החברה הערבית זכתה לייצוג הולם באולפנים המיוחדים שנפתחו בערוצי הטלוויזיה המרכזיים בשבוע שבו התחוללו עימותים בין יהודים לערבים ברחבי מדינת ישראל. עם זאת, בכל הקשור לאירוח מומחים ערבים נרשמה הדרה ניכרת מהאולפנים ביחס למומחים יהודים.

הנתונים הללו התקבלו מבדיקה מיוחדת שנערכה במסגרת מדד הייצוג. המדד, מיזם מתמשך בשיתוף עמותת סיכוי ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק באופן קבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

בשבוע שבין ה-10-17.5, כשבשלל מוקדים ברחבי המדינה פרצה אלימות בין ערבים ליהודים על רקע מבצע "שומר החומות", השתנתה מתכונת השידורים ובערוצים שידרו רצועת ארוכות של אקטואליה אשר ליוו לאורך כל היום את ההתפתחויות. בחברת יפעת בחנו את השידורים בשלושת ערוצי הטלוויזיה המרכזיים כאן 11, קשת 12 ורשת 13 בתאריכים הרלוונטיים.

בסך הכל זוהו 304 הופעות של דוברים בפאנלים של האולפנים הפתוחים, לא כולל עיתונאי המערכת המשדרת (רבים מהדוברים הופיעו יותר מפעם אחת; מספר הדוברים המוחלט עמד על 172 איש ואישה). מבין ההופעות הללו נספרו 55 הופעות של דוברים ערבים (33 איש ואישה), כלומר כ-18%. שיעור זה זהה לשיעור האזרחים הערבים בחברה הישראלית ומצביע על כך שבאולפני החדשות השכילו הפעם, להבדיל מפעמים קודמות, להעניק ייצוג הולם לחברה הערבית בישראל בשעה שהיא עומדת במוקד האירועים החדשותיים.

חלוקה לפי כלי תקשורת העלתה כי באולפנים הפתוחים של חדשות 13 הופיע שיעור הדוברים הערבים הגדול ביותר, 24%. בכאן 11 20% מהדוברים היו ערבים, ואילו בחברת החדשות המובילה בישראל, חדשות 12, רק 13% מהדוברים היו ערבים. הנתון הזה מצער במיוחד על רקע הדומיננטיות של שידורי חדשות 12 ובשל העובדה כי במהלך שבוע ההסלמה זכתה חדשות 12 לנתוני רייטינג גבוהים במיוחד.

מנכ"ל חדשות 12 הוא אבי וייס ומנכ"ל קשת 12 הוא אבי ניר. מנכ"ל חדשות 13 הוא ישראל טויטו ומנכ"ל רשת 13 הוא אבי בן-טל. בראש חטיבת החדשות של תאגיד השידור הישראלי עומד ברוך שי.

מימין: מנכ"ל חדשות 13 ישראל טויטו, מנכ"ל חדשות 12 אבי וייס ומנהל חטיבת החדשות של כאן 11 ברוך שי (צילומים: אורן פרסיקו ומיכל צוקר-בכור)

מימין: מנכ"ל חדשות 13 ישראל טויטו, מנכ"ל חדשות 12 אבי וייס ומנהל חטיבת החדשות של כאן 11 ברוך שי (צילומים: אורן פרסיקו ומיכל צוקר-בכור)

בדיקת הנוכחות הערבית בשעות צפיית השיא, שהוגדרו לצורך בדיקה זו כשעות 18:00-23:00, העלתה נתונים מעודדים למדי. כ-32% מכלל הדוברים הערבים שהופיעו באולפנים הפתוחים של הערוצים השונים, עשו זאת בשעות צפיית השיא.

עם זאת, פילוח הנתונים לפי ערוצים מעלה ממצא מאכזב: בערוץ הטלוויזיה של השידור הציבורי לא נמצא אפילו דובר ערבי אחד בשעות צפיית השיא. שלושה דוברים הופיעו בין השעה 23:00 ל-24:00, ודובר אחד הופיע בשעה 17:45. ברצועת הפריים לא נמצא מקום לאף דובר ערבי. נתון זה מנוגד לנתונים העקביים של כאן ב' וכאן 11 בממד הייצוג, שבאופן קבוע מובילים על פני מתחריהם המסחריים.

ברשת 13 המצב היה טוב בהרבה. 32% מכלל הדוברים הערבים שהופיעו באולפנים בתקופת הבדיקה עשו זאת בשעות צפיית השיא. בקשת 12 הדגש על שעות צפיית השיא היה גדול עוד יותר: 42% מכלל הדוברים הערבים שהופיעו באולפנים בתקופת הבדיקה עשו זאת בשעות צפיית השיא.

כשנבדק שיעור הדוברים הערבים באולפנים בשעות צפיית השיא מתוך כלל הדוברים התברר כי הללו מנו כ-25%. חלוקה לערוצים הציבה את רשת 13 במקום הראשון, עם 34% דוברים ערבים מתוך כלל הדוברים בשעות הפריים; קשת 12 במקום השני עם 22% דוברים ערבים מתוך כלל הדוברים בשעות הפריים וכאן 11 שוב במקום האחרון, עם 0% דוברים ערבים בשעות הפריים.

נתון מאכזב נוסף נוגע לזהות הדוברים הערבים שהוזמנו לקחת חלק בשיחות האולפנים. בעוד ש-54% מכלל הדוברים היהודים שנטלו חלק בדיונים הוזמנו בשל היותם מומחים בתחומם, רק 5% מהדוברים הערבים שהופיעו בפאנלים השונים עשו זאת על תקן מומחים.

מרבית הדוברים הערבים היו פוליטיקאים (29% מכלל הדוברים הערבים), פעילים חברתיים (25%) וראשי מועצות מקומיות (16%). כל אלה לא סווגו כמומחים וחוקרים, גם לא עיתונאים ואנשי תקשורת (9% מכלל הדוברים הערבים). כמומחים סווגו רק מי שהוצגו במפורש כפרשנים, מומחים או חוקרים רלוונטיים.

רק שני מומחים ערבים הופיעו באולפנים הפתוחים לאורך כל ימי הבדיקה. פרופ' יוסף משהראוי, יו"ר ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטת תל אביב, הופיע בתוכנית הבוקר של קשת 12. ספאא פרחאת, שהוצגה כיועצת תקשורת, הופיעה פעמיים ברשת 13.

בקרב הדוברים היהודים התמונה היתה שונה בתכלית. מרבית הדוברים היו בכירי כוחות הביטחון לשעבר (32% מכלל הדוברים היהודים) אך מיד אחריהם הופיעה קבוצה גדולה של חוקרים ומומחים (17%). בין המומחים הבולטים: אלון אביתר, שהוצג כמומחה לזירה הפלסטינית, והופיע תשע פעמים באולפנים; איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הופיע שבע פעמים; ואילו איש השב"כ לשעבר עדי כרמי הופיע גם הוא שבע פעמים.

במילים אחרות, כדי ללמוד על הרקע לעימותים האלימים הזמינו בערוצים השונים יהודים מומחים בתחומם אך נמנעו כמעט לחלוטין מלהזמין ערבים שתחום מומחיותם יכול לשפוך אור על הנעשה מחוץ לאולפנים. בעוד יהודים הוזמנו לאולפנים בעיקר כדי לספק את הרקע הביטחוני לאירועים, לא הוזמנו די מומחים ערבים כדי לספק את הרקע החברתי, הכלכלי והפוליטי למה שהתרחש ברחבי המדינה.

דמיון מצער אותר בבדיקת שיעור הנשים מבין המרואיינים בערוצים השונים. בדיקת חברת יפעת מעלה כי נשים יהודיות וערביות הודרו מהשיח על העימותים האלימים ברחבי המדינה.

23% מסך הדוברים הערבים שהופיעו בפאנלים היו נשים, נתון גבוה רק במעט משיעור הנשים בקרב הדוברים היהודים, 20%. פילוח לערוצים מעלה כי הערוץ הנצפה בישראל, קשת 12, הדיר את הנשים יותר מכל ערוץ אחר. רק 11% מהדוברים הערבים ו-17% מהדוברים היהודים בפאנלים השונים היו נשים.

בחדשות 13 המצב היה טוב מעט יותר, אם כי גם שם סבלו נשים מהדרה. רק 26% מהדוברים הערבים שהופיעו בפאנלים היו נשים, נתון כמעט זהה לשיעור הנשים בקרב הדוברים היהודים, 25%.

בכאן 11 נראה שעשו מאמץ לשלב נשים ערביות בפאנלים. 40% מכלל הדוברים הערבים שהוזמנו לקחת חלק בשידורי הערוץ היו נשים. בכל הקשור ליהודים, לא ניכר מאמץ להגיע לשוויון מגדרי. רק 23% מהדוברים היהודים היו נשים.

הדובר הערבי שהוזמן יותר פעמים מכל אחד אחר הוא ח"כ עיסאווי פריג', שהופיע פעם אחת בפאנל של כאן 11, פעמיים בקשת 12 ושלוש פעמים ברשת 13. איש ההיי-טק והפעיל למען ייצוג הולם של החברה הערבית בתקשורת, עפיף אבו-מוך, הופיע פעם אחת בפאנל של כאן 1, פעם בפאנל של קשת 12 ופעמיים בפאנל של רשת 13. העיתונאי מוחמד מג'אדלה הופיע שלוש פעמים, כולן בפאנל קשת 12 (בנוסף הופיע מג'אדלה גם בראיונות מחוץ לאולפן, אולם אלו לא נספרו במסגרת הבדיקה שהתמקדה בזהות הדוברים בפאנלים השונים באולפנים).

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה​​