ב"ישראל היום" פרסמו עוד סקר שנערך בקרב יהודים בלבד, למרות שהשאלות בו נועדו לבחון סוגיה הנוגעת ליהודים ולא-יהודים כאחד. אם לא די בכך, העיתון לא נתן לקוראיו אפילו רמז לעובדה שהסקר נערך בקרב יהודים בלבד, ובכך לא רק שהפלה את החברה הערבית אלא גם הטעה הטעיה בוטה את קוראיו.

לרגל פתיחת שנת הלימודים ערך המיזם למיגור העישון סקר שבדק, כך על-פי הפרסום ב"ישראל היום", "חשיפה ונגישות של בני נוער למוצרי טבק ועישון", ו"בחן כיצד משפיעים בית-הספר והסביבה הלימודית שלהם על הרגלי הצריכה והשימוש". על-פי הידיעה, מאת מיטל יסעור בית-אור, הסקר נערך על-ידי חברת פאנל פרויקט המדגם על בסיס "מדגם שכלל 424 משיבים, מתוכם 326 בני נוער בגילאי 13 עד 17 ו-98 בני 18 מכל הארץ". ואולם, בשיחה עם "העין השביעית" אישרה מנכ"לית המיזם למיגור העישון, שירה כסלו, כי בפועל הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של בני נוער יהודים בלבד. "לצערי", אמרה כסלו, "הם [ב'ישראל היום'] השמיטו את זה".

השמטת העובדה הזו הביאה לכך ש"ישראל היום" לא רק שב ופרסם סקר מפלה, שאינו מעניק את זכות ההשתתפות לכחמישית מאוכלוסיית בני הנוער בישראל, הוא גם שב והטעה את קוראיו בכך שגרם להם לחשוב כי הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של כלל הציבור.

כותרת הידיעה ב"ישראל היום" התייחסה לשיער העישון בקרב "בני הנוער". גם בגוף הידיעה דווח על העישון בקרב "התלמידים", "בני הנוער בישראל" וכדומה. בשום מקום בידיעה לא ניתן אפילו רמז לכך שהסקר נערך בקרב בני נוער יהודים בלבד. ודוק, היקף העישון בקרב בני נוער ערבים הוא לא רק רלבנטי לצורך קבלת תמונה מלאה ומהימנה של עישון אצל בני נוער בישראל, הוא אף חשוב במיוחד בשל שיעורי העישון הגבוהים באוכלוסייה הערבית.

תקנון האתיקה של מועצת העיתונות אוסר להטעות את הקוראים, ובעקבות יוזמה של ארגון העיתונאים נוסף לפני שנתיים איסור ספציפי על הדרת ואפליית אוכלוסיות. התיקון נבע, בין היתר, מההרגל של כלי תקשורת שונים, ו"ישראל היום" בתוכם, לערוך ולפרסם סקרי אפרטהייד, כלומר סקרי דעת קהל שמבקשים לבחון נושאים הנוגעים לכלל האוכלוסייה אך נערכים בקרב יהודים בלבד.

בעקבות התיקון לתקנון האתיקה הגישה עמותת הצלחה תלונה נגד שלל כלי תקשורת, ובהם "ישראל היום", בגין הפרת התקנון (התלונה הוגשה על-ידי היועץ המשפטי של הצלחה, עו"ד אלעד מן, יו"ר עמותת "העין השביעית"). כלי התקשורת כולם הורשעו בבית-הדין לאתיקה, וערכאת הערעור אף החריפה את המגבלות על פרסום סקרים המתבססים על מדגם מייצג של יהודים בלבד.

"ישראל היום" מתהדר בחברותו במועצת העיתונות, אך נמנע במשך חודשים ארוכים מלהיענות להוראת בית-הדין של המועצה ולפרסם את הקביעה שלפיה הפר את תקנון האתיקה

אף כי "ישראל היום" הוא כלי התקשורת היחיד מבין כל המורשעים שחבר במועצה, ואף שהוא מקפיד לציין זאת מדי בוקר בכפולה הפותחת שלו, נמנע העיתון במשך חודשים ארוכים מלהיענות להוראת בית-הדין של מועצת העיתונות ולפרסם את הקביעה שלפיה הפר את תקנון האתיקה. רק כחצי שנה לאחר שחויב לעשות כן התפרסמה ב"ישראל היום" קביעת בית-הדין.

"העיתונים 'ישראל היום', 'ידיעות אחרונות' והאתר ynet פרסמו כותרות מטעות המדווחות על סקרים המשקפים את דעתם של ה'ישראלים' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה הסקרים דגמו את הציבור היהודי בלבד. העיתון 'בשבע' פרסם סקר שסקר את הציבור היהודי בלבד, ללא כל גילוי נאות בהקשר זה (בכותרת או בכתבה)", נכתב בהודעה שהופיעה ב"ישראל היום".

"בית-הדין קבע כי אין לפרסם דרך קבע סקרים המדווחים על דעתו של הציבור היהודי בלבד – אלא אם יש לכך הצדקה עניינית. פרסום סקרים שאינם כוללים את הציבור הערבי מהווה הדרה של הציבור הערבי מהמרחב הציבורי והעיתונאי, ועבירה אתית על תקנון מועצת העיתונות".

עם זאת, לפרסום החלטת בית-הדין לאתיקה מעל דפי "ישראל היום" התלוותה "הבהרה" מיתממת שלפיה ממילא העיתון "נוהג כשורה ובהתאם להוראות הדין". כבר עם פרסום ההבהרה ניתן היה לנחש שבעיתון לא הפנימו את הפגמים האתיים בהתנהלותם. ואכן, זמן קצר לאחר פרסום ההבהרה שב העיתון ופרסם סקר מפלה באופן מטעה.

הסקר שעל בסיסו נכתבה הידיעה שהתפרסמה הבוקר אמנם לא הוזמן על-ידי "ישראל היום", אך בית-הדין לאתיקה קבע כי אין מקום לפרסם סקרים מפלים (ובוודאי שלא באופן מטעה) גם כשמדובר בסקרים שנערכו על-ידי גורמים חיצוניים.

"גם בנוגע לסקרים שהזמינו גורמים אחרים, על העיתון להיות זהיר וקפדן", נקבע בהחלטת ערכאת הערעור. "סעיף 5 לתקנון האתיקה מורה לעיתון ולעיתונאי לבדוק בקפדנות את מהימנותן של ידיעות אשר הוא מפרסם. על כן, בפרסום סקר שערך גורם אחר, על העיתון והעיתונאי לבדוק את מהימנות הסקר. אם גורם כלשהו מדווח שסקר שהוא ערך מגלה את דעתו של הציבור בעניין מסוים, אולם ברור שהסקר נערך באופן מגמתי ובלתי מקצועי, ייתכן שאין מקום לפרסם אותו.

"העובדה שהסקר נערך על-ידי גורם אחר אינה פוטרת את העיתון מלהגיש לציבור שירות מקצועי, הוגן ואחראי, ולפעול בזהירות ראויה, כאמור לעיל. מטבע הדברים, על העיתון לפרסם מיהו מזמין הסקר, מיהו עורך הסקר, ובמקרים מסוימים אף פרטים בדבר מזמין הסקר, על מנת ליתן בידי הקוראים את מלוא ההקשר. באופן דומה, פרסום חוזר ונשנה של סקרים שערכו צדדים שלישיים רק בקרב ציבור מסוים עשוי לגרום להדרה של ציבורים אחרים".

בית-הדין לאתיקה סייג וקבע כי "יש לדווח על סקרים שערכו צדדים שלישיים בקרב ציבור מסוים למרות שהיה עניין לערוך אותם בקרב כלל הציבור במקרים חריגים, שבהם יש עניין בפרסום, ותוך מסירת מלוא המידע לקוראים (ואף צירוף דברי ביקורת)".

מ"ישראל היום" נמסר בתגובה, באמצעות הדובר הראל דוידוביץ': "בוחרים שלא להגיב".