הכותרת הראשית של "ישראל היום" בשישי האחרון הוקדשה לדיווח על ממצאי סקר אפרטהייד, כלומר סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד למרות שביקש לבדוק סוגיה שרלוונטית ליהודים וערבים כאחד.

הסקר, שביצע עבור העיתון מכון "מאגר מוחות" בראשות פרופ' יצחק כץ, ביקש לעמוד על הפופולריות של המועמדים השונים לראשות עיריית ירושלים. כ-40% מתושבי ירושלים הם ערבים החיים בשכונות שמעבר לקו הירוק, ולמרות שאינם אזרחי מדינת ישראל יש להם הזכות להצביע בבחירות המוניציפליות. ב"ישראל היום" התעלמו מהם.

"בעלי זכות ההצבעה הערבים בירושלים לא משיבים כלל על סקרים של מכוני סקרים בבעלות יהודית, ולפיכך לא נכללו בסקר", הסביר אתמול מתי טוכפלד בידיעה שנלוותה לתוצאות הסקר. "אם מתחשבים בעובדה כי תושביה הערבים של מזרח העיר משתתפים בבחירות בהיקפים מזעריים ממילא, ההערכה היא כי העובדה שהסקר נערך בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד אינה מטה את תוצאות הסקר מעבר לטעות הדגימה הסטטיסטית הרגילה".

"ישראל היום", 11.10.2018

אך השאלה כאן אינה סטטיסטית, היא אתית. האם ראוי להתעלם מאוכלוסייה שלמה ולמנוע ממנה את הזכות להביע את דעתה (גם החרמת בחירות היא הבעת דעה), רק משום שבעבר החליטה כמעט כאיש אחד שלא להשתתף בבחירות? במועצת העיתונות, ש"ישראל היום" חבר בה, השיבו על כך בשלילה. "ההנחה כי בעניינים מסוימים דעתו של ציבור מסוים 'ידועה' או ניתנת לניחוש מהווה הכללה בלתי ראויה אשר עלולה לתת דרור לסטריאוטיפים ולדעות קדומות", נקבע בהחלטה של בית-הדין לאתיקה של המועצה שעסק בסקרים מפלים, בין היתר ב"ישראל היום". "לא ניתן להניח בנקל הנחות מסוימות בדבר דעתו של ציבור מסוים. קביעה זו הינה שגויה מיסודה, והיא מבטאת נורמה עיתונאית מסוכנת".

לטוכפלד, כאמור לעיל, היתה גם טענה טכנית. "בעלי זכות ההצבעה הערבים בירושלים לא משיבים כלל על סקרים של מכוני סקרים בבעלות יהודית". ודוק, מכוני סקרים בבעלות יהודית. אפשר לשכור את שירותיהם של מכוני סקרים שאינם בבעלות יהודית ולעמוד על עמדות 40% מתושבי העיר. מסקנה זו עולה גם מטורושל נדב שרגאי, המתפרסם הבוקר במוסף "ישראל השבוע" בצמוד לממצאי הסקר המלאים. שרגאי מזכיר כי סקרים אחרים שנערכו השנה מצאו כי הפעם ישנה דווקא כוונה של ערבים רבים שאינם אזרחי ישראל להצביע בבחירות לעיריית ירושלים. סקר אחד שכזה מצא ש-22% מהם מתכוונים להצביע, ואחר ש-16%. זאת, לעומת שיעור השתתפות של כאחוז אחד בלבד בבחירות האחרונות. גם אם בסופו של דבר שיעור ההשתתפות בקלפיות הבודדות שהמדינה טורחת לפזר במזרח העיר שוב יהיה אפסי לא יהיה בכך הכשר בדיעבד להדרה הפסולה של הערבים מהסקר של "ישראל היום".

לסקירה המלאה