ח"כ בנימין נתניהו ממשיך להסתיר מהציבור את הזמן שהקדיש להתמודדות עם הסתבכויותיו הפליליות בעת שכיהן כראש ממשלה, זאת למרות פסק דין מפורש. נתניהו, שביקש לעבור על היומנים לפני שייחשפו כדי לצנזר מהם מידע פרטי, מחזיק אותם אצלו ולא מעביר אותם למשרד רה"מ.

בית-המשפט המחוזי בירושלים חייב את נתניהו לחשוף את יומניו לציבור עד ליום ראשון השבוע (12.9), ובתוך כך לגלות את היקף השעות שהקדיש בזמן שכיהן כראש ממשלה להתייעצויות עם עורכי-דינו בגין חקירותיו וכתבי האישום הפליליים שהוגשו נגדו. למרות פסק הדין, היומנים טרם נחשפו ולא ברור מתי יועברו לעיון הציבור.

במקום שראש הממשלה לשעבר יחשוף השבוע את היומנים כפי שפסק בית-המשפט, פנה משרד ראש הממשלה בבקשה לעכב את ביצוע פסק-הדין בפרק זמן בלתי ידוע.

בתגובה לבקשה טוענים עיתון "הארץ" ועמותת הצלחה, שעתרו לקבלת היומנים, כי ראש הממשלה לשעבר ביזה את פסק-הדין וקוראים לבית-המשפט לדחות את הבקשה, תוך הטלת הוצאות מוגדלות על נתניהו, ולכל הפחות לקבוע מועדים ברורים וקצרים לביצוע פסק-הדין.

המאבק לחשיפת היקף השעות שמקדיש נתניהו להתייעצויות עם עורכי-דינו, על חשבון עבודתו השוטפת כראש ממשלה, החל ביום האחרון לשנת 2018, אז הגישה כתבת "הארץ" דאז רויטל חובל בקשת חופש מידע כדי לקבל את פירוט הזמנים שהקדיש נתניהו להתייעצויות ופגישות בנוגע לחקירות נגדו משנת 2015.

משסורבה חובל הגישה, באמצעות עו"ד טל ליבליך, עתירה לביהמ"ש ולה הצטרפה בהמשך עמותת "הצלחה", שהגישה במקביל בקשת חופש מידע רוחבית לקבלת יומני כל השרים, כולל אלו של ראש הממשלה ושרים המכהנים במשרדו. הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד אלעד מן, המשמש במקביל כיו"ר עמותת "העין השביעית".

במשרד ראש הממשלה הערימו קשיים וסירבו בכל תוקף לחשוף את היומן ולפרט את היקף הזמנים שהקדיש נתניהו לפגישות והתייעצויות בנוגע לחקירותיו, שהפכו בינתיים לכתב אישום נגדו. רק לאחר חילופי טענות ודיונים בפני השופט עודד שחם התרצו נתניהו ומשרדו וחשפו את היומן לשנת 2015 בלבד. חשיפת יתר השנים, טענו במשרד ראש הממשלה, תגזול משאבים רבים מדי שאינם מצדיקים את ההשקעה.

השופט עודד שחם (צילום: אתר הרשות השופטת)

השופט עודד שחם (צילום: אתר הרשות השופטת)

גם היומן שנחשף לציבור, משנת 2015, הושחר בחלקו, כולל הפגישות של ראש הממשלה בנוגע לחקירות נגדו. נתניהו טען כי פגישותיו עם עורכי-דינו הן פגישות פרטיות כמו פגישות עם רופאיו. העותרים דחו זאת מכל וכל. בית-המשפט קיבל את עמדתם.

השופט שחם, החבר גם בהרכב השופטים הדן בתיקים הפליליים נגד נתניהו, הורה לנתניהו ולמשרד ראש הממשלה לחשוף את יומנו, בפורמט מושחר, גם מהשנים 2016-2018, כולל היקף השעות שהקדיש להתייעצויות עם עורכי-דינו. "משך הזמן אותו מקדיש ראש הממשלה להליכים המשפטיים המתנהלים בעניינו הוא עניין לגביו מתקיים דיון ציבורי ער ופעיל", כתב השופט שחם. "מדובר בנושא שטמון בו אינטרס ציבורי של ממש".

בחודש מאי האחרון הורה השופט שחם לנתניהו ולמשרדו להשלים הכנת היומנים לפרסום ולהעבירם לעותרים עד ל-12.9. אולם ביום חמישי שעבר, שלושה ימים לפני מועד חשיפת היומנים לפי פסק-הדין, הגיש משרד ראש הממשלה בקשה לדחיית הביצוע.

לפי משרד ראש הממשלה, שמיוצג ע"י עו"ד מורן בראון מפרקליטות מחוז ירושלים, חילופי השלטון הקשו על מימוש הוראת בית-המשפט. פסק-הדין ניתן ב-11.5.21 והועבר כבר אחרי יומיים למשרד ראש הממשלה, אך רק כעבור למעלה מחודש, ב-17.6.21, התברר ללשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה כי בשל חילופי השלטון "הגישה ליומניו של מר נתניהו נחסמה במערכות המשרד". עוד כשבוע חלף עד שבמשרד ראש הממשלה עדכנו בכך את בא-כוחו של נתניהו, עו"ד יוסי כהן.

כחודש לאחר מכן, ב-25.7.21, השיב עו"ד כהן כי נתניהו "מבקש לקבל את היומנים לידיו, עוד טרם הכנת היומנים על ידי המשרד", וזאת "על מנת שיוכל להשחיר במידת הצורך פגישות פרטיות ופוליטיות, וזאת בטרם יעבור היומן בדיקה של גורמי הביטחון". היומנים עצמם הועברו ללשכת נתניהו בכנסת רק ב-8.8.21, ונתקע שם. למרות שמשרד ראש הממשלה שלח שתי תזכורות לנתניהו, ב-29.8 וב-1.9, במשרד טוענים בבקשתם לביהמ"ש כי "עד לכתיבת שורות אלה טרם הושבו היומנים לאחר הבדיקה האמורה".

לפיכך ביקש משרד ראש הממשלה מבית-המשפט לעכב את מועד ביצוע פסק-הדין עד ל-45 ימים לאחר שיקבל את היומנים המושחרים, כדי שיוכל בזמן הזה להעביר אותם לבדיקת גורמי הביטחון, שיוסיפו השחרות משלהם טרם פרסומם לציבור.

דחייה ללא קץ

"מדובר במקרה של בזיון פסק הדין, לכל הפחות מצידו של המשיב 3 [נתניהו], בלא הסבר או נימוק מניחים את הדעת", טוענים בתגובה "הארץ" ועמותת הצלחה. הם מבהירים לבית-המשפט כי אם לא תידחה בקשת הדחייה בכוונתם להגיש בקשה משלהם בהתאם לפקודת ביזיון בית-המשפט.

"הארץ" והצלחה מזכירים כי ללשכת ראש הממשלה ולנתניהו עצמו עמדו ארבעה חודשים להעביר את המידע, "פרק זמן זהה באורכו לתקופה המקסימלית למתן מענה לבקשת חופש מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע", וגם זאת בנוסף לחודשים ארוכים שעברו מאז הוגשו הבקשות שבלב העתירה.

בקשת משרד ראש הממשלה לדחות את ביצוע פסק-הדין עד ל-45 יום לאחר שישיב להם נתניהו את יומניו משמעה "דחייה ללא קץ", טוענים "הארץ" והצלחה ותוהים: "ומה יהיה במקרה שבו לא יעביר המשיב 3 התייחסות?".

העותרים קוראים לבית-המשפט לקבוע "מועד מוגדר שלא יעלה על ימים בודדים" להעברת התייחסותו של נתניהו ליומנים ולקבוע תקופה "שלא תעלה על 14 יום" להשלמת התייחסות משרד ראש הממשלה ולהעברת היומנים לציבור. הם גם דורשים לחייב את נתניהו אישית בהוצאות בגין ביזוי פסק-הדין.

"על פי פרסומים רבים, שהה לאחרונה המשיב 3 [נתניהו] בחופשה ארוכה מחוץ לארץ, מה שמעיד על כך שזמנו היה בידו והיה יכול להעביר זה מכבר את התייחסותו למידע כדי למלא את הוראות פסק-הדין במועדן", מציינים בתגובתם "הארץ" והצלחה.

15104-06-19

* * *

לעיון בבקשת משרד ראש הממשלה

להורדת הקובץ (PDF, 711KB)

לעיון בתגובת "הארץ" והצלחה

להורדת הקובץ (PDF, 3.45MB)