בית-המשפט דחה על הסף את עתירתם של עמוס רגב, עורך "ישראל היום", ושלדון אדלסון, איל ההימורים שייסד ומממן את העיתון, שדרשו לבטל פסק דין שקבע כי על בנימין נתניהו להעביר לידי העיתונאי רביב דרוקר מידע על שיחות שקיים ראש הממשלה עם השניים.

לפני כשלושה חודשים עתרו דרוקר וחדשות ערוץ 10 לבית-המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לקבל מידע על מועדי שיחות הטלפון שקיים ראש הממשלה עם רגב ואדלסון, אחרי שבקשת חופש מידע שהגישו נדחתה על-ידי הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה. דרוקר הסביר בראיון ל"העין השביעית" כי לציבור יש עניין לדעת אם בנימין נתניהו הוא מי שמתקשר מדי ערב אל עורך "ישראל היום" עמוס רגב ומשוחח עימו זמן קצר לפני ירידת העיתון לדפוס.

חרף התנגדות נחרצת של המדינה, השופט דוד מינץ קיבל את העתירה והורה לנתניהו להעביר לדרוקר את המידע המתועד על שיחותיו עם רגב ואדלסון, כפוף לכך שטרם העברת המידע, יוכלו עורך העיתון ומייסדו להביע את התנגדותם. תוכן השיחות יישאר חסוי בכל מקרה, והמידע המבוקש הוא רק מספר השיחות ומועדן, כפי שהם מתועדים בלשכת ראש הממשלה.

זמן קצר לאחר מתן פסק הדין עתרו רגב ואדלסון בדרישה לפסול את החלטת השופט מינץ. באמצעות עורכי-הדין ד"ר אביגדור (דורי) קלגסבלד, ויקי ונטורה ואמיר שרגא, טענו רגב ואדלסון כי בעתירה של דרוקר נפל "פגם מהותי" – העיתונאי לא פנה אליהם ולא צירף אותם כמשיבים.

"לרגב ואדלסון היתה זכות מוקנית להיות משיבים לעתירה ולהשמיע את עמדתם בפני בית-המשפט הנכבד לפני מתן פסק הדין", נטען בעתירתם של עורך "ישראל היום" ושל מייסדו ובעליו. "[...] אי-צירופם של רגב ואדלסון כצדדים להליך היה חייב להוליך לדחיית העתירה על הסף (או למצער לצירופם של רגב ואדלסון). משלא נעשה כן, פסק דין שניתן מבלי שאדם הנוגע בדבר היה צד להליך והשמיע את טענותיו בפני בית-המשפט – דינו להתבטל".

אמנם בפסק דינו של השופט מינץ נקבע כי טרם מסירת המידע יודיע משרד ראש הממשלה לאדלסון ורגב על הפסיקה ועל זכותם להתנגד, אולם לטענת פרקליטי השניים, מדובר ב"מנגנון המנוגד לדין, שאינו מקנה לרגב ואדלסון זכות טיעון של ממש ואינו משנה את המסקנה לפיה דינו של פסק הדין להתבטל".

באי-כוחם של אדלסון ורגב פרסו על פני 12 עמודים, ועוד כ-90 עמודי נספחים, שלל טענות וגיבו אותן במובאות הרלבנטיות, אולם בית-המשפט לא השתכנע. בפסק דין קצרצר שניתן אתמול (30.12.15) קבע השופט מינץ כי אין מקום לקבל את העתירה.

"בפסק הדין נקבע מפורשות כי עמדתם של העותרים דכאן [אדלסון ורגב] תישמע", כתב השופט מינץ. "[...] פשיטא גם, כי לאחר קבלת עמדתם של העותרים, על משיבה 3 [הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה] לשקול את עמדתה בהתחשב בעמדת העותרים, ואם עמדה זו לא תהיה מקובלת עליהם, זכויותיהם שמורות להם לפעול כראות עיניהם.

"לפיכך", סיכם השופט מינץ, "דין העתירה להידחות על הסף, הן מפני שהדיון בה מיותר והן מפני שהיא מוקדמת".

המדינה, יש לציין, הודיעה זה מכבר כי בכוונתה לערער על פסק הדין שחייב אותה למסור לדרוקר את המידע על השיחות שקיים נתניהו עם עורך החינמון המיטיב עימו ועם מייסדו.

2035-12-14
44200-12-15

להורדת הקובץ (PDF, 5.73MB)

להורדת הקובץ (PDF, 187KB)