בעקבות הפרסום באתר "העין השביעית", שלפיו למנכ"ל תאגיד השידור הציבורי אלדד קובלנץ אין סמכות להורות על ביטול התוכנית "קלמן וסג"ל", נמסר מדוברות התאגיד כי קובלנץ פעל לפי חוות דעת של היועצת המשפטית של התאגיד, עו"ד אסי קליין בן-נעים. אלא שבתאגיד מסרבים לחשוף את חוות הדעת. בינתיים, אראל סג"ל, שמגיש את התוכנית עם קלמן ליבסקינד, שלח לתאגיד מכתב ובו הוא דורש לבטל את החלטתו של קובלנץ מחמת חוסר סמכות ולהביאה בפני מועצת התאגיד.

ביום שלישי שעבר (16.6) פרסמנו כאן כי הורדת התוכנית מלוח השידורים של כאן 11, שעליה נמסר בהודעה מטעם התאגיד יום קודם לכן, אינה בסמכותו של המנכ"ל קובלנץ כי אם בסמכותו הבלעדית של מנהל חטיבת החדשות, ברוך שי – כפי שנקבע בחוק השידור הציבורי הישראלי, שמכוחו פועל התאגיד.

הפרדת המסגרת העיתונאית החדשותית משאר תכני התאגיד נקבעה בחוק בעקבות שורה של דיונים אינטנסיביים שהתקיימו בוועדה המיוחדת בכנסת שהכינה את החוק לקריאה שנייה ושלישית. שם נקבע גם כי יש להציב בראש החטיבה איש מקצוע עצמאי מתחום החדשות ולהפקיע את עריכת החדשות מידי מנכ"ל התאגיד, המופקד על עריכת כל תכני התאגיד שאינם חדשותיים.

ברוך שי (צילום: מיכל צוקר-בכור)

ברוך שי (צילום: מיכל צוקר-בכור)

לאחר פרסום הכתבה נמסר לאתר "העין השביעית" מדוברות התאגיד כי החלטתו של קובלנץ ניתנה בהתאם לחוות דעת משפטית: "על-פי החלטת מועצת התאגיד, ועל-פי חוות דעתה של היועצת המשפטית כפי שהוצגה בפני מנהל חטיבת החדשות, מנכ"ל התאגיד, בכובעו כעורך הראשי של כאן 11, הוא בעל הסמכות להורדת ו/או עליית תוכניות ולמינוי מגישים". כפי שדווח כאן, מועצת תאגיד השידור הציבורי דווקא הביעה התנגדות מפורשת להחלטתו של קובלנץ, וגם הצהירה כי קובלנץ לא ביקש את אישורה להחלטה, כפי שדורש החוק, וקראה לו לחזור בו.

הודעתו של קובלנץ מתייחסת להחלטה אחרת של המועצה, מחודש ינואר השנה, שקבעה נוהל חדש לחלוקת סמכויות בין מנהל חטיבת החדשות למנכ"ל התאגיד, שיפקיע משי את כל סמכויות ניהול כוח האדם ויהפוך את קובלנץ לבעל הסמכות להורות על פיטוריהם של עיתונאים. אלא שכפי שבתאגיד יודעים היטב, וכפי שפורסם כאן בחודש אפריל, הנוהל לא נכנס לתוקף – זאת משום שקובלנץ ושי ביקשו להעיר את הערותיהם בקשר אליו.

דיון לשמיעת ההערות טרם נערך, וממילא הנוהל עודנו בגדר טיוטה לא מחייבת (בנוסף, כלל לא ברור אם יש בכוחו של נוהל כזה לגבור על לשון החוק). כאמור, לאחר הפרסום ביום רביעי מסר קובלנץ באמצעות דובר חטיבת החדשות, אילון ברוך, כי פעל לפי חוות דעת משפטית שהכשירה באופן ספציפי את המהלך. ואולם, קובלנץ סירב למסור את חוות הדעת.

עו"ד מיכאל דבורין, בשם אראל סג"ל, שלח היום לקובלנץ מכתב שנושא את הכותרת "דרישה לביטול החלטה בלתי חוקית לחסל את התוכנית 'קלמן וסג"ל'". יצוין כי ביטול התוכנית יביא לסיום העסקתו של סג"ל בתאגיד, שכן הוא מועסק כפרילאנסר, ואילו ליבסקינד הוא שכיר בתאגיד ומגיש גם את תוכנית הרדיו "קלמן ליברמן".

במכתב, סג"ל טוען כי ברוך שי מתנגד להורדת התוכנית: "מרשי נדהם לשמוע ממנכ"ל חברת החדשות והאחראי המקצועי הישיר עליה כי הלה התנגד למהלך מכל וכל ולא סבר כי קיימת בעיה כלשהי עם התוכנית המצריכה את הורדתה מהמרקע". הדברים עומדים בניגוד לדברים שאמר קובלנץ עצמו בראיון בגלי-צה"ל בשבוע שעבר, שלפיהם הוא ושי נפגשו עם צוות התוכנית לפני כמה שבועות והביעו חוסר שביעות רצון מהתוכנית.

באופן סמלי, קולו של ברוך שי עצמו כלל לא נשמע בכל הנוגע להחלטה להוריד את התוכנית.

* * *

לעיון במכתבו של עו"ד מיכאל דבורין

להורדת הקובץ (PDF, 246KB)