יום שלישי, 24 באוקטובר 2017
הספרייה הלאומית, ירושלים