לראשונה מאז החל לכהן כראש ממשלה, בנימין נתניהו צפוי לחשוף לציבור את יומן הלשכה, כך הודיעו אתמול (7.1) משרד ראש הממשלה והממונה על חופש המידע במשרד במענה לעתירה הנדונה בבית-המשפט המחוזי בירושלים. עם זאת, במשרד ראש הממשלה מוכנים בשלב זה לחשוף אך ורק את יומנו של נתניהו לשנת 2015, וגם זאת באופן מוגבל ומושחר.

נתניהו צפוי להיות ראש הממשלה הראשון בישראל שיחשוף את יומנו, שכן ההנחיה הראשונה מאת היועץ המשפטי לממשלה לגבי מענה לבקשות חופש מידע על יומני חברי הממשלה ניתנה רק בשנת 2009, כשנתניהו כבר כיהן כראש הממשלה. בעבר מסר נתניהו תמצית מיומניו במענה לבקשה של התנועה לחופש המידע, אך המידע שימסור כעת צפוי להיות מקיף הרבה יותר.

את המידע על סדר יומו ייאלץ נתניהו למסור בשל עתירת חופש מידע שהחלה מבקשה עיתונאית לדעת כמה זמן מקדיש נתניהו לפגישות עם עורכי-דינו. ביום האחרון לשנת 2018 הגישה העיתונאית רויטל חובל, אז כתבת "הארץ", בקשת חופש מידע למשרד ראש הממשלה. חובל ביקשה מהמשרד לקבל את יומנו של ראש הממשלה משנת 2015 ואילך, "תוך פירוט הזמנים המוקדשים להתייעצויות ופגישות שלו בנוגע לבדיקות ו/או חקירות נגדו".

"מקורבים לנתניהו סיפרו לי בעבר על כך שהוא מקדיש שעות רבות להתייעצויות משפטיות הנוגעות לחקירותיו", כתבה בעבר חובל באתר "הארץ". "זה רלבנטי במיוחד בעת הזו, לנוכח השימוע הקרב בתיקים 1000, 2000 ו-4000. רוב ההתייעצויות מתנהלות במעון ברחוב בלפור, וברור כי הן באות על חשבון משימותיו הציבוריות של ראש הממשלה. חלק לא מבוטל מזמנו היקר מפז מופנה לענייניו האישיים".

כחצי שנה לאחר הגשת הבקשה המקורית, ומשום שלא קיבלה כל תשובה, הגישה חובל עתירה יחד עם עיתון "הארץ", באמצעות עו"ד טל ליבליך. לעתירה הצטרפה בהמשך עמותת "הצלחה", שהגישה בתחילת 2018 בקשת חופש מידע רוחבית לקבלת יומני כל השרים, כולל אלו של ראש הממשלה ושרים המכהנים במשרדו (עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", הוא יו"ר עמותת "העין השביעית").

באוקטובר 2019 הגישה סוף-סוף היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה מענה לבקשות של חובל ושל עמותת "הצלחה". ואולם, היה זה מענה חלקי ביותר, במיוחד בכל הקשור ליומן הפגישות של נתניהו. במשרד ראש הממשלה תירצו זאת בשיקולי ביטחון, אך העותרים לא קיבלו את התשובה, דרשו לקבל מידע מקיף יותר והגישו עתירה מתוקנת (תוך הסרת שמה של חובל ממגישי העתירה).

יומן ראש הממשלה בנימין נתניהו לשנת 2018, כפי שהוגש על ידי היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה

יומן ראש הממשלה בנימין נתניהו לשנת 2018, כפי שהוגש על ידי היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה

בחודש יולי האחרון טענה שקד פרידריך-לבטוב, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה, כי אין לפרסם לציבור את יומנו המפורט של נתניהו לא רק בשל שיקולי ביטחון אלא גם בשל חשש לפגיעה בפרטיות נתניהו. במשרד ראש הממשלה הודיעו כי גם מידע שיסכימו למסור לא יכלול "סימון פוזיטיבי של פגישותיו של ראש הממשלה עם עורכי דינו כחלק מהחקירה הפלילית שהתקיימה בעניינו, כדרישת הבקשה והעתירה". העותרים, מנגד, טענו כי המידע על פגישותיו של נתניהו עם עורכי-דינו והיקף הזמן שהוא משקיע בהגנתו המשפטית על חשבון משימות אחרות הוא מידע בעל עניין ציבורי רב, שזרימתו לציבור קריטית למימוש המשטר הדמוקרטי.

בחודש נובמבר נערך דיון בהליך בפני השופט עודד שחם (החבר גם בהרכב השופטים הדן בתיק השוחד הפלילי נגד נתניהו). חלק מהדיון התקיים במעמד צד אחד כדי לאפשר ל"נציגי גורמי הביטחון" במשרד ראש הממשלה, ככל הנראה השב"כ, להשמיע את עמדתם. במסגרת דיון זה העלה השופט שחם הצעות, שאינן מופיעות בפרוטוקול, אך הבשילו כעת לכדי הגמשת עמדת משרד ראש הממשלה.

"לאור הצעות שעלו בדיון החסוי נבחנו הדברים בשבועות האחרונים על-ידי גורמי מקצוע וגורמי בטחון רלבנטיים במשרד", הודיע עו"ד מורן בראון מפרקליטות מחוז ירושלים, "המשרד מקבל את הצעת בית המשפט הנכבד שלפיה יומן ראש הממשלה יימסר לעיון העותרות בפורמט יומי ומושחר, למעט בתקופות מסוימות שגורמי הבטחון יקבעו לגביהן שלא ניתן למסור את היומן באופן זה ואז יימסר היומן בתצורה אחרת שתיקבע".

ההשחרות, מבהירים במשרד ראש הממשלה, יתבצעו בהתאם להוראות חוק חופש המידע ויכללו הסתרת מידע בשל צרכים בטחוניים והסתרת מידע על אודות פגישות פרטיות ופוליטיות, שבהם השתתף נתניהו שלא מתוקף תפקידו כראש ממשלה. במשרד ראש הממשלה יבקשו ככל הנראה להחריג בכך בין היתר גם את הפגישות שקיים נתניהו עם עורכי-דינו במסגרת התמודדותו עם החקירה המשטרתית וההליך הפלילי שבו הוא מואשם בשוחד.

ראש הממשלה נתניהו תוקף את מערכת המשפט, בתוך בית המשפט המחוזי בירושלים רגע לפני פתיחת משפטו הפלילי, 24.5 (צילום: יונתן זינדל)

ראש הממשלה נתניהו תוקף את מערכת המשפט, בתוך בית המשפט המחוזי בירושלים רגע לפני פתיחת משפטו הפלילי, 24.5 (צילום: יונתן זינדל)

העותרות, מנגד, טוענות כי כפי שהוחלט בסופו של הליך משפטי ארוך לחייב את נתניהו לפרסם את מועדי השיחות שקיים עם מייסד ומממן "ישראל היום" שלדון אדלסון ועורכי העיתון, כך ראוי לחייבו לפרסם גם את מועדי הפגישות עם עורכי דינו.

מכל מקום, מועד הפרסום של יומן נתניהו עדיין רחוק. במשרד ראש הממשלה טוענים כי "בשלב זה" ניתן למסור רק את יומן נתניהו לשנת 2015, וגם אותו רק בעוד 45 ימים. מסירת מידע רלוונטי יותר, על ראש ממשלה ומועמד לראשות ממשלה המנהל במקביל למדינה גם תיק פלילי עם שלושה אישומים, לא צפוי להתקבל בקרוב.

במשרד ראש הממשלה הודיעו לבית-המשפט כי רק לאחר השלמת העבודה על השחרת יומן נתניהו לשנת 2015 יוכל המשרד לעדכן לגבי היקף העבודה הדרוש עבור היומנים לשנים 2016-2018 (וכן לגבי היומנים לשנים 2019-2020 אשר חורגים מהיקף העתירה הנדונה אך לגביהם כבר הוגשה על ידי עו"ד מן בקשה ואף הוצגה בפני הפרקליטות עתירה בעניין, לקראת הגשתה לבית-המשפט).

בשל כך הודיעו העותרים, בתגובה שהוצמדה להודעת משרד ראש הממשלה, כי ראוי למסור תחילה את היומן המאוחר ביותר שבגינו הוגשה העתירה ורק בהמשך את היומנים לשנים הקודמות. העותרות, באמצעות עו"ד מן, ביקשו לפיכך מבית-המשפט להורות למשרד ראש הממשלה להכין לפרסום כבר לעוד חודש ומחצה את יומן שנת 2018.

15104-06-19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 889KB)