הציבור החרדי הליטאי ורועיו הרוחניים, בראשם הרב חיים קנייבסקי, שבים ומוכיחים בימים אלה את תוקפו של הכלל היהודי העתיק: כאשר כלו כל הקיצים אין מנוס מלפנות לנשק יום הדין – להתפלל. חסידי הזרם הזה וספיחיהם (לא מדובר בכלל הציבור החרדי) מתעלמים מהוראות משרד הבריאות, מחוק המדינה שמתוקפו נגזרות התקנות והצווים ואפילו מהפצרות ראש הממשלה: הם ממשיכים בשלהם, מתכנסים לחתונות המוניות, ממשיכים לצופף את ילדיהם בתלמודי התורה ובישיבות ומתהלכים בשכונות מגוריהם ללא הגבלה.

בכך מקעקעים המוני הזרם הליטאי לא רק את עקרון הערבות ההדדית המונח ביסוד רעיון המדינה הדמוקרטית אלא גם מתכחשים ליסוד מוסד ביהדות –"ישראל ערבים זה לזה". הערבות ההדדית עומדת בבסיס נכונותם של אזרחי ישראל לקבל היום את הגזרות שמשית עליהם משרד הבריאות והיא גם אחד ההיגדים שמרבה ראש הממשלה להשתמש בו בהסבירו את הצעדים שנוקט השלטון כדי להתמודד עם המגפה.

הערבות ההדדית היא הנורמה המוסרית שמכוחה מפעילה הממלכה את סמכותה ומקיימת את חלוקת התפקידים בין אזרחיה כדי לספק להם את השירותים החיוניים לקיומם התקין. מתוקפה של הערבות ההדדית מוכנים עובדי מערך הרפואה לסכן את  עצמם כדי לטפל בחולים מדבקים, שוטרים נקראים לאכוף את הוראות השלטון, חיילים יוצאים להגן על הגבולות, ובכירי השירות הציבורי נרתמים לעבוד יומם ולילה במאמץ להקטין ככל האפשר את טורפנות הנגיף.

עיקרון הערבות ההדדית, שראש הממשלה מזכיר אותו שוב ושוב בפניותיו אל הציבור בהקשר לקורונה, נעדר מהתנהלותו בזירה הפרלמנטרית

המוסכמה המובנת מאליה הזו אינה חלה על פלגים לא מבוטלים בחברה החרדית: מלכתחילה, מאז ימי ראשית המדינה, בחר הציבור החרדי להתבדל מחיי המדינה ולשמור על אורח חייו הייחודי. במרוצת השנים חלו שינויים ביחסי המדינה והמגזר החרדי אך גם היום הוא מקיף את עצמו בגדרות.

עד השבוע האחרון היה נדמה שבענייני פיקוח נפש מקבל הציבור החרדי את כללי המשחק הנהוגים במדינה כולה: הוא השתלב במערכי קופות החולים, הוא מתאשפז בבתי החולים, הוא נזקק לשירותיהם של רופאים והוא מתנהל בהתאם להמלצותיהם. יתירה מכך, בתוך הציבור החרדי קמו רופאים, פסיכיאטרים ומוסדות אשפוז ייחודיים וכן ארגוני סיוע והתנדבות ששמותיהם נודעו לתהילה. גולת הכותרת הסמלית להתערות המגזר החרדי בשירותי הבריאות היא התייצבותו של הרב ליצמן בראשם.

ההתפתחות החיובית הזו שיקפה מוסכמה מובנת מאליה – גם הציבור החרדי מכיר בערכה של הרפואה המודרנית, מקבל את כלליה ופועל בהתאם להם. הימים האחרונים מציעים תמונת מצב שונה: הפלג הליטאי מעדיף את עזרת ה' על פני תובנות המדע. ההתמכרות לתפיסה הזו כה גורפת בזרם החרדי הזה שהיא מאיימת על כלל אזרחי המדינה. בכך מקעקעים הרב קנייבסקי וחסידיו את עקרון הערבות ההדדית.

ברמה המוסרית העקרונית היה על הרשויות למנוע מהם לסכן את חייהם-שלהם גם לו לא היו מאיימים בכך על חיי אחרים; קל וחומר שהן אינן רשאיות להשלים עם התנהגותם המופקרת כשהיא משבשת את המאמצים האדירים לעכב את התפשטותה של מגפת הקורונה במדינה כולה. השוטרים והפקחים שיצאו אמש לכפות על הציבור החרדי המרדני את הוראות משרד הבריאות באים אמנם בשם החוק והסמכות אך ביסוד פעילותם עומד עקרון הערבות ההדדית.

פוסט הסתה של נתניהו נגד חברי הכנסת הערבים (צילום מסך)

פוסט הסתה של נתניהו נגד חברי הכנסת הערבים (צילום מסך)

העיקרון המקודש הזה, שראש הממשלה מזכיר אותו שוב ושוב בפניותיו אל הציבור בהקשר לקורונה, נעדר מהתנהלותו בזירה הפרלמנטרית. נתניהו צוטט אתמול כמי שמדבר בשאט נפש על כוונת בני גנץ להעניק תפקידים של ראשי ועדות לנציגי הרשימה-המשותפת.

גם כשזוכרים שהתבטאותו היא חלק ממילון מקומם העומד לרשותו כל פעם שהוא מבקש להסית נגד הציבור הערבי, לא נכון להבליג על השימוש שהוא עושה בו בימים אלה. מעבר לדחייה שמעוררת עמדתו בגלל משמעותה המוסרית הנפסדת והתפיסה השלטונית הפסולה שהיא מייצגת, היא מזימה מיניה וביה את קריאתו של ראש הממשלה לערבות הדדית בתקופה זו.

בחזית המתמודדת עם פורענות הקורונה עומדים גם רופאים, אחיות, אנשי מעבדה ועובדי מנהלה ערביים. עם כלל עובדי המדינה, השוטרים, הפקחים ואנשי התחזוקה העמלים יומם ולילה להגן על כלל הציבור נמנים אנשי המגזר הערבי. נתניהו מבקש להשכיח שהם אזרחי המדינה המממשים בימים אלה במו גופם את עקרון הערבות ההדדית.