לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

ד
דפוס אחדות
בית דפוס שהוקם כקואופרטיב על ידי חברי תא פועלי ציון בירושלים ב-1910 בעקבות שביתת פועלי דפוס שלא צלחה ועל-מנת להוציא לאור את בטאון התנועה, "האחדות". בהמשך היה לבית הדפוס העיקרי של תנועת העבודה. שמו הרשמי והמלא: "אחדות (1977) דפוס אופסט ובלט אגודה קואופרטיבית בתל אביב בע"מ"