אז אמרו

כבר רגילים

"ההודאה של האב לא הפתיעה במיוחד את האוסטרים, שרבים מהם כבר עוסקים בחשבון נפש נוקב"

("הארץ" מדווח על פרשת הכליאה וההתעללות של אב אוסטרי בבתו, 29.4)

תגובות