הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

נתונים

משטרת ישראל: מענה לבקשת חופש מידע של עמותת "הצלחה" בנושא צווי איסור פרסום, 29.8.19

הנהלת בתי-המשפט: מענה לבקשת חופש מידע של נעה לנדאו בנושא צווי איסור פרסום, 5.5.16

משטרת ישראל: מענה לבקשת חופש מידע של נעה לנדאו בנושא צווי איסור פרסום, 8.5.16

צה"ל: מענה לבקשת חופש מידע של נעה לנדאו בנושא צווי איסור פרסום, 7.7.16

מחקר

נעה לנדאו, מכון רויטרס ללימודי עיתונות, אוקספורד, מחקר בנושא העלייה בהיקף צווי איסור הפרסום בישראל, יולי 2016

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il