היכן נגמר תחום שיפוטו של מנהל תאגיד השידור, והיכן מתחיל תחום שיפוטו של מנהל חטיבת החדשות בתאגיד? סביב שאלה זו התנהלו בתאגיד דיונים קדחתניים, והיה נראה כי הגיעו להכרעה, אולם כעת מתברר כי הכל עדיין פתוח.

בראש התאגיד עומד המנכ"ל אלדד קובלנץ, בראש החטיבה עומד ברוך שי. בין שני הגופים שורר מתח מובנה וגם אישי, שהיה צפוי מראש לאור המוניטין של קובלנץ כמנהל ריכוזי וכוחני. הצורך בקביעת נוהל התחדד בעקבות תלונות וטענות להתערבות של קובלנץ בעבודת חטיבת החדשות.

במכתב ששלחה עמותת הצלחה ליועץ המשפטי של התאגיד בתחילת 2019, נטען כי קובלנץ פסל את שכירתו לעבודה של יעקב אילון והשפיע על פיטוריו של עיתונאי רשות השידור לשעבר אמיר בר-שלום, שהוחלף ע"י ירון דקל. בתאגיד הכחישו את הדברים מכל וכל, אך נפתחו דיונים על קביעת נוהל מסודר.

בתחילת השנה (7.1) הוחלט פה אחד במועצת התאגיד, שהיא הגוף האחראי על קביעת מדיניות, על האופן בו יחולקו הסמכויות בין שי לבין קובלנץ. בהחלטה, תחת הכותרת "נוהל ממשקי עבודה מנכ"ל - סמנכ"ל חדשות", נכתב כי טיוטת הנוהל מאושרת בכפוף לשלושה תיקונים.

לפי הפרסומים, הנוהל החדש יותיר בידיו של שי רק את סמכויות העריכה והתוכן, ואילו קובלנץ יחזיק בסמכויות ניהול וכח אדם על חטיבת החדשות, כמו גם קביעת ה"אריזה" הכללית של השידורים. אלא שהנוהל עצמו מעולם לא התפרסם, והתאגיד מסרב לפרסמו גם כעת.

מתשובת התאגיד לבקשת חופש מידע של עמותת הצלחה, עולה כי בפועל נוהל זה עדיין לא אושר ונמצא בגדר טיוטה בלבד. בהחלטת המועצה מתחילת השנה נמצאת הערה כי הן קובלנץ והן שי ביקשו להופיע בפני המועצה, בדיון נוסף שתקיים בעניין. "דיון שכזה יתקיים באחת הישיבות הקרובות", הובטח במסמך, כאמור לפני כחודשיים. תשובת התאגיד מגלה כי דיון שכזה, כנראה טרם התקיים, וכי סמכויות הדמות הבכירה במערכת העיתונאית של השידור הציבורי, טרם הוסדרו.

מה הן ההערות של שי וקובלנץ לנוהל שאושר, ושמעכבות את הפיכתו לחלוט; ואם הנוהל טרם אושר, מהי חלוקת הסמכויות בפועל בין שני המנהלים? הדוברת גילי שם-טוב מסרה בשם מועצת "כאן" רק כי: "חוק השידור הציבורי הוא שמגדיר את הנושא. החוק קבע כי מנהל חטיבת החדשות הוא העורך הראשי של שידורי החדשות ותכניות בענייני היום ויפעל באופן עצמאי לעניין שידורים אלה. בנוהל שאושר במועצה חודדה החלוקה תוך שמירה מלאה על כוונת המחוקק. הנוהל אושר בכפוף לדיון נוסף בו יציגו המנכ"ל ומנהל חטיבת החדשות את הערותיהם. דיון כזה טרם התקיים".

בתשובה לשאלה מתי דיון זה אמור להתקיים, נענינו כי לא נקבע תאריך לדיון.

מדובר חטיבת החדשות אילון ברוך טרם נמסרה תגובה.