ההודעה על הורדתה של התוכנית "קלמן וסג"ל" מלוח השידורים של תאגיד השידור עוררה תגובות רבות, רק לא את זו המתבקשת: החלטה כזו כלל אינה בסמכותו של מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ.

בארגון העיתונאים מחו על כך שההודעה הגיעה בתקופת ביניים בה מועצה חדשה רק מונתה וטרם התחילה לתפקד. במועצת התאגיד עצמה, האמורה לפקח על המנכ"ל אלדד קובלנץ, הזכירו לו שהחלטה על שינוי בלוח השידורים טעונה אישור שלהם. וכמובן, בשל זהותם של המגישים, שניהם בעלי דעות ימניות, היו מי טענו שמדובר בפיטורים פוליטיים (זמנים מעניינים בהם פיטוריו של עיתונאי שהוא באופן מוצהר שופרו של הדמות הפוליטית החזקה במדינה יכולים להיתפס כהתעמרות בחלשים).

אף אחד לא הזכיר כי לפי החוק (חוק השידור הציבורי הישראלי, מכוחו פועל התאגיד), בעל הסמכות היחיד להורדת תוכנית או הפסקת עבודתו של עיתונאי, הוא מנהל חטיבת החדשות. מי שמכהן כיום בתפקיד הוא ברוך שי, אולם קולו כלל לא נשמע בנוגע להפסקת התוכנית.

"לעניין שידורי החדשות ותכניות בענייני היום במסגרת תקציב חטיבת החדשות, יהיה מנהל חטיבת החדשות העורך הראשי; בביצוע תפקידו זה יפעל מנהל חטיבת החדשות באופן עצמאי", נכתב בסעיף 47(ג) של החוק. הסעיף מתייחס באופן מפורש לסמכויותיו של המנכ"ל, שנקבעו בסעיף 43(2), וקובע כי הוא גובר עליו (למעט לגבי קבלתו לעבודה של עיתונאי, שזקוקה אישור מנכ"ל, כפי שנקבע בתיקון 8 לחוק).

קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל בתוכנית "קלמן וסג"ל" (צילום: תאגיד השידור)

קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל בתוכנית "קלמן וסג"ל" (צילום: תאגיד השידור)

הפרדת המסגרת העיתונאית החדשותית משאר תכני התאגיד, נקבעה בחוק לאחר שורה של דיונים אינטנסיביים בועדה המיוחדת בכנסת שהכינה את החוק לקריאה שניה ושלישית. שם נקבע גם כי יש להציב בראשה איש מקצוע עצמאי מתחום החדשות ולהפקיע את עריכתן מידי מנכ"ל התאגיד, המופקד על עריכת כל שאר תכני התאגיד שאינם חדשותיים.

במועצת התאגיד תלוי ועומד נוהל שיחלק מחדש את הסמכויות בין קובלנץ לבין שי, נוהל שיפקיע משי את כל סמכויות ניהול כח האדם ויהפוך את קובלנץ לבעל הסמכות על פיטוריהם של עיתונאים. נוהל זה אושר פה אחד במועצה כבר בינואר השנה, אולם כניסתו לתוקף עוכבה עד שיישמעו הערותיהם של המנכ"ל ושל מנהל חטיבת החדשות. דיון לשמיעת ההערות טרם נערך וממילא הנוהל עודנו בגדר טיוטה לא מחייבת.

שאלה שנשלחה לדוברות התאגיד, בדבר פעולה ללא סמכות של קובלנץ, נותרה ללא מענה. במקום תשובה נשלחה תגובתו של קובלנץ לארגון העיתונאים: "הופתעתי לקבל את מכתבך ובעיקר מחוסר ההבנה הבולט ממנו בנוגע לתפקידה של ארגון העיתונאים, מועצת התאגיד, הנהלת התאגיד ובעיקר בנוגע לתפקידך שלך, שאינו כולל עריכת תוכן או אישור לוחות שידורים בתאגיד", כתב קובלנץ ליאיר טרצ'יצקי, יו"ר ארגון העיתונאים. אלא שכאמור, נראה שדווקא קובלנץ הוא מי שסובל מחוסר הבנה בולט בנוגע לסוגיות אלו, או אולי - בחוסר הפנמה.

*  *  *

מכתב ארגון העיתונאים

הודעת מועצת התאגיד

תשובת קובלנץ לארגון העיתונאים

חוק השידור הציבורי הישראלי

להורדת הקובץ (PDF, 1.08MB)