בית משפט המחוזי דחה את בקשתו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה לשעבר, לעכב תשלום פיצוי של רבע מיליון שקל לעורך "וואלה" לשעבר אבי אלקלעי. בית משפט השלום חייב את נתניהו לשלם את מלוא סכום התביעה של אלקלעי נגדו, לאחר שנתניהו לא הגיש כתב הגנה. גם בקשתו של נתניהו לבטל את פסק הדין ולאפשר לו להגיש כתב הגנה - נדחתה והוא חויב בתשלום הוצאות בסך כ-30 אלף שקל (עוד לפני כן איפשר בית המשפט לנתניהו הבן להגיש כתב הגנה בכפוף לתשלום הוצאות של 5,000 שקל, אך הוא סירב).

כעת מערער נתניהו על החלטת בית המשפט השלום, ובמקביל הגיש בקשה לעיכוב התשלום, זאת משום שלטענתו הדבר יגרום לו להתמוטטות כלכלית. את נתניהו הבן מייצג עורך הדין יוסי כהן. בתגובה לבקשה הגיש אלקלעי מסמכים, שהגיעו לידיו אגב הליך הוצאה לפועל שפתח נגד נתניהו לתשלום הוצאות שבהן חויב, לפיהם הוא מחזיק מעל מיליון שקל בחשבונות בנק שונים. אלקלעי טען, באמצעות עורכי-הדין רון לוינטל ועילית גלעד, שהתצהיר שהגיש נתניהו הבן לבית המשפט בדבר מצבו הכלכלי, הינו תצהיר שקרי.

עוד טען אלקלעי, באמצעות עורך הדין רון לוינטל, כי "בקשת רשות הערעור הוגשה בשיהוי ניכר, רק ביום 17.8.21, ללא פירוט מצבו הכלכלי [של נתניהו הבן] 'בעודו נופש ברגעים אלו בהוואי, בחוף פרטי בחסות מיליארדר'".

בשבוע שעבר (27.8) דחה השופט נפתלי שילה מבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו את בקשתו של נתניהו הבן לעיכוב התשלום. "כלל הוא", כותב השופט שילה, "שהגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה עליה מערערים". זאת אלא אם כן מתקיימים שני תנאים גם יחד: סיכויי הערעור גבוהים, ולעומת זאת הסיכוי להשיב את המצב לקדמותו אם הערעור יתקבל - נמוך ("מאזן הנוחות").

השופט שילה קובע כי התנאים לא מתקיימים במקרה של נתניהו הבן: סיכויי הערעור שלו אינם בהכרח גבוהים, זאת בשל עדות המנהל ממעון ראש הממשלה לפיו כתב התביעה של אלקלעי התקבל במעון ראש הממשלה ו"הועבר לחלוקה על פי הנוהל", וגם משום שבקשתו של נתניהו הבן אינה מנומקת ואינה מפורטת. בנוסף, גם לא הוכח כי "מאזן הנוחות" נוטה לטובתו של נתניהו הבן, ש"לא הביא בדל ראייה לכך לכך שאם הערעור יתקבל לא ניתן יהיה לגבות חזרה מהמשיב [אלקלעי] את כספי הפיצויים".

השופט שילה מתייחס אף להצהרתו של נתניהו הבן כי הוא עלול לקרוס כלכלית בשל תשלום פיצוי של רבע מיליון שקל. השופט קובע כי נתניהו הבן "לא הביא ולו בדל ראייה" לדברים וטענותיו "נטענו בעלמא ללא כל ביסוס". השופט שילה דחה את בקשת העיכוב וחייב את נתניהו הבן בתשלום נוסף, של 7,500 שקל הוצאות משפט שישולמו לאלקלעי.

39799-08-21

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 388KB)