"ישראל היום" מבסס את מעמדו ככלי התקשורת המרכזי שמספק את הסיקור הגרוע ביותר במערכת הבחירות הנוכחית – כך עולה מבדיקת מדד הבחירות של "העין השביעית". גם בבדיקה הקודמת דורג החינמון של משפחת אדלסון במקום האחרון – אך כעת הוא מרחיב את הפער.

ממצא עגום נוסף נוגע לערוץ כאן 11, הזרוע הטלוויזיונית של תאגיד השידור הישראלי. ממדד הבחירות עולה כי דווקא בערוץ הטלוויזיה של השידור הציבורי מבליטים הכי פחות נושאי מהות. בניגוד לעמיתיהם מהתקשורת המסחרית, אנשי כאן 11 אינם תלויים ברייטינג ובמפרסמים – מצב שאמור היה לגרום להם להוביל את העיסוק התקשורתי בנושאי מהות. בפועל, שישה כלי תקשורת מסחריים – כולל "ישראל היום" – קיבלו ניקוד גבוה יותר מכאן 11 בתחום זה.

מדד הבחירות מדרג את הסיקור הפוליטי שמספקים שבעה כלי תקשורת מרכזיים: "ישראל היום", "ידיעות אחרונות", "הארץ" ו"מעריב", חדשות 12, חדשות 13 וכאן 11. בשבוע שעבר הצגנו את נתוני שבעת השבועות הראשונים שנבדקו במסגרת המדד, מ-13 בינואר ועד 28.2. כעת מובאים כאן הנתונים המעודכנים, הכוללים את השבוע הראשון של חודש מרץ.

במסגרת הבדיקה מנותחים עמודי השער של העיתונים והכותרות הראשיות של המהדורות המרכזיות בטלוויזיה. כל כותרת פוליטית נספרת ומסווגת לפי שלוש קטגוריות: סיקור שמתמקד בתעמולה ובמסרי הקמפיין; סיקור שמתמקד ב"מירוץ הסוסים" – כלומר תככים אישיים, משיכות חבל פוליטיות וספקולציות בנוגע לסיכויי ההצלחה והכישלון של הרשימות השונות; וסיקור שמתמקד בנושאי מהות – עמדות ומעשים של המועמדים והמפלגות. לאחר מכן אנו בוחנים עד כמה מובלט העיסוק בכל אחת מהקטגוריות.

(לחצו להגדלה)

(לחצו להגדלה)

בראש הטבלה המשוקללת של מדד הבחירות ממשיך לעמוד עיתון "הארץ", עם הציון הטוב ביותר מבין כלי התקשורת שנבדקו במדד, ובפער ניכר מכל היתר. עם זאת, מדובר בהצלחה יחסית בלבד – כמו שאר כלי התקשורת, הסיקור של "הארץ" מרבה להבליט ידיעות מקטגוריית "מירוץ הסוסים".

במקום השני בטבלה המשוקללת מדורג העיתון "ידיעות אחרונות", ובמקום השלישי חדשות 13 (חדשות ערוץ 10 לשעבר) – הגוף הטלוויזיוני שמספק את הסיקור המוצלח ביותר, לפי נתוני המדד. תחתית הטבלה מורכבת משתי חטיבות: "ישראל היום", שמדורג במקום השביעי והאחרון בפער ניכר מכל היתר – ומעליו "מעריב" (מקום רביעי), כאן 11 (מקום חמישי) וחדשות 12 (מקום שישי).

רכילות פוליטית: חדשות 13 בראש הטבלה

את הניקוד הטוב ביותר במדד מירוץ הסוסים גורפת המהדורה המרכזית של חדשות 13. מבין שבעת כלי התקשורת שנבדקו, בחדשות 13 הבליטו הכי פחות דיווחים על רכילות פוליטית וספקולציות למיניהן. במקום השני מדורג עיתון "הארץ" – בדיוק כמו בבדיקה שסיכמה את הסיקור התקשורתי בשבעת השבועות הראשונים.

במורד הטבלה אין שינויים מהותיים: במקום השלישי מדורג העיתון "ידיעות אחרונות" (עלייה של מקום אחד), במקום הרביעי מדורג "מעריב" (ירידה של מקום אחד), ובמקום החמישי המהדורה של כאן 11 (שגם היא יורדת מקום אחד). במקום השישי, הלפני אחרון, מדורגת המהדורה של חדשות 12. במקום האחרון, ובפער גדול מאוד מכל היתר, מדורג "ישראל היום".

(לחצו להגדלה)

(לחצו להגדלה)

ואולם, הטבלה מעט משקרת: ההצטיינות של חדשות 13 ו"הארץ" היא הצטיינות יחסית בלבד. גם בשני כלי התקשורת הללו המשקל שניתן לסיקור מקטגוריית מירוץ הסוסים היה גבוה בהרבה מהמשקל שניתן לסיקור של נושאי מהות. הבעיה הזאת משותפת לכל שבעת כלי התקשורת שנמדדו: בכולם, הקטגוריה שזכתה להבלטה הגדולה ביותר היא קטגוריית מירוץ הסוסים.

תעמולה: "ישראל היום" בתחתית

מדד הקמפיין, שעוקב אחר רמת ההבלטה של תעמולת בחירות בסיקור העיתונאי, הוא המדד היחיד שבו תאגיד השידור הציבורי השיג נתון חיובי. המהדורה של כאן 11 מדורגת במקום השני – עלייה של מקום אחד. בראש הטבלה עומד גם השבוע עיתון "הארץ", שממעט להדהד את מסרי המפלגות. מתחת לשני כלי התקשורת הללו, במקום השלישי, מדורגת המהדורה של חדשות 12 (ירידה של מקום אחד).

במורד הטבלה אין שינויים: "מעריב" במקום הרביעי, "ידיעות אחרונות" במקום החמישי וחדשות 13 במקום השישי. במקום השביעי והאחרון אין הפתעות: "ישראל היום" נותר במקום, ואף מרחיב את הפער השלילי מכל היתר.

(לחצו להגדלה)

(לחצו להגדלה)

חרף המיקום הנמוך של חדשות 13, ראוי לציין כי בשבוע הראשון של מרץ דווקא המהדורה הזאת השיגה את הנתון החיובי ביותר בקטגוריית התעמולה: בכותרות המהדורה לא נכללה אף כותרת בנושא.

עיסוק במהות: ציון גרוע לשידור הציבורי

קטגוריית המהות היא זו שבה מהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי אמורה היתה לזרוח מעל כל המתחרים: להתעמק בעשייה של המועמדים השונים בעת שכיהנו בכנסת ובמשרדי הממשלה, בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי; להבליט את התוכניות השונות והמצעים של המפלגות שעומדות לבחירה – ובעיקר לחשוף בפני הצופים מידע חדש שהפוליטיקאים היו מעדיפים שיישאר במחשכים. ובכל זאת, דווקא בקטגוריה הזאת המהדורה של כאן 11 מדורגת במקום האחרון – מתחת למהדורות של הערוצים המסחריים, ואפילו מתחת ל"ישראל היום".

זוהי מערכת הבחירות הראשונה של תאגיד השידור הצעיר, שנוסד על חורבות רשות השידור הכושלת, שלא הצליחה למלא את ייעודה הציבורי. אם הדירוג הגרוע של כאן 11 יישמר עד סוף מערכת הבחירות – יהיה אפשר לקבוע כי התאגיד כשל באחד ממבחניו החשובים ביותר. בשבועות הקרובים נבדוק האם ועד כמה התרחיש העגום הזה יתממש.

(לחצו להגדלה)

(לחצו להגדלה)

נראה שבקטגוריית המהות לעיתונים יש יתרון מובהק על פני המהדורות הטלוויזיוניות. בראש הטבלה, עם הציון הטוב ביותר, מדורג גם כאן עיתון "הארץ", כמו בדירוג הקודם. גם במרכז הטבלה אין שינויים: "ידיעות אחרונות" במקום השני, "מעריב" במקום השלישי, ו"ישראל היום" במקום הרביעי. חדשות 12 וחדשות 13, שחלקו יחד את שני המקומות האחרונים – הציגו שיפור מסוים, ועקפו את כאן 11. כעת המהדורה של חדשות 12 מדורגת במקום החמישי, והמהדורה של חדשות 13 במקום השישי.

נקודת אור (עם כוכבית)

המדד אמנם מדרג את כלי התקשורת השונים לפי סרגל של איכות – ובאופן כללי כולם זוכים לציונים גרועים. ובכל זאת, אפשר להצביע גם על נקודת אור שעולה מהנתונים החדשים. סיקור של תעמולת בחירות – ובכלל זאת טורי ביקורת והדהוד של תגובות לתעמולה – אמור להיות תת-תחום שולי בתוך הסיקור הפוליטי. ובכל זאת, מהנתונים שנאספו עד סוף פברואר עלה כי העיתונים והערוצים נטו להבליט את תת-התחום הזה יותר מאשר נושאי מהות.

כשמוסיפים למדד את נתוני השבוע הראשון של מרץ עולה כי המגמה הזאת התהפכה: רוב הכותרות עדיין עוסקות במירוץ הסוסים, אבל כעת מידת ההבלטה של נושאי מהות עולה על מידת ההבלטה של סיקור הקמפיין.

הניקוד הממוצע בקטגוריית הקמפיין עומד כעת על כ-49 נקודות (לעומת כ-44 עד סוף פברואר), ואילו הניקוד הממוצע בקטגוריית המהות עומד על כ-56 נקודות (לעומת 42 בלבד לפני כן). ובכל זאת, משום שמדובר בנתון ממוצע – לא כל כלי התקשורת אחראים לשיפור הזה. ב"ישראל היום", כאן 11, חדשות 12 וחדשות 13 עדיין מבליטים יותר כותרות שעוסקות בתעמולה. לשיפור הכללי אחראים רק "הארץ", "ידיעות אחרונות" ו"מעריב".