יום שני, 25 בפברואר 2019
קמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה