עיתון "ישראל היום" ננזף על ידי בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בגין פרסום סדרה של סקרים שהדירו את החברה הערבית בישראל, וחויב לפרסם כבר בימים הקרובים הודעה בדבר הפרת תקנון האתיקה של המועצה.

החלטת בית-הדין של מועצת העיתונות באה בעקבות תלונה שהגישה בשנת 2018 עמותת הצלחה, באמצעות היועץ המשפטי של התנועה עו"ד אלעד מן, המשמש בין היתר גם כיו"ר עמותת "העין השביעית". בשל הזמן הרב שחלף מאז הוגשה התלונה ועד שהתקיים הדיון בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, ומשום שבזמן זה לא הופיעו דיווחים שהוכח כי גם הם הפרו את הסעיפים הרלבנטיים בתקנון, הוחלט להסתפק בנזיפה ולא להיעתר לדרישת המתלונן ולהשעות את "ישראל היום" מהמועצה.

בבסיס התלונה ארבעה פרסומים של סקרים מפלים ומטעים, אשר הופיעו ב"ישראל היום" בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2018, ודיווחו על סקרים שנערכו בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד.

במקרה הראשון פרסם העיתון ממצאי סקר שנערך בקרב יהודים בלבד ובחן את היקף הנגישות של בני נוער למוצרי טבק ועישון. בידיעה לא נכתב כי הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של בני נוער יהודים בלבד, אולם בשיחה עם "העין השביעית" אישרה מנכ"לית הגורם החיצוני שהזמין את הסקר כי כך היה בפועל. השמטת זהות הנסקרים הפכה את הידיעה ב"ישראל היום" למטעה, ולא רק מפלה.

במקרה השני פרסם העיתון ממצאי סקר שהוא עצמו הזמין, שנועד לבחון את הידע הכללי של בני נוער בשלל סוגיות. הסקר נערך בקרב יהודים בלבד, למרות שלצד שאלות על יהדות כלל גם שאלות שרלבנטיות לכלל אזרחי מדינת ישראל. ב"ישראל היום" טענו בתגובה לפניית "העין השביעית" כי "עמדת הרוב המכריע של הציבור הערבי" בסוגיות שנבחנו בסקר, כגון "מה קרה בכ"ט בנובמבר" או "מהן מילות 'התקווה'", ידועה מראש. משום כך, לטענת "ישראל היום", הכללתם בסקר "היתה רק גורמת להטיה של התוצאות".

בועז ביסמוט, עורך "ישראל היום" (צילום: יונתן זינדל)

בועז ביסמוט, עורך "ישראל היום" (צילום: יונתן זינדל)

במקרה השלישי פרסמו ב"ישראל היום" ממצאי סקר שיזם העיתון כדי לבחון את הפופולריות של המועמדים בבחירות לעיריית ירושלים. הסקר התעלם לחלוטין מכ-40% מבעלי הבחירה, פלסטינים החיים בירושלים באזורים שמעבר לקו הירוק. "בעלי זכות ההצבעה הערבים בירושלים לא משיבים כלל על סקרים של מכוני סקרים בבעלות יהודית, ולפיכך לא נכללו בסקר", הוסבר בעיתון, והוסיפו כי ממילא אינם נוהגים להצביע בבחירות המוניציפליות.

במקרה הרביעי פרסמו ב"ישראל היום" ממצאי סקר שיזם גורם חיצוני וביקש לבחון את עמדת הציבור כלפי תקיפות צה"ל בסוריה. בעיתון לא ציינו אף ברמז כי הסקר נערך בקרב יהודים בלבד. למעשה, בדיווח על הממצאים נטען כי הם משקפים את עמדות "אזרחי ישראל". אולם מי שערך את הסקר בפועל אישר ל"העין השביעית" כי הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד.

ארבעת הדיווחים פורסמו חודשים ספורים לאחר שערכאת הערעור בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות אשררה את האיסור על אפליית אוכלוסיות בסקרים ואף הדגישה כי האיסור חל גם על סקרים בנושאים פוליטיים וגם על סקרים שלא יזם העיתון. "אנו סבורים כי כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", נכתב בהחלטת ערכאת הערעור. אחד המורשעים בתלונה הקודמת היה "ישראל היום".

בדיון בתלונה הנוכחית בפני בית-הדין לאתיקה, שנערך לפני כשלושה חודשים, הופיע מטעם "ישראל היום" העיתונאי איתן אורקיבי, עורך מדור הדעות, שטען כי העיתון פעל ללא זדון וגם אם יש מקום לדון במתודולוגיה של הסקרים הרי שהפרסומים נשוא התלונה אינם מלמדים על מדיניות העיתון כלפי החברה הערבית בישראל.

חברי בית-הדין לאתיקה שדנו בתלונה הנוכחית, עו"ד חנוך קינן, השופטת בדימוס גבריאלה לוי ואורה עריף-כץ, אימצו את קביעות בית-הדין לאתיקה מהתלונה הקודמת וקבעו כי אם הכותרת מייחסת את ממצאי הסקר ל"ישראלים" או "הציבור הישראלי" ולא ל"יהודים בישראל" או כל נוסח אחר שיבהיר את זהות הנסקרים, אכן יש כאן הטעיה העולה לכדי הפרה של סעיף 3 בתקנון האתיקה, המורה לעיתונאים להקפיד על "דיוק, אמינות ושלמות המידע", ובכלל זה "בניסוח כותרות".

"עובדת עריכת הסקר רק בקרב אוכלוסייה יהודית הינה עובדה מהותית אשר חייבת להיות מובאת לידיעת הקורא כבר בכותרת כדי למנוע הטעייה"

"קוראי העיתון לעיתים אינם קוראים את כל הכתבות המופיעות בעיתון לגופן, ומסתפקים בקריאת הכותרת בלבד, או אף בקוראם כתבה אחרת או תוך כדי דפדוף בעיתון מופיעה מול עיניהם הכותרת, אף אם לא ביקשו לקרוא אותה", נכתב בהחלטת בית-הדין לאתיקה. "כותרות נתפסות על ידי הקוראים כמייצגות את תוכן ותמצית הכתבה, ועל כן יש בהן כדי לקבע מידע בנושא המתואר בכתבה בקרב קהל הקוראים. ממילא הכותרת צריכה לתת מידע שלם ולא חלקי לקורא. גם אם יש שיקולי עריכה שונים כמו לתפוס את עין הקורא וכו', עדיין אין בכך כדי להצדיק מתן מידע חלקי".

לפי ההחלטה, "עובדת עריכת הסקר רק בקרב אוכלוסייה יהודית הינה עובדה מהותית אשר חייבת להיות מובאת לידיעת הקורא כבר בכותרת כדי למנוע הטעייה". העובדה שבחלק מהפרסומים נכלל בגוף הידיעה כי הסקר בוצע בקרב יהודים בלבד אינה מספקת.

"גם העובדה שהסקר נערך על ידי גוף חיצוני ואף לא הוזמן על ידי העיתון אין בה כדי להפחית מחובתו של העיתון לציין עובדה זו בכותרת", הוסיפו חברי בית-הדין לאתיקה. "באותם מקרים שהיה מדובר בסקרים שנעשו על ידי גוף חיצוני לעיתון, לא נטענה כל טענה מפי העיתון שהוא הוטעה בקשר למיהות משתתפי הסקר, משמע העיתון ידע בעת פרסום הסקר כי הסקר נערך רק בקרב האוכלוסייה היהודית, ולמרות זאת בחר שלא לכלול מידע זה בכותרות".

חברי בית-הדין סקרו את ארבע הכתבות שבתלונה וקבעו כי בכולן הפר העיתון את סעיף 3 לתקנון האתיקה.

אחרי שקבעו כי "ישראל היום" הטעה את קוראיו בארבע ידיעות שונות, ניגש בית-הדין לדון בסוגיית ההדרה. ב"ישראל היום" טענו לגבי חלק מהמקרים כי לא סקרו את החברה הערבית "כדי למנוע הטיה של התוצאות". בית-הדין דחה זאת.

תשובה זו, שניתנה, לדוגמה, במקרה של הסקר על הידע הכללי של תלמידי בתי ספר, "כללית במהותה ואין בה כל הסבר מדוע יכולה הייתה להיגרם הטיה". לפי בית-הדין, "גם אם כטענת העיתון יש משמעות לאי הכללת התלמידים הערבים, אין בפי העיתון כל הסבר מדוע לא נעשה סקר כזה בנפרד בקרב תלמידים ערבים וגם בדיון עצמו לא הובא הסבר, גם כשמדובר בנושאים של היסטוריה ציונית והמורשת היהודית כאשר מטרת הסקר, לפי תשובת העיתון, הייתה לבחון את רמת הידע הכללי של תלמידים בכיתות י"א י"ב בנושאים אלו".

"העיתון לא הפנים את החלטת בית הדין ובחר להמשיך ולנקוט בדיוק באותה הטיה והדרה של האוכלוסייה הערבית"

בית-הדין ציין כי טענה דומה, בדבר "הטיה של התוצאות", נכללה בידיעה שפורסמה ב"ישראל היום", אולם שוב היתה זו אמירה שלא לוותה בהסבר מתודולוגי "המצדיק את ההדרה". לפי בית-הדין, באמירה זו "טמונה הנחה מוקדמת כי התלמידים הערבים בקיאים הרבה פחות בנושאים אלו מהתלמידים היהודים, בדיוק מאותן הנחות מוקדמות לגביהן קבע בית-הדין שהן מהוות הכללה בלתי ראויה, אמירה שאין לנו אלא להצטרף אליה".

בסקר שעסק בבחירות במזרח-ירושלים נטען כי הוא לא כלל את תושבי מזרח-העיר משום שרובם אינם מממשים את זכותם להצביע ועל כן אי הכללתם "אינה מטה בצורה משמעותית את תוצאותיו". הסבר זה, קבע בית-הדין, "אינו יכול להתקבל, באשר שוב מדובר בהכללה בלתי ראויה מבלי שנעשה כל ניסיון לבצע סקר כזה, או לחילופין להביא בפנינו שמץ ראייה התומכת בגרסת המשיב".

גם טענות העיתון ביחס לידיעות אחרות נדחו ונקבע כי הוא שוב הפר את הסעיף בתקנון שאוסר על הפליה והדרה של אוכלוסיות.

העובדה כי ארבעת הפרסומים הופיעו ב"ישראל היום" זמן קצר לאחר הרשעתו בעבירות זהות מלמדת כי "העיתון לא הפנים את החלטת בית הדין ובחר להמשיך ולנקוט בדיוק באותה הטיה והדרה של האוכלוסייה הערבית", קבע בית-הדין. לפי ההחלטה, עובדה זו "עומדת בסתירה לטענת נציג העיתון כי אין מדובר במדיניות או באמירה נורמטיבית של העיתון. הכל נכון לאותה עת של פרסום הכתבות".

אשר לעונש הראוי להטיל על העבריין הסדרתי "ישראל היום", חברי בית-הדין כתבו: "ערים אנו לכך כי מדובר בעבירה חוזרת, וכי בפעם הקודמת בהחלטת בית הדין קמא שאומצה על ידי ערכאת הערעור, הוחלט על ענישה במדרג הנמוך ולהסתפק באזהרה ובפרסום פסק הדין.

"אמנם כתבנו לעיל כי העובדה שהפרסומים כאן נעשו בסמוך לאחר ההחלטה קודמת מלמדת כי מדובר בהתנהלות לא ראויה ובדפוס חוזר שיש בו משום הטעייה והדרה, המהווים הפרה של התקנון. יחד עם זאת נציג העיתון הביא לידיעתנו כי מאז המקרים נשוא התלונה שבפנינו חידד העיתון את נהליו ואין הדבר משקף מדיניות של העיתון. עוד טען כי העובדה שהעיתון מעסיק כותבים ערבים ונותן להם יד חופשית בכתיבה והבעת דעה, אינה מתיישבת עם המושג הדרה באופן כולל, וגם אם ניתן לקבוע כי במקרים הספציפיים כאן היה משום הדרה, אין הדבר משקף את היחס הכללי לערביי ישראל, ויש להתייחס למכלול הפרסומים בעיתון".

אחרי שקילת טענות אלו, ולאור העובדה כי הכתבות נשוא התלונה פורסמו בשנת 2018 "וחלפו כבר יותר משנתיים וחצי מאז פרסומן, ולא הובא לידיעתנו על מקרים דומים חוזרים שאירעו מאז, דבר שיש בו כדי לחזק את דברי נציג העיתון וללמד כי אולי שינה העיתון באמת את התנהגותו גם לגבי פרסום סקרים", הוחלט שלא להחמיר בענישה.

בית-הדין לאתיקה חייב את העיתון לפרסם בתוך 7 ימים את ההודעה הבאה:

"בהחלטתו מיום. 04.06.21 קבע בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות כי העיתון 'ישראל היום' פרסם בשנת 2018 מספר כותרות וכתבות מטעות לגבי סקרים שונים שנערכו בקרב הציבור הישראלי, כאילו נערכו בקרב כלל הציבור, שעה שהסקרים נערכו רק בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד. פרסום סקרים שאינם כוללים את הציבור הערבי בישראל מהווה הדרה והפרה של תקנון מועצת העיתונות".

בפעם הקודמת שהורשע "ישראל היום" בהדרה של החברה הערבית בסקרים הוא התעלם מהדרישה לפרסם את פסק הדין, ורק לאחר שגם ערכאת הערעור  בבית-הדין לאתיקה קבעה כי הדיר והטעה פרסם הבהרה מיתממת, שבתוך זמן קצר התבררה גם כחסרת ערך משום שהעיתון, כאמור, המשיך להפר את תקנון האתיקה.

לפי התאריך הנקוב בהחלטה, היא ניתנה כבר לפני למעלה משבוע, אך היא טרם פורסמה בעיתון, זאת למרות שהוא מתהדר מדי בוקר בראש עמוד 2 כי הוא חבר במועצת העיתונות. עם זאת, יתכן שבעיתון התוודעו להחלטה רק היום, משנמסרה באופן רשמי לצדדים. דובר "ישראל היום", הראל דוידוביץ', מסר כי "ב'ישראל היום' בחרו שלא להגיב".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 3.56MB)