בית-המשפט דחה (4.7) את בקשתו של יאיר נתניהו, בנו של ח"כ בנימין נתניהו, לבטל את פסק-הדין שניתן נגדו בהיעדר הגנה וחייב אותו לפצות את עורך "וואלה" לשעבר אבי אלקלעי ב-250 אלף שקלים. בנוסף הוטלו על נתניהו הוצאות בסך 30 אלף שקלים בגין בקשתו לביטול פסק-הדין.

בהחלטתה ביקרה השופטת כוכבה לוי את התנהלותם של נתניהו הבן ושל בא-כוחו עו"ד יוסי כהן, פקפקה בתום לבו והעירה כי לפי מה שהתגלה עד כה על נסיבות הפרסום ממילא לא היו עומדות לו ההגנות הקבועות בחוק.

אלקלעי, באמצעות עו"ד רון לוינטל, תבע חצי מיליון שקלים מנתניהו הבן ומהבלוגר אבי זלינגר בגין סדרה של למעלה מ-20 פרסומים שבהם קרא זלינגר לעצור ולחקור את אלקלעי בגין מעורבותו – כביכול – בקנוניה נגד ראש הממשלה נתניהו כחלק מחקירת "תיק 4000". יאיר נתניהו נתבע משום ששיתף את דבריו של זלינגר בחשבונות הפייסבוק והטוויטר שלו. לפני כשנה וחצי חייב בית-המשפט את נתניהו הבן לשלם  לאלקלעי את מלוא סכום התביעה נגדו, 250 אלף שקלים, אחרי שלא הגיש כתב הגנה ולמעשה התעלם מהתביעה.

ימים ספורים לאחר שחויב בתביעה שהגיש נגדו אלקלעי, הגיש נתניהו בקשה לביטול פסק הדין ובה טען, באמצעות עו"ד כהן, כי כתב התביעה לא נמסר כדין. הרשם אבי כהן הציע כבר לפני שנה לבטל את פסק-הדין בכפוף לכך שנתניהו ישלם לאקלעי הוצאות בסך 5,000 שקלים. נתניהו הבן סירב ויצא למסע משפטי שאלמלא יתהפך בערעור עלה לו ביוקר.

בחודש דצמבר האחרון הגיש נתניהו הבן בקשה לתיקון הבקשה המקורית לביטול פסק-הדין ולהוספת תצהיר מאת אלון חלווה, סמנכ"ל ראש אגף ביטחון וחירום במשרד ראש הממשלה והאחראי על האבטחה במעון ראש הממשלה. בחודש מרץ האחרון דחתה השופטת כוכבה לוי את בקשתו של נתניהו הבן לתקן את בקשתו המקורית לביטול פסק-הדין והטילה עליו הוצאות בסך כ-3,500 שקלים.

אתמול דחתה השופטת לוי גם את בקשתו המקורית של נתניהו הבן לביטול פסק-הדין, תוך שהיא מותחת ביקורת על התנהלותו שלו ועל התנהלות בא כוחו. "בא כח המבקש עו"ד ד"ר יוסי כהן והמבקש בתצהירו שניתן בתמיכה לבקשה לביטול פסק דין לא בחלו בכל אפשרות להכפיש את התובע ובא כוחו", ציינה השופטת לוי.

אבי אלקלעי, 29.6.2020 (צילום: אורן פרסיקו)

אבי אלקלעי, 29.6.2020 (צילום: אורן פרסיקו)

נתניהו הבן טען כי אלקלעי היה צריך לשלוח את כתב התביעה למשרד ראש הממשלה ולא למעון הרשמי ברחוב בלפור בירושלים כיוון ש"מטעמים מובנים לאף אדם במעון אסור לקבל דבר דואר כלשהו". השופטת לוי דחתה טענה זו. "אין חולק כי הנתבע 1 [נתניהו הבן] אינו ראש הממשלה", כתבה. "הוא גם לא טען כי הוא 'עובד משרד ראש הממשלה'. הלכה למעשה אין לו כל מעמד רשמי בקשר עם משרד ראש הממשלה או מעון ראש הממשלה זולת היותו בנו הבגיר של ראש  הממשלה שהתגורר במעון ראש הממשלה יחד עם הוריו. – משכך ברי, כי המצאה לנתבע 1 יכול ותבוצע כדין ועל פי הוראות הדין בלבד ולא כטענתו – 'במשרד ראש הממשלה' – שכאמור אין לו ולא הייתה לו זיקה אליו".

בדיון האחרון שנערך בסוגיית הבקשה לביטול פסק הדין שאל עו"ד לוינטל את נתניהו הבן כיצד יתכן שהוא טוען שלא ידע על הגשת התביעה כאשר בו ביום שבו דווח על הגשת התביעה הוא צייץ בטוויטר "אזרחי ישראל מבינים כמה תביעת השתקה כזאת מסוכנת? לפי טענתם כל שעשיתי זה ללחוץ 'שייר'. אין בנאדם שנמצא בפייסבוק אם כך שאי אפשר לתבוע אותו".

"אני לא משפטן ולא עורך דין", השיב נתניהו. "כשהגבתי לכתבה זו חשבתי שמדובר בכתבה על כתב ההתראה ולא על כתב התביעה. לא נכנסתי לכל הכתבה. ראיתי כותרת וחשבתי שזה מתייחס להתראה".

אלא שהציוץ של נתניהו הוא מענה לציוץ מחשבון "גלובס", שהפיץ דיווח מאת אבישי גרינצייג על הגשת תביעת אלקלעי נגד נתניהו תחת הכותרת "עורך אתר וואלה לשעבר תובע את יאיר נתניהו בחצי מיליון שקל".

השופטת לוי מתייחסת לכך וכותבת בהחלטתה: "לא נעלם מעיני שמכתב ההתראה לא נקב בסכום כלשהו לא כל שכן 'חצי מיליון שקל' – זאת לעומת הפרסום בעיתון גלובס – פרסום שתאריכו יום לאחר הגשת התביעה שתיאר את כתב התביעה לרבות נקב בסכום התביעה. משכך, וגם לאור עובדה זו, אינני מקבלת את גרסת המבקש, כי סבר שכתבת גלובס מתייחסת למכתב ההתראה שנשלח אליו מאת בא כח התובע. אני קובעת כי למבקש הייתה בכל מקרה ידיעה קונסטרוקטיבית מהותית על התביעה שהוגשה נגדו. הלכה למעשה הוא 'ציפה' או היה עליו לצפות
כי כתב התביעה יישלח וגם יגיע אל כתובתו".

בהקשר זה מעירה השופטת לוי גם לגבי תום לבו של נתניהו הבן. בתצהיר שהגיש לבית-המשפט טען נתניהו כי "השיתוף הוסר מייד לאחר שהגיעה ההתראה". ואולם בפועל השיתוף לא הוסר גם במועד הגשת התביעה עצמה. "כאשר נחקר בנושא בחקירה נגדית בדיון שבפני, הקל ראש ולמעשה התעלם מהטענה כי למרות שהודיע כי יסיר את הפרסום המעוול – הרי שזה לא הוסר", מציינת השופטת לוי.

השופטת לוי מתייחסת בהחלטתה גם לעדות של חלווה, האחראי על האבטחה במעון ראש הממשלה, ומוצאת כי אין בה כדי להועיל לנתניהו. חלווה העיד על קבלת כתב התביעה והתהליך הביטחוני שעבר פריט הדואר אך לא ידע להגיד מה קרה לאחר שהועבר לתיבה שמיועדת למעון ראש הממשלה. "המבקש [נתניהו הבן] לא טרח לזמן לעדות מי ממזכירות 'הלשכה' של מעון ראש הממשלה. מחדל זה לפתחו רובץ", כותבת השופטת לוי.

עוד ציינה השופטת לוי בהחלטתה כי נתניהו הבן כלל לא טען בבקשתו לביטול פסק-הדין כי לתביעה סיכוי טוב להידחות. "המבקש, במהלך חקירתו בפני, לא רק שלא הצביע על סיכויים כלשהם להגנה כלשהי, אלא שהקל ראש בכבודו של התובע ובאפשרות לפגיעה בכבודו ושמא אף בבטחונו בעקבות הפרסומים המעוולים שפרסם, גם אם על דרך שיתוף והשיב לשאלת בית המשפט [...] 'אני לא קראתי. ראיתי את הכותרת. כמו שלא קראתי הרבה פוסטים אחרים שאני משתף... ואין לי סבלנות לקרוא. כששיתפתי לא הייתי מודע לתוכנה'. בשים לב לעובדה שהבקשה לביטול פסק דין הוגשה כבקשה מחובת הצדק בלבד בטענת אי מסירה בלבד, וגם בשים לב לתשובת המבקש כפי שצוטטה כאן, הרי שהמבקש אינו מצביע על הגנה כלשהיא או על סיכויים כלשהם להגנה!".

בשל כל זאת דחתה השופטת לוי את בקשתו של נתניהו הבן לביטול פסק-הדין. "כתב התביעה נמסר כדין למבקש", קבעה, והוסיפה כי נתניהו הבן "לא הרים את הנטל להוכיח כי לא נמסר לו ואף לא לטעת ספק בדבר מסירתו כדין לשוכני מעון ראש הממשלה ובכללם המבקש".

בגין דחיית הבקשה לביטול פסק-הדין חייבה השופט לוי את נתניהו הבן בהוצאות בסך 29,250 שקלים.

59964-11-19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 566KB)