משרד ראש הממשלה עומד על סירובו למסור מידע על היקף ומועדי הפגישות שקיים בנימין נתניהו בשנים האחרונות עם עורכי-דינו, במסגרת התמודדותו עם החשדות והאישומים נגדו. לדברי המשרד, מדובר בפגישות פרטיות ולא בפגישות שקשורות לעבודתו בממשלה ועל כן אין מקום לפרט לגביהן במענה לבקשת חופש מידע. "גם ראש ממשלה, ככל אדם אחר, זכאים וזקוקים למרחב של פרטיות", טוענים במשרד ראש הממשלה.

לפני כשנה וחצי הגישה העיתונאית רויטל חובל, אז כתבת "הארץ", בקשת חופש מידע למשרד ראש הממשלה. חובל ביקשה מהמשרד לקבל את יומנו של ראש הממשלה משנת 2015 ואילך, "תוך פירוט הזמנים המוקדשים להתייעצויות ופגישות שלו בנוגע לבדיקות ו/או חקירות נגדו". כחצי שנה לאחר מכן, ולאחר שלא קיבלה כל תשובה, הגישה עתירה יחד עם עיתון "הארץ", באמצעות עו"ד טל ליבליך.

"הזמנים והשעות שמקדיש ראש הממשלה לפגישות והתייעצויות בעניין החקירות והתיקים הפליליים לאורך השנים הם מידע שלציבור עניין רב בו, אין מניעה לחושפו והוא בליבת התכלית של הערכים שאותם חוק חופש המידע מבקש לקדם", נטען בעתירה.

לעתירה הצטרפה בהמשך עמותת "הצלחה", שהגישה כבר בתחילת השנה שעברה בקשת חופש מידע רוחבית לקבלת יומני כל השרים, כולל אלו של ראש הממשלה ושרים המכהנים במשרדו (עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", הוא יו"ר עמותת "העין השביעית").

כחודש לאחר הגשת העתירה, ולנוכח התמשכות גרירת הרגליים מצד משרד ראש הממשלה, פרסמה חובל פוסט קצר בבלוג שלה באתר "הארץ". "מקורבים לנתניהו סיפרו לי בעבר על כך שהוא מקדיש שעות רבות להתייעצויות משפטיות הנוגעות לחקירותיו", כתבה. "זה רלבנטי במיוחד בעת הזו, לנוכח השימוע הקרב בתיקים 1000, 2000 ו-4000. רוב ההתייעצויות מתנהלות במעון ברחוב בלפור, וברור כי הן באות על חשבון משימותיו הציבוריות של ראש הממשלה. חלק לא מבוטל מזמנו היקר מפז מופנה לענייניו האישיים".

לפני כשנה הגישה סוף-סוף היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה מענה לבקשות של חובל ושל עמותת "הצלחה". ואולם, היה זה מענה חלקי ביותר, במיוחד בכל הקשור ליומן הפגישות של נתניהו. במשרד ראש הממשלה תירצו זאת בשיקולי ביטחון. העותרים לא קיבלו את התשובה, דרשו לקבל מידע מקיף יותר והגישו עתירה מתוקנת (תוך הסרת שמה של חובל ממגישי העתירה).

יומן ראש הממשלה בנימין נתניהו לשנת 2018, כפי שהוגש על ידי היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה

יומן ראש הממשלה בנימין נתניהו לשנת 2018, כפי שהוגש על ידי היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה

השבוע הגישה שקד פרידריך-לבטוב, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה, תגובה חדשה ומעודכנת. הפעם, לצד טענות לשיקולי ביטחון, מרחיבים משרד ראש הממשלה והממונה על חופש המידע במשרד בטענות לגבי פגיעה בפרטיות נתניהו.

על סמך עמדת "גורמי הביטחון המוסמכים" הציע משרד ראש הממשלה כי יומנו של נתניהו יימסר "בתצורה שבועית שבמסגרתה יושמטו פגישות ביטחוניות ופגישות מדיניות רגישות", אך "יימסר מידע על אודות מספר הפגישות הביטחוניות ומספר הפגישות שרגישות מבחינה מדינית בכל חצי שנתון". משרד ראש הממשלה מבקש מבית-המשפט לאפשר ל"גורמי הביטחון המוסמכים" להציג חוות-דעת והסברים במעמד צד אחד בכל הנוגע לפרסום יומן ראש הממשלה כפי שהוא.

אולם מעבר לכך מבהירים במשרד ראש הממשלה כי בכל מקרה המידע לא יכלול "סימון פוזיטיבי של פגישותיו של ראש הממשלה עם עורכי דינו כחלק מהחקירה הפלילית שהתקיימה בעניינו, כדרישת הבקשה והעתירה". במשרד ראש הממשלה טוענים כי כבר לפני כעשור הנחה משרד המשפטים שאין למסור מידע אודות "פגישות פרטיות המסומנות ביומן".

במשרד ראש הממשלה טוענים כי בכל מקרה אין "תיעוד מלא" לפגישות נתניהו עם עורכי-דינו, אולם גם תיעוד חלקי של פגישות כאלה לא יימסר שכן "לא הוצגה כל תשתית משפטית לאבחן פגישות אלה מפגישות פרטיות אחרות". לפי משרד ראש הממשלה, "אין מקום למסור את המידע המבוקש כיוון שלא מדובר בפגישות שהן חלק מפעילותו המיניסטריאלית של ראש הממשלה אלא מדובר בפגישות פרטיות".

"גם ראש הממשלה, ככל אדם אחר, זכאים וזקוקים למרחב של פרטיות", טוענים במשרד ראש הממשלה. "אמנם ראש הממשלה הוא דמות ציבורית, ומעצם רום-תפקידו נתון לחשיפה ציבורית מתמדת. אולם דווקא משום כך, יש לאפשר לו לקיים, בצד תפקידו הציבורי, מרחב של חיים פרטיים בו תשמר אוטונומיות-מה, בכל הקשור לחיים האישיים שלו ושל בני ביתו".

15104-06-19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 5.52MB)