רסס הדה בושס

מבקרת ועיתונאית. כתבה את מדור ביקורת הטלוויזיה הראשון בעיתונות הישראלית. כתבה וערכה ברבעון לספרות "קשת", כתבה ביקורות תרבות ב"הארץ" במשך כשלושים שנה, ואחר-כך ב"ידיעות אחרונות" למשך שנים אחדות ראו הרחבה 

02.08.2009