 ואילך, "תוך פירוט הזמנים המוקדשים להתייעצויות ופגישות שלו בנוגע לבדיקות ו/או חקירות נגדו". כחצי שנה לאחר מכן, ולאחר שלא קיבלה כל תשובה, הגישה עתירה יחד עם עיתון "הארץ", באמצעות עו"ד טל ליבליך.

"הזמנים והשעות שמקדיש ראש הממשלה לפגישות והתייעצויות בעניין החקירות והתיקים הפליליים לאורך השנים הם מידע שלציבור עניין רב בו, אין מניעה לחושפו והוא בליבת התכלית של הערכים שאותם חוק חופש המידע מבקש לקדם", נטען בעתירה.

העותרים: "על בית-המשפט הנכבד להציב דגל רם וברור אל מול רשויות הציבור, המתייחסות לעתים קרובות לבקשות חופש מידע כאל מטרד שאותו יש לסלק מעל דרכן באמצעות 'טרטור' מבקשי המידע ב'לך-ושוב'"

לעתירה הצטרפה בהמשך עמותת "הצלחה", שהגישה כבר בתחילת השנה שעברה בקשת חופש מידע רוחבית לקבלת יומני כל השרים, כולל אלו של ראש הממשלה ושרים המכהנים במשרדו (גילוי נאות: עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", הוא יו"ר עמותת "העין השביעית").

כחודש לאחר הגשת העתירה, ולנוכח התמשכות גרירת הרגליים מצד משרד ראש הממשלה, פרסמה חובל פוסט קצר בבלוג שלה באתר "הארץ". "מקורבים לנתניהו סיפרו לי בעבר על כך שהוא מקדיש שעות רבות להתייעצויות משפטיות הנוגעות לחקירותיו", כתבה. "זה רלבנטי במיוחד בעת הזו, לנוכח השימוע הקרב בתיקים 1000, 2000 ו-4000. רוב ההתייעצויות מתנהלות במעון ברחוב בלפור, וברור כי הן באות על חשבון משימותיו הציבוריות של ראש הממשלה. חלק לא מבוטל מזמנו היקר מפז מופנה לענייניו האישיים".

בתחילת אוקטובר הגישה סוף-סוף היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה מענה לבקשות של חובל ושל עמותת "הצלחה". ואולם, מדובר במענה חלקי ביותר, במיוחד בכל הקשור ליומן הפגישות של נתניהו.

שקד פרידריך-לבטוב, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה, מסרה כי הבקשה לקבלת יומן הפגישות של נתניהו "נבחנה בהתאם לחוות דעת עדכנית של גורמי הביטחון המוסמכים בשירות הביטחון הכללי". בהתאם לעמדת השב"כ, הסבירה, לא ניתן למסור את היומן המלא, וזאת בשל חשש מפגיעה בביטחון המדינה.

תחת זאת הגיש משרד ראש הממשלה כמה טבלאות, ובהן מספר כללי של פגישות וסיורים שקיים נתניהו מדי שנה בשנה, ללא שמות, תאריכים או מקומות. בתשובת המשרד לא היתה כל התייחסות לשאלת היקף הזמן שמקדיש נתניהו להתייעצויות על חקירותיו.

הנתונים שסיפקה היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה במקום יומנו של נתניהו לשנת 2018

הנתונים שסיפקה היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה במקום יומנו של נתניהו לשנת 2018

"יצוין כי בימים אלו נבחנת על-ידי גורמי הביטחון וגורמי המקצוע הבכירים אפשרות למסירת יומני ראש הממשלה בתצורה מפורטת יותר מזאת שמצורפת למכתבי זה", נמסר במכתב מטעם היחידה לחופש המידע. "לאחר שתושלם הבחינה ותתקבלנה הכרעות בעניין אנו נשוב ונעדכנכם".

אף שמשרד ראש הממשלה מסר תשובה חלקית ביותר לבקשת חופש המידע, בפרקליטות מחוז ירושלים ביקשו לראות בכך סוף לעתירה. "בשים לב לאמור בהחלטה המצורפת לבקשה זו מתבקש בית-המשפט הנכבד להורות לעותרות למסור הודעתן בדבר הצורך בהמשך ההליכים בתיק", כתבה עו"ד מורן בראון לבית-המשפט.

ב"הארץ" ובעמותת "הצלחה" לא התרשמו לטובה מהמענה. "העותרים מברכים את משיבה 2 [פרידריך-לבטוב] על מתן החלטתה המינהלית, כמעט שנה לאחר שהעותרים 2-1 פנו אליה לראשונה וקרוב לשנתיים מאז הוגשה בקשתה הראשונה, נשוא עתירה זו, של העותרת 3", כתבו בתגובה מטעמם. "מוטב מאוחר מלעולם לא. אלא שמעיון בהחלטת הממונה כאמור נראה כי תשובת המשיבים חושפת טפח ומכסה טפחיים, והיא אף חסרה ופגומה".

לדברי העותרים, היחידה לחופש המידע במשרד ראש המשלה "בחרה להעביר [את] המידע מתוך יומני ראש הממשלה בגרסה כה מינימליסטית ומתומצתת, עד שאין לראות בה מענה אמיתי לבקשה [...] והיא כולה בגדר גילוי (מאוחר, כבוש וחסר) מהפה לחוץ".

העותרים מכנים את התשובה שניתנה להם "תשובה קמצנית", ומפקפקים בגרסת משרד ראש הממשלה. הם מציינים כי מידע על סדר יומו של נתניהו מתפרסם דרך קבע על-ידי משרדו, בהודעות לעיתונות, ועל-ידי נתניהו עצמו, בשלל פוסטים וציוצים ברשתות החברתיות. חוות הדעת של השב"כ שלכאורה מגבילה את גילוי היומן לא צורפה לתשובת המדינה, הוסיפו העותרים. לדבריהם, ממילא קשה לקבל את הטענה כי שיקולי ביטחון הביאו לפרסום מידע מוגבל כל-כך, שכן שר הביטחון העביר בעבר את יומנו המלא, תוך השחרות והשמטות נקודתיות בלבד.

לנוכח התנהלותו של משרד ראש הממשלה והממונה על חופש המידע, ב"הארץ" ובעמותת "הצלחה" דוחים את ההצעה לוותר על העתירה ודורשים פסיקת "הוצאות ניכרות" כבר כעת.

"על בית-המשפט הנכבד להציב דגל רם וברור אל מול רשויות הציבור, המתייחסות לעתים קרובות לבקשות חופש מידע כאל מטרד שאותו יש לסלק מעל דרכן באמצעות 'טרטור' מבקשי המידע ב'לך-ושוב': התעלמות מופגנת ומתמשכת מהם ומבקשותיהם; הטרחתם באמצעות העמסת עלויות שלא לצורך; באמצעות התכסות שלא כדין באיצטלות החריגים המפורטים בחוק חופש המידע; ובאמצעות התבססות על ההנחה שלא כל מבקשי המידע יהינו למצות את זכויותיהם לפי דין ולעתור לבית-המשפט לעניינים מינהליים בדרישה לקבלת המידע", כתבו העותרים בתגובה שהוגשה לפני ימים אחדים לבית-המשפט.

15104-06-19