תלונה חדשה נגד "ישראל היום", שהוגשה בשבוע שעבר למועצת העיתונות, דורשת מהמועצה לנזוף בעיתון, לחייבו לפרסם התנצלות ואף להשעותו זמנית מהמועצה בשל פרסום חוזר ונשנה של סקרי דעת קהל מפלים.

סקרי אפרטהייד הם סקרי דעת קהל שנערכים בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד, למרות שמטרתם לבדוק סוגיה שנוגעת לכלל אזרחי מדינת ישראל. פרסום סקרים כאלה אסור על-פי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

למרות ש"ישראל היום" כבר הורשע בחודשים האחרונים על-ידי בית-הדין לאתיקה של המועצה בהפרת התקנון בשל פרסום סקרי דעת מפלים, ולמרות שנאלץ לפרסם את החלטת בית-הדין לאתיקה מעל עמודיו, הוא ממשיך לפרסם סקרי דעת קהל שבוחנים נושאים שרלבנטיים לכלל האזרחים בישראל אך נערכים בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד. בחלק מהמקרים, פרסום ממצאי הסקר נעשה באופן מטעה, כך שהקוראים עלולים לחשוב שהנתונים מייצגים את עמדת כלל הישראלים ולא את עמדת היהודים בלבד.

התלונה החדשה, שהוגשה על-ידי עו"ד אלעד מן בשם עמותת הצלחה (עו"ד מן הוא גם יו"ר עמותת "העין השביעית"), מונה ארבעה מקרים מהשבועות האחרונים שבהם פרסם "ישראל היום" ממצאים של סקרים שנערכו בקרב יהודים בלבד אף שבחנו סוגיות שרלבנטיות לכלל אזרחי מדינת ישראל.

במקרה הראשון פרסם העיתון ממצאי סקר שנערך בקרב יהודים בלבד ובחן את היקף הנגישות של בני נוער למוצרי טבק ועישון. בידיעה לא נכתב כי הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של בני נוער יהודים בלבד, אולם בשיחה עם "העין השביעית" אישרה מנכ"לית הגורם החיצוני שהזמין את הסקר כי כך היה בפועל. השמטת זהות הנסקרים הפכה את הידיעה ב"ישראל היום" למטעה, ולא רק מפלה.

"ההנחה כי בעניינים מסוימים דעתו של ציבור מסוים 'ידועה' או ניתנת לניחוש מהווה הכללה בלתי ראויה אשר עלולה לתת דרור לסטריאוטיפים ולדעות קדומות. לא ניתן להניח בנקל הנחות מסוימות בדבר דעתו של ציבור מסוים. קביעה זו הינה שגויה מיסודה, והיא מבטאת נורמה עיתונאית מסוכנת"

במקרה השני פרסם העיתון ממצאי סקר שהוא עצמו הזמין, שנועד לבחון את הידע הכללי של בני נוער בשלל סוגיות. הסקר נערך בקרב יהודים בלבד, למרות שלצד שאלות על יהדות כלל גם שאלות שרלבנטיות לכלל אזרחי מדינת ישראל. ב"ישראל היום" טענו בתגובה לפניית "העין השביעית" כי "עמדת הרוב המכריע של הציבור הערבי" בסוגיות שנבחנו בסקר, כגון "מה קרה בכ"ט בנובמבר" או "מהן מילות 'התקווה'", ידועה מראש. משום כך, לטענת "ישראל היום", הכללתם בסקר "היתה רק גורמת להטיה של התוצאות".

יצוין כי ערכאת הערעור בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות התייחסה במפורש למקרים שבהם הטענה כי עמדת הלא-יהודים כבר ידועה מראש משמשת כתירוץ לפרסום סקרי דעת קהל נערכים בקרב יהודים בלבד. "ההנחה כי בעניינים מסוימים דעתו של ציבור מסוים 'ידועה' או ניתנת לניחוש מהווה הכללה בלתי ראויה אשר עלולה לתת דרור לסטריאוטיפים ולדעות קדומות", נקבע בהחלטה. "לא ניתן להניח בנקל הנחות מסוימות בדבר דעתו של ציבור מסוים. קביעה זו הינה שגויה מיסודה, והיא מבטאת נורמה עיתונאית מסוכנת".

במקרה השלישי פרסמו ב"ישראל היום" ממצאי סקר שיזם העיתון כדי לבחון את הפופולריות של המועמדים בבחירות לעיריית ירושלים. הסקר התעלם לחלוטין מכ-40% מבעלי הבחירה, פלסטינים החיים בירושלים באזורים שמעבר לקו הירוק. "בעלי זכות ההצבעה הערבים בירושלים לא משיבים כלל על סקרים של מכוני סקרים בבעלות יהודית, ולפיכך לא נכללו בסקר", הוסבר בעיתון, והוסיפו כי ממילא אינם נוהגים להצביע בבחירות המוניציפליות.

במקרה הרביעי פרסמו ב"ישראל היום" ממצאי סקר שיזם גורם חיצוני וביקש לבחון את עמדת הציבור כלפי תקיפות צה"ל בסוריה. בעיתון לא ציינו אף ברמז כי הסקר נערך בקרב יהודים בלבד. למעשה, בדיווח על הממצאים נטען כי הם משקפים את עמדות "אזרחי ישראל". אולם מי שערך את הסקר בפועל אישר ל"העין השביעית" כי הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד.

עו"ד מן טוען בתלונתו למועצת העיתונות כי הפרסומים הללו מפירים את הסעיף בתקנון האתיקה של המועצה שאוסר על פרסומים מפלים ומדירים, ובנוסף מפירים שלל סעיפים נוספים שאוסרים על הטעיה וסילוף בפרסומים. העונשים המבוקשים, מפרט עו"ד מן בתלונתו, הם "השעיה ממועצת העיתונות לתקופת המקסימום האפשרית על-פי סמכות בית-הדין בגין כל אחד מהמקרים האמורים. כמו כן – פרסום התנצלות, פרסום פסק הדין בעיתון ובאתר, נזיפה חמורה".

דובר "ישראל היום", הראל דוידוביץ', מסר כי "ב'ישראל היום' בחרו שלא להגיב".