כחצי שנה אחרי שהורשע בהפרת תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ונדרש לפרסם זאת מעל עמודיו, וכשבועיים לאחר שגם ערכאת הערעור של בית-הדין לאתיקה מצאה כי פרסם סקרים מפלים תוך הטעיית הציבור והזכירה לו כי עליו לפרסם זאת, ניאות "ישראל היום" למלא את הוראת בית-הדין ופרסם את ההודעה על הרשעתו.

יחד עם "ישראל היום" הורשעו בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות גם ynet, "ידיעות אחרונות", "בשבע", "מעריב" ו"ג'רוזלם פוסט". "ישראל היום" הוא היחיד מבין כלי התקשורת הללו שחבר במועצת העיתונות, חברות שבה מתהדר העיתון מדי בוקר בכפולת העמודים הפותחת. כעת הדגים "ישראל היום" כי הוא גם מקבל את החלטות המועצה.

עם זאת, לפרסום החלטת בית-הדין נלוותה "הבהרה מטעם מערכת 'ישראל היום'" שמעוררת חשש כי העיתון לא הפנים את הביקורת שספג מהמועצה.

"עמדתו העקבית של עיתון 'ישראל היום' בסוגיה זו היא כי העיתון נוהג כשורה ובהתאם להוראות הדין בעניינים אלו ומקפיד על האופן שבו מוצגים סקרים ותוצאותיהם, ובכלל כך על הצגת הציבור הרלבנטי שלגביו נערך כל סקר לפי העניין", נכתב בהבהרה שפורסמה הבוקר בצמוד להחלטת בית-הדין. "מאז ומתמיד נהג העיתון בשקיפות מלאה בכל הנוגע להצגת סקרים ותוצאותיהם, ובמסגרת זו לצד כל סקר שפורסם הוצגו ופורסמו, באופן ברור ומפורש, נתוני הסקר, גודל המדגם, אוכלוסיות המדגם וכו'".

הטענות הללו הועלו מטעם "ישראל היום" כבר בשנה שעברה ונדחו לחלוטין על-ידי בית-הדין לאתיקה. במענה לתלונה הראשונה שיגר "ישראל היום" מכתב שבו טען כי אין לקבל את התלונה נגדו משתי סיבות: ראשית, טענו בעיתון, המערכת עורכת סקרים בקרב אוכלוסיות שונות בהתאם לנושא ומהות הסקר, וזאת על בסיס "החלטה עניינית, מהותית, מקצועית, הנגזרת מנושא הסקר". שנית, הוסיפו בעיתון, כאשר נערך סקר בקרב פלח אוכלוסייה מסוים הדבר מובא בפני הקוראים באופן מפורש, כך ששום הטעיה אינה מתרחשת.

בית-הדין לאתיקה, בשתי ערכאות שונות, דחה את טענות "ישראל היום".

ראשית כל נקבע באופן מפורש כי אין להדיר את האוכלוסייה הערבית מסקרים בנושאים שבהם עסקו הסקרים של "ישראל היום" שהוזכרו בתלונה. "אנו סבורים כי הסקרים שאליהם מתייחסים הפרסומים האמורים רלבנטיים לכלל הציבור הישראלי, ולאור הוראת סעיף 14 לתקנון ראוי היה לערוך אותם בקרב כלל הציבור", נכתב בהחלטת ערכאת הערעור.

עוד קבעה ערכאת הערעור קביעה עקרונית שלפיה "כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט. משכך, צדק בית-הדין קמא כאשר קבע שאין לפרסם דרך קבע סקרים המדווחים על דעת הקהל בקרב הציבור היהודי בלבד ולא לסקור דרך קבע את דעת הקהל בקרב כלל אזרחי ישראל. כאשר הסקר רלבנטי לכלל הציבור, יש לערוך אותו בקרב כלל הציבור".

בנוסף, כבר בערכאה הראשונה נפסק כי האופן שבו מציג "ישראל היום" את ממצאי הסקרים ליהודים בלבד, כאשר הכותרות מדווחות על עמדות "הציבור" או "הישראלים" ורק בגוף הכתבה מובהר כי מדובר ביהודים בלבד, מטעה את הקוראים. "הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה", נכתב בהחלטה. "לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'".

למרבה הצער, גם לאחר ההחלטה הראשונה של בית-הדין לאתיקה פרסם "ישראל היום" סקרים מפלים והציג אותם באופן מטעה, מהלך שממנו השתמע כי לא הפנים את הביקורת שספג בשל נוהג פסול זה. ההבהרה המיתממת שפרסם הבוקר, שלפיה תמיד נהג "כשורה ובהתאם להוראות הדין", מעוררת חשש שב"ישראל היום" לא הפנימו גם את ההרשעה הנוספת בערכאת הערעור של בית-הדין לאתיקה.

חשש זה יאומת או יתבדה כבר בקרוב, בפעם הבאה ש"ישראל היום" יפרסם סקר דעת קהל. זהו, למעשה, המבחן החשוב. המטרה של קמפיין "העין השביעית", של שינוי תקנון האתיקה ושל התלונות נגד כלי התקשורת המפלים אינה להביא להרשעת "ישראל היום" בבית-הדין, אלא לגרום לכך שעורכיו יחדלו מהנוהג הפסול של הדרת אוכלוסיות והטעיית הציבור.